Bodil Skjørestad

Arkiv

Verdien av gode kolleger

Verdien av gode kolleger

Vi bruker ofte en definisjon på når vi skal prate om gode team, som er at teamet har felles mål og de har en gjensidig avhengighet av hverandre. Dette var noe jeg absolutt kjente på i dag, mine kolleger og jeg har felles mål og vi er absolutt er gjensidig avhengige av hverandre for å nå våre mål. Heldige meg… Evan-Jones teamet er mitt team.

les mer
Har du «peiling» på folk?

Har du «peiling» på folk?

Ledere mener selv ofte at de kjenner sine medarbeidere svært godt, og vet hva som motiverer dem. Vi ser likevel jevnlig at dette er ren synsing ut fra egen versjon av virkeligheten. Det har vi i Evan-Jones et stort engasjement for å hjelpe ledere å forstå mer av!

les mer
Helt ærlig. 8 av 10 salgsmøter er lite verdiskapende.

Helt ærlig. 8 av 10 salgsmøter er lite verdiskapende.

Salgsmøtet skal være en motiverende og drivende kraft i alle bedrifter. Slik er det dessverre ikke, og hos de fleste skyldes dette en rekke årsaker. Men det finnes absolutt håp for forbedring dersom dere tør å utfordre hvordan dere tenker, og måten dere gjennomfører møtet på.

les mer
Meg og de andre

Meg og de andre

Har du noen gang prøvd å diskutere noe med en venn eller kollega, og så har ingenting gått som planlagt – det ble rett og slett dårlig stemning? Er det deg selv eller de andre det er noe i veien med?

les mer