Personlige analyser

Analyser gir selvinnsikt, og er viktig verktøy for å forstå andre mennesker og deres perspektiver.

Evan-Jones benytter flere ulike personlige analyser for å bidra til selvinnsikt, for å styrke og bygge team, i salgstrening, coaching og lederutvikling.

Resultatene fra analysene danner et godt grunnlag for å gi nødvendig innsikt og for å sette fokus på både styrker og forbedringsområder, samt for å skape forståelse for andre sin modell av verden – som ofte er ganske ulik vår egen. Nedenfor finner du noen eksempler på våre analyser.

Motivasjon

Motivasjonsanalysen sier noe om hva som trigger og motiverer deg, uavhengig av tidligere erfaring og kompetanse. Nyttig for å øke selvinnsikt, og svært spennende med tanke på å coache og lede et team med felles mål, men ulik motivasjon.

Smart-kort (DISA)

Smart-kortene er bokstavelig talt kortversjonen av noen av våre mest spennende verktøy. De er en fin reminder og oppsummering i etterkant av samlinger og trening for å reflektere og repetere.

Konflikt

Analysen gir deg innsikt i din personlige konfliktstil. Den beskriver hvordan du reagerer i en konfliktsituasjon, og er delt inn i 5 ulike stiler. Gode konfliktløsere har tilgang til alle, og kan velge den som er mest hensiktsmessig. 

Teamrolle

Teamrollen definerer kjernerollene i et team, og hvor den enkelte medarbeideren har sine naturlige talent. Et godt team innehar ofte ulike egenskaper og kvalifikasjoner, såkalte komplimentære ferdigheter. .