Faglitteratur

John Evan-Jones skrev over 30 bøker med temaer som business management, personlig suksess, lederstil og coaching. Bøkene er gjennomsyret av enkle, praktiske tips basert på mange års erfaring, og er skrevet i et enkelt og lettfattelig språk.

Du kan ikke lese deg til å bli en god leder, en superselger eller en verdsatt medarbeider i et høykompetent team. God faglitteratur kan derimot få deg til å reflektere over hva som er lurt å jobbe med, hva og hvordan du kan lære av andres erfaringer, gi deg modeller og perspektiver for å forstå prosesser.

Du kan lese mer om de ulike bøkene til John Evan-Jones og bestille dem under.

12 nøkler til suksess

I «12 nøkler til suksess» presenterer John Evan-Jones 12 enkle og praktiske tips til hvordan du kan oppnå større suksess og nå dine mål. I sin forskning fant John et tydelig mønster som viser at det er visse nøkler eller ferdigheter som alle kan lære å mestre uavhengig  av kjønn, nasjonalitet, rase, religion og alder.

«Den beste måten å forutsi fremtiden på – er å skape den selv.» 

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Ultimativ markedsføring

Hva får folk til å kjøpe og hvordan skaper du en suksessfull markedskampanje? John Evan-Jones guider deg gjennom markedslabyrinten og setter deg inn i nye strategiske og taktiske modeller. Han viser deg hvordan du anvender de fire P’ene: product, price, place og promotion. Han legger også til en femte P – psykologi og optimerer dermed den tradisjonelle marketingmodellen.

Lær om den avgjørerende betydningen som psykologien har for kundens valg av produkter.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Vær din egen coach

Vær din egen coach er den første boken som John Evan-Jones skrev i Cand.success-serien. John er en sann mester i kunsten å få mennesker til å yte deres beste. Med sin karakteristiske humor og skarpe penn, øser han fra sin lange erfaring som coach. Boken inneholder blant annet DISA-analysen som er et sentralt verktøy i vår virksomhet.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Tænk og lær som en vinner

John’s filosofi er at den beste måten å forutsi fremtiden på – er å skape den selv. Tenk og lær som en vinner er en unik inspirasjonskilde til alle som vil optimere sin personlige og faglige vekst og gjøre læring til en livslang prosess. Boken gir også innføring i analyse av egen kognitive tenkestil og hvordan man kan øke sin kreative kompetanse. 

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Hot Teams

Boken gir retningslinjer for hvordan man skaper et effektivt team. Den beskriver de forskjellige rollene i et team, teamledelse og hvordan man løser konflikter i innad i teamet. Den inneholder også beskrivelser av karakteristiske trekk i team som ikke fungerer.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Er du en leder?

Er du en leder og i så fall hvilke DISA-type? Hvordan behandler du dine medarbeidere og hvordan får du det beste ut av dem? Hvordan identifiserer du dine kunders behov og oppnår kundelojalitet? Disse og andre spørsmål får du svar på i John Evan-Jones’s bok om ledelse. Boken er en unik veiviser i lederskapets vanskelige kunst.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Lukk ditt salg

Boken tar for seg myter og fakta omring salg og hvordan du lukker ditt salg. John Evan-Jones gir deg retningslinjer for hvordan du kommer i selgerenes superliga. Du får en innføring i hemmeligheten bak en effektiv salgslukking i 6 trinn og hvordan du skaper en lagvarig lojalitet til dine kunder. Du får også muligheten til å analysere deg selv som selger og John avslører de 4 psykologiske barierene vi møter i salg.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Sannheten om stress

80% av det stress vi opplever er fremkalt av oss selv! Dette kan du unngå ved å endre din innstilling og dermed din reaksjon ovenfor de stressfaktorene vi utsettes for. Men hva er stress, er du i virkeligheten stresset og finnes det positiv stress? John Evan-Jones gir deg svarene og gir deg muligheten til å analysere ditt eget stressnivå. Du får også innføring i et anti-stressprogram som hjelper deg til å redusere det negative stresset.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Find din forhandlingsstil

Kom inn i forhandlingens innerste kjerne og finn din egen forhandlingsstil. John Evan-Jones gir deg retningslinjer for hva du gjør- og ikke gjør ved forhandlingsbordet. Du får en innføring i forhandlingens dynamikk og hvordan du oppnår en Vinn-Vinn forhandling basert på planlegging, god kommunikasjon, tillitsbygging og oppfølging. Du får også en innføring i DISA-modellen og hvordan du registrerer de forskjellige forhandlingstypene.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.

Konfliktens kunst

Hva er konflikt og hvordan reduserer vi vår redsel for konflikt? I Konfliktens kunst lærer du å bli en «Chief Conflict Manager» slik at du kan løse konflikter, forebygge og også få konflikter til å føre til noe positivt. Finn din konfliktstil og lær hvordan du skal takle forskjellige konflikttyper. Få svar på hva de fem trusler er og hvordan du ved hjelp av din intuisjon kan kjenne igjen en «bully» eller en «control freak».

Pris: 200,-

De 12 Universelle love

12 Universelle love er den siste boken i Cand. Success serien. Boken er en kortfattet og kontant versjon av de observasjoer og den forskning som John har gjort innen emnet suksess. Forfatteren har gjennom 25 år interessert seg for hvilke fellestrekk som finnes hos mennesker med suksess. Resultatet er oppsummert i 12 lover som gir strategier for personlig suksess.

Pris: Kr. 200 + mva.
Evt. porto kommer i tillegg.