Definisjonen på et team er at man har et felles mål og er gjensidig avhengig av hverandre.

Bodil skjørestad er senior rådgiver innen LedelseSalg  og Organisasjon i Evan-Jones ®

Kommunikasjon og informasjon

God kommunikasjon og informasjon er en avgjørende faktor i en hver virksomhet. Dette er derfor et viktig verktøy innen organisasjons- og teamutvikling. 

Vi ser på elementene i effektiv kommunikasjon og hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen med andre teammedlemmer. Vi ser også på betydningen av intern og ekstern informasjon i teamet.

Konstruktive tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger fra sjefen din eller mer erfarne kolleger, er en av de mest effektive måtene du kan vokse og utvikle deg på. Lærer du deg å sette pris på all tilbakemeldingen du får, også den kritiske, gjør du deg selv en verdifull tjeneste.

Konstruktive tilbakemeldinger øker kunnskapen vår og gir oss mulighet til å endre oss og oppmuntrer til utvikling. Derfor er det viktig å lære å gi og motta slike. Tilbakemeldinger betyr ikke bare positiv feedback. Negativ feedback er like viktig og nyttig hvis den gis i god mening, og oppleves slik.

Utbytte og verdi:
 • Lær å sett kritikken inn i en kontekst
 • Være konkret og referere til adferd det er mulig å endre
 • Viktigheten av rett timing på konstruktive tilbakemeldinger
 • Lær å gi tilbakemeldinger som setter i gang refleksjoner om egen adferd og egne presisjoner
Eksempel på programinnhold:
 • Mestre å gi konstruktive tilbakemeldinger – sette kritikken inn i en kontekst
 • Lytteferdigheter i stedet for å forsvare seg med det samme
 • Timing – Skal tilbakemeldingene ha effekt må timingen oppleves som god
 • Styrkebaserte tilbakemeldinger som omhandler positiv adferd og resultater fra medarbeiderens kunnskap og ferdigheter
 • Oppgaverelaterte tilbakemeldinger, i motsetning til personorienterte
 • Tilbakemeldinger som er spesifikke, lette å forstå og nøyaktige

Kommunikasjon med ulike personer

Hver eneste dag virker du på andre, gjennom din atferd og din kommunikasjon og andre virker på deg, gjennom sin atferd og kommunikasjon.

Vi bruker DISA personanalyse som er et lett forståelig og lett tilgjengelig verktøy som kan gi deg god innsikt og forståelse av egen adferd, og på samme måte gi deg innsikt og forståelse for andres adferd.

Er du en D, I, S eller A så vil det være til stor hjelp å ha innsikt i dette når du kommuniserer med andre. Er den du kommuniserer med en D, I, S eller A vil det på samme måte hjelpe deg til å kommunisere på en slik måte at dere får en effektiv dialog.

Det er en vesentlig forskjell på en tilpasset kommunikasjon til å «være som jeg er» i alle sammenhenger. Er du leder, selger eller en som skal hjelpe andre så vil innsikt, respekt og forståelse for andre gi deg muligheten til å lykkes i langt flere situasjoner.

Behersker du DISA vil du kommunisere bedre og mer effektivt med andre mennesker.

Utbytte og verdi:
 • Egenutvikling og økt selvinnsikt
 • Et verktøy for å bedre teamutvikling
 • Mer konstruktive medarbeidersamtaler
 • Du vil håndtere konflikter på arbeidsplassen på en mer konstruktiv måte
 • Lære hvordan man tilpasser kommunikasjon til ulike persontyper
Eksempel på programinnhold:
 • Innsikt og forståelse for egen adferd
 • Innsikt og forståelse for andres adferd
 • Hvordan tilpasse kommunikasjonen til ulike personlighetstyper
 • Effektivisere kommunikasjonen både internt og eksternt
 • Effektiv forebygging og konstruktiv håndtering av konflikter
 • Hvordan øke motivasjonen gjennom bedre spisset kommunikasjon
 • Hvordan bygge bro over ulikheter, og bruke ulikheter til å oppnå bedre resultater – sammen

Formidle et budskap og gjøre seg forstått

Kommunikasjon handler ikke bare om å overbringe informasjon eller et budskap, men også om hvordan vi bevisst og ubevisst formidler og tolker holdninger, meninger og tanker.

Kroppsspråket og måten du fremstår og presenterer deg på, kan være en vesentlig faktor for å skape tillit og forsterke budskapet ditt, men det kan også svekke eller motsi det du ønsker å formidle. Få mennesker klarer virkelig å se seg selv slik andre ser dem. Denne forståelsen krever selvbevissthet, samt økt bevissthet om andre.

Utbytte og verdi:
 • Lær å kommunisere effektivt, slik at andre ønsker å lytte til budskapet ditt
 • Forberedelser og planlegging av gode og vellykkede presentasjoner
 • Lære å bli bevisst på din egen kommunikasjon og sitt kroppsspråk
 • Få et bevisst forhold til din nonverbale kommunikasjon
 • Du vil lære å bli tryggere og dyktigere til å formidle, slik at du blir forstått

Spørsmål om organisasjon og team?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Innsikt om organisasjon og team

Er du en nysgjerrigper?

  Hva er nysgjerrighet, og er det en bra ting? Jeg tenker at det å være nysgjerrig også handler om respekt!– Selve ordet respekt kommer fra å re-spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet...

les mer