Ingen innsikt – ingen utsikt. Ingen utsikt – ingen innsikt. Ingen innsikt – ingen fremtid.

ROGER ÅRDAL ER DAGLIG LEDER OG SENIOR RÅDGIVER INNEN LEDELSESTRATEGI OG ORGANISASJON I EVAN-JONES ®

Organisering

Hovedformålet med en organisasjonsstruktur er å tydeliggjøre ansvar og beslutningsmyndighet, samt sikre optimal ressursutnyttelse.
Organisasjonsstruktur er en fremstilling av en organisasjons oppbygging. En slik struktur er ment å skaffe et overblikk over organisasjonen for å skape innsikt til interne brukere som ansatte og ledere, men også eksterne brukere som offentlige myndigheter, kunder og leverandører.

Sentrale hovedelementer:

Organisasjonskart

Målet for enhver virksomhet er å ha et organisasjonskart som tydeliggjør ansvar og beslutningsmyndighet.

Dette skal selvsagt henge sammen med virksomhetens kortsiktige og langsiktige mål og strategier. Hvordan man velger å organisere seg, vil i så måte bety mye for hvordan utøve styring og lederskap i hele virksomheten.

Sentrale og viktige spørsmål vil være hva som skal være utgangspunktet for oppgavene som skal løses. Skal det være en hierarkisk oppbygning, en linjeorganisering eller bare en kompetent og faglig tilnærming. Nedenfor er det skissert opp et eksempel på organisering etter funksjon og forretningsområde.

Intern kommunikasjon og samhandling

Sammen med våre kunder definerer vi en optimal struktur for den enkelte virksomhet, med formål om å skape en effektiv drift med optimal samhandling og læring.

Eksempel på viktige elementer i en strukturprosess:

  • Møtestruktur og samhandling på ulike nivå i virksomheten
  • Intern kommunikasjon og informasjon
  • Hvordan drive resultatsikring
  • Erfaringsutvekslingen og læring i virksomheten

Rolle- og stillingsbeskrivelser

En tydelig rolledefinering er grunnlaget for at den enkelte medarbeider skal prestere som forventet. En klargjøring av rollene på alle nivå i virksomheten er nødvendig for å kunne ta ut potensialet og oppnå maksimal effektivitet.

Alle rollene og stillingene i bedriften blir definert med formål, mål, forventninger, oppgaver, mandat og myndighet. Vi utarbeider på samme grunnlag effektive stillingsbeskrivelser med relevans til den arbeidshverdagen so den enkelte medarbeider opplever i praksis.

Spørsmål om strategi?

Innsikt om strategi

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer