Hvordan ser dine medarbeidere på lederskapet ditt?

av | 11. mai 2021 | Blogg, Ledelse, Undersøkelser

Humankapitalen, som representerer medarbeiderne og lederne i en bedrift, er kanskje den aller viktigste kapitalen en bedrift innehar. Hvordan sikre at lederne har det de trenger i sin verktøykasse?

Det å gjennomføre trivselsundersøkelser er ganske vanlig i bedriftene i dag. Det som kanskje er mindre vanlig er å gjennomføre en lederundersøkelse.
En slik undersøkelse gir gode utgangspunkt for målrettet lederutvikling.

Hvordan forvalte ansvaret som leder?

Lederundersøkelser, altså en kartlegging av hvordan vi som ledere forvalter ansvaret som ligger i lederrollen, er et viktig verktøy for tilbakemelding og utvikling av ledere på ulike nivå i en organisasjon.

Da får du innsikt i hvordan dine medarbeidere, kolleger og ledere ser på lederskapet ditt, hvor du er skikkelig god og hva du kan utvikle. I tillegg anbefaler vi at leder også gjør en egenvurdering for å sjekke av egen selvinnsikt.

En 360-undersøkelse tar for seg alle linjene og kan se slik ut:

360- eller 180- graders lederevaluering er en strukturert datainnsamlingsprosess, hvor det samles informasjon om hvordan lederen selv, samt dens overordnete, sideordnete og underordnete opplever lederens måte å lede på.

Det er åpenbart smart å fokusere på lederskapet, men i tillegg så kan selvsagt enkelte ledere oppleve det som litt skummelt. Min erfaring etter flere runder med 360- undersøkelser er at utbyttet og verdien overstiger all mulig skepsis den enkelte leder hadde i utgangspunktet.

Du som leder får tilbakemelding på egen lederstil, og det er en sentral forutsetning for å kunne utvikle deg i riktig retning.

Lederen blir smertelig klar over sine utviklingsområder og ikke minst gledelig klar over sine talenter og gode egenskaper. Dette er tilbakemeldinger du sannsynligvis ikke får i ditt daglige virke.

Jeg har opplevd ledere som får tilbakemeldinger som virkelig gjør inntrykk og får gledesutbrudd som: «nå ble jeg virkelig rørt», «har jeg den påvirkningen på mine medarbeidere», «WOW nå ble jeg glad!». Det er ingen tvil om at slike opplevelser gir økt motivasjon.

Du får innsikt som gir deg mulighet for å bli bevisst eget lederskap, og hvordan du ønsker å fremstå som leder.

Hvordan ønsker jeg å bli oppfattet og hva må jeg da trene på?

Målrettet trening er effektiv og konstruktiv. Det er jo kjedelig å prøve å skyte ballen i mål hvis du stadig sikter på feil mål….

For å sikre utvikling kan det være lurt å ha gjentatte undersøkelser, halvårlig eller årlig hvor en kan måle utviklingen.

Utbytte og verdi:
• Grunnlag for å opprette en felles lederplattform – slik vil vi at ledelse skal utøves i vår bedrift
• Grunnlag for målrettet lederutvikling
• Tilpasset coaching til den enkelte leder ved behov

Undersøkelsen vi i Evan-Jones gjennomfører er vanligvis nettbasert, men kan alternativt gjennomføres med intervju 1:1.

Min utfordring til deg er å ta lederskapet på alvor for å få ut et enda større potensiale!

Vil du vite mer om 360- eller 180-undersøkelser?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat rundt dette verktøyet og deler mine erfaringer.
Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Hører du, eller lytter du?

  - Nå er du der igjen… - Hvor da? - Du hører ikke etter! - Hmmm… Har du vært i denne situasjonen før? Jeg tipper at du nikker gjenkjennende og det er ikke så rart, for lytting kan være en krevende øvelse. Eksempel på lytting: Du kommer på besøk...

les mer

Har du fått din daglige dose?

  Hjemmekontor. Corona. Teamsmøter. Den nye normalen. Det har vært skrevet og pratet mye om dette det siste året! Vi er lei av de nye ordene, av situasjonen, av usikkerheten. Og vi vet samtidig at vi skal være takknemlige. Vi som bor i det...

les mer