Arbeidsmetodikk

Vi jobber tett sammen med våre kunder for å levere gode, skreddersydde løsninger. 

Våre tjenester spenner fra undervisning og fasilitering, til coaching og rådgivning. Vi jobber etter en prakademisk tankegang, hvor vi med base i forskningsbasert teori utvikler enkle, anvendelige verktøy som kan tas i bruk umiddelbart.

Viktige elementer i vår arbeidsmetodikk:

Tilpasset faglig innhold

Vi tilpasser det faglige innholdet og læringen til deltakernes arbeidshverdag, og de utfordringer de opplever i sin rolle.

Læring og erfaringsutveksling

I våre programmer bygger vi på tilføring av ny kunnskap, og aktivering av den enkeltes tidligere kunnskap og erfaringer. I tillegg vektlegger vi utveksling av erfaringer på tvers i gruppen for å kunne lære av hverandre.

Praktisk trening og oppgaver

Våre programmer er lagt opp med mange praktiske oppgaver og trening, som deltakerne skal løse i forhold til de ulike temaene vi har fokus på. Dette er selvsagt relevante problemstillinger som er tilpasset den enkelte deltakers hverdag.

Bevisstgjøre, utfordre og inspirere

Vår arbeidsmetodikk går ut på å bevisstgjøre, utfordre og inspirere de vi jobber med. Gjennom bevisstgjøring ønsker vi at deltakerne skal bli bevisst på sin egen kunnskapsbase og egne ferdigheter. Et annet viktig moment er å utfordre den enkelte deltaker til ny tekning og ny arbeidsmetodikk.