Det går unna i ledermøtene og det tas mange viktige og raske beslutninger i disse dager. Ikke glem å sette av litt tid til «tenketid»!

Bodil Skjørestad er senior Rådgiver innen ledelse, salg og organisasjon i Evan-Jones ®

Hvor godt kjenner du egentlig dine ansatte og deres arbeidshverdag?

Kunnskap og innsikt er viktige elementer for å kunne drive målrettet utvikling av virksomheten og den enkelte medarbeider i virksomheten.

Humankapitalen, som representerer medarbeiderne, er kanskje den aller viktigste kapitalen en bedrift innehar.

Stein Erik Hagen sa det slik:

“De ansatte er det viktigste konkurransefortrinnet man har”.

Det er meget viktig å ha best mulig fakta og kunnskap om bedriften som skal ledes, særlig når det gjelder kunnskap om og interesse for ressursene som ligger i medarbeidernes engasjement og stolthet av bedriften de arbeider i.
Vet du hva dere er bra på i dag, og hva som må forbedres?
Bedrifter som har høy grad av trivsel blant de ansatte på jobb, får ofte de økonomiske resultatene de ønsker.
Vår erfaring er at det er for få som måler trivsel, og som følger opp i ettertid. Vi i Evan-Jones mer med og lager konkrete handlingsplaner som hjelper å øke og ivareta trivselen på arbeidsplassen.

Hva kan Evan-Jones hjelpe med?

Salgs- og kundeundersøkelser

Kundetilfredshet er nøkkelen til vekst og økt lønnsomhet. Jevnlige tilbakemeldinger sikrer at man opprettholder både tilfredshet og lojalitet.

Personlige analyser

Din opplevelse av verden er unik, og dess mer en vet om seg selv, jo lettere blir det å forstå andres reaksjoner og handlingsmønstre. Selvinnsikt er nøkkelordet her.

Arbeidsmiljøundersøkelser

Vi tar pulsen på organisasjonen og undersøker hvordan medarbeiderne dine egentlig har det på jobb.

Lederundersøkelser

En lederundersøkelse er et viktig verktøy for tilbakemelding og utvikling av ledere på ulike nivå i en organisasjon.

Spørsmål om undersøkelser og analyse?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Innsikt

Er du en nysgjerrigper?

  Hva er nysgjerrighet, og er det en bra ting? Jeg tenker at det å være nysgjerrig også handler om respekt!– Selve ordet respekt kommer fra å re-spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet...

les mer

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Hører du, eller lytter du?

  - Nå er du der igjen… - Hvor da? - Du hører ikke etter! - Hmmm… Har du vært i denne situasjonen før? Jeg tipper at du nikker gjenkjennende og det er ikke så rart, for lytting kan være en krevende øvelse. Eksempel på lytting: Du kommer på besøk...

les mer

Reagerer du negativt på konflikt?

  Konflikt! Bruk noen sekunder og ”smak” på ordet. Hva er din umiddelbare reaksjon?Hva er ditt syn på konflikt? Er du blant dem som føler at ordet er negativt ladet og forbinder situasjonen med krangel, kamp, sterke følelser, vantrivsel osv.?...

les mer