Kreativitet og innovasjon er to helt ulike egenskaper. Det er ikke nok å bare være god på den ene.

Roger Årdal er Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling dreier seg om å identifisere, vurdere og utvikle nye, eller forbedre eksisterende, forretnings­muligheter. Det handler om å se nye muligheter og utnytte disse for å skape ønsket vekst og utvikling.

Forretningsutvikling kan omfatte mange ulike typer prosesser og går gjerne på tvers av ulike avdelinger og fagområder. Vi i Evan-Jones benytter derfor en tverrfaglig og løsningsorientert tilnærming hvor vi trekker inn rådgivere med bakgrunn fra forskjellige fagområder.

Prosesser med forretningsutvikling foregår både i privat og offentlig sektor. I offentlig sektor snakker man gjerne om virksomhetsutvikling, men prinsippene er de samme.

Hovedprosessen består av tre faser:

1. Kartlegging

Kartlegge alternativer og identifisere mulighetsrom.

2. Iverksetting

Iverksette effektive prosesser for evaluering og prioritering av handlingsalternativer

3. Implementering

Effektiv implementering og iverksettelse av de prioriterte tiltakene

Spørsmål om strategi?

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og senior rådgiver

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Senior rådgiver og coach

Innsikt om strategi

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer