Hører du, eller lytter du?

av | 19. februar 2021 | Blogg, Coaching, Ledelse

– Nå er du der igjen…
– Hvor da?
– Du hører ikke etter!
– Hmmm…

Har du vært i denne situasjonen før? Jeg tipper at du nikker gjenkjennende og det er ikke så rart, for lytting kan være en krevende øvelse.

Eksempel på lytting:

Du kommer på besøk til venninnen din. På bordet står allerede to kopper kaffe klar. Dere er alene og uten forstyrrelser. Hun vet at du trenger noen å prate med og har lagt alt til rette for det. Hun spør deg direkte: «hvordan har du det?»

Det er ikke rom for bare å si at «det går fint». Hennes tilstedeværelse signaliserer at hun virkelig lurer på hvordan du egentlig har det. Hun smiler og er klar for samtalen deres, blikket er rettet mot deg. Hun er oppriktig interessert i det som har skjedd. Hun stiller spørsmål, og følger med. Hun sitter rolig og lar deg snakke. Hele henne er til stede for deg. Hun er god til å lytte og sammen med henne føler du deg verdifull.

Mange tror at de lytter når de hører et annet menneske snakke, men å høre er bare den fysiske responsen som skjer når øret fanger opp lydbølger. Å vente på tur til å snakke er ikke lytting. Å lytte, derimot, er en bevisst og aktiv handling.

Å lytte er kjernen i all menneskelig samhandling. Når vi lytter, så bekrefter vi og anerkjenner vi de rundt oss. Dette skaper tillit – og uten tillit blir det ikke noe godt samarbeid. 

Det er smart å være bevisst på at det finnes 3 ulike lyttenivå

Nivå 1, som vi velger å kalle indre lytting, betyr at du tar utgangspunkt i deg selv og egne erfaringer eller opplevelser. Hvis noen forteller om en opplevelse de hadde på den fancy restauranten og du selv har en tilsvarende opplevelse, eller har vært på samme restauranten, så venter du bare på tur for å få fortelle om dine opplevelser. Du er mer interessert i deg selv enn i fortelleren. Sannsynligheten for at du ikke får med deg hele historien til fortelleren er ganske stor. 

Nivå 2 innebærer at du flytter fokuset bort fra deg selv og over på fortelleren, og er mye mer til stede. Du stiller oppfølgingsspørsmål fordi du er nysgjerrig på fortelleren og dens historie. 

Nivå 3 kaller vi global lytting. Nå er du 100% til stede og fokuserer ikke bare på ordene som sies, men legger også merke til det som ikke blir sagt. Det kan være trykk på ordene, volum, kroppsspråk, toneleie, og ansiktsuttrykk. På bakgrunn av disse observasjonene kan du stille flere gode spørsmål, f.eks. «Jeg så at du smilte når du pratet om dette. Hva får det deg til å føle, eller hva er grunnen til at dette gir deg godfølelsen?» 

Først når vi er på nivå 2 og 3 sier vi at vi er aktive lyttere. Hvor tenker du at du er mesteparten av tiden?

Det fine med lytting er at det er trenbart. Jeg har trent mye på lytting og deler gjerne en av mine egne opplevelser på dette området. 

Jeg har en bekjent som jeg synes kan være litt masete og kjedelig. Jeg visste at jeg skulle være sammen med denne personen en ettermiddag og tenkte: «Uff, jeg vet ikke om jeg orker… men hva om jeg bruker anledningen til å trene på aktiv lytting?» 

Det gjorde jeg, og vet du hva? 

Denne personen var ikke kjedelig i det hele tatt. Jeg hadde bare ikke tidligere stilt gode spørsmål og vært til stede i samtalene. Jeg lærte så mye nytt og fikk nydelig innsikt i løpet av disse timene som jeg ikke ville vært foruten. 

Så prøv å være til stede i samtalene, still spørsmål og vær nysgjerrig. Jeg garanterer at du vil få noen aha-opplevelser.

Lytting og ledelse, eller lytting og salg?

Det å være en coachende leder eller bli enda bedre på å stille de riktige spørsmålene og lytte i salgssituasjoner, kan vi være med deg å trene på.

Du kan selv være med og påvirke hvor god du vil bli!

Anbefalt lesning:
Active Listening av Carl R. Rogers og Richard E. Farson

Vil du bli en bedre lytter?

Ta gjerne kontakt for en prat, og jeg skal være hjertelig til stede!

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Senior rådgiver og coach

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer