If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

Bodil Skjørestad er Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

Teamutvikling

Virkelig teamarbeid er noe av det mest krevende av alle måter å organisere arbeid på. Det er forpliktende, ansvarsfullt, anstrengende og tidskrevende, men når teamarbeid fungerer blir det kategorisert som arbeidslivets Rolls Royce.

To pluss to kan bli fem – eller mer – hvis du utnytter synergieffektene som ligger i et team. Vi hjelper deg å få ut et større potensiale i teamene på arbeidsplassen din.

Kartlegging og teamsammensetning

Formålet med et team er at resultatet av teamets innsats skal være større enn summen av hva de enkelte medlemmer hver for seg kan yte.

Det er derfor viktig at teamet er sammensatt av medlemmer som kan fylle ulike teamroller, slik at teamet samlet sett blir et effektivt arbeidsredskap.

For å kunne forstå og utvikle den sosiale kompetansen og relasjonelle ferdigheter i teamet, er du avhengig av å velge deg et begrepsapparat og verktøy som er enkelt å bruke, lett å forstå og effektivt å kommunisere gjennom. Alle disse egenskapene finnes i DISA person analyse.

Utbytte og verdi:
 • Felles mål – all vet hva som skal utrettes
 • Arbeidsfordeling – Riktig person fyller riktig teamrolle
 • Arbeidsmåter – Alle vet hvordan det skal gjøre, teamet fungerer effektivt i alle faser
 • Menneskelige og mellommenneskelige forhold – Alle vet hvordan en skal ha det med seg selv og med andre
 • Gjensidig avhengig av hverandre
 • Utøver langt større prestasjoner enn alene eller i en arbeidsgruppe
Eksempel på programinnhold:
 • Definering av teamets oppgaver og mål
 • Hvordan rollene er fordelt i teamet i forhold til oppgaver, ansvar og myndighet
 • Teamets suksesskriterier/ styrker og begrensninger i forhold til å løse teamets oppgaver og nå teamets mål – SWOT
 • Utfordringer knyttet til forskjellighet i atferd mellom enkeltindivider i teamet og hvordan dette kan påvirke effektiviteten
 • DISA person analyse
 • Dynamikken i relasjoner mellom to individer og teamets dynamikk.
 • Foretrukket lederstil og coaching av teamet.

Utvikling av team

Utvikling og trening av team, grupper og teamsammensetning består av nøye gjennomgang av de menneskelige ressursene.

Dette arbeidet forankres i uttalte mål og strategier for bedriften. Like viktig er det å styrke etablerte team og grupper enten det gjelder prosjektteam, lederteam eller grupper som er avhengig av et godt samspill for å øke lønnsomheten. Vi tar for oss hvordan ytelse og effektivitet endrer seg basert på de ulike 5 samhandlingskategoriene: Arbeidsgruppe, Pseudo-team, potensielle team, virkelige team og høyytelsesteam.

Utbytte og verdi:
 • Skape synergier mellom medlemmene i gruppen
 • Få innsikt i hvordan teamet strukturer bør tilpasses oppgave og situasjon for optimal ytelse – Hente ut teamets maksimale ytelse
 • Fokus på felles forpliktelser og kollektiv ansvarlighet – utvikle et høyytelsesteam
 • Etablere et team som tilfredsstiller absolutt alle krav et ekte team skal ha
Eksempel på programinnhold:
 • Teamutvikling og veiledning
 • Gruppedynamikk
 • Teamsammensetning, likheter og personlighetsforskjeller i team, kompetanseprofiler
 • Potensielle Konfliktområder
 • Stresstoleranse ved endrings- og omstillingsprosesser
 • Kartlegging, verdier og motivasjon

Praktisk teambuilding

Teambuilding er å skape, vedlikeholde og berike utviklingen av en gruppe mennesker til et samarbeidende team.

Det finnes ingen «one-size-fits-all approach» for teambygging derfor tar vi aktivt del i prosessen og er med på å utforme en praktisk teambuilding som kombinerer teori og praktiske øvelser ”ute i det fri”. Denne metodikken, som skaper engasjement, glede og høy motivasjon synliggjøre læringen på optimal måte. Vi tilbringer mesteparten av tiden utendørs og ved ønske overnatter vi ute også.

Utbytte og verdi:
 • Etablere teamregler eller «normer» for å skape effektivitet og trivsel.
 • Skape tillit, åpenhet og direkte kommunikasjon gjennom praktiske øvelser
 • Erfare hvordan måten du oppfører deg på, virker på andre, og hvordan andres væremåte virker på deg gjennom praktiske øvelser.
 • Treffe og knytte tettere bånd til kollegaer utenfor kjente og kjære omgivelser
 • Bli utfordret, dratt utenfor komfortsonen og oppleve mestring som team
Eksempel på programinnhold:
 • Definering av teamets oppgaver og mål og status – SWOT
 • Øvelse; ”Sabotøren” – Mestre situasjoner der teammedlemmer jobber i mot teamets felles mål
 • Øvelse; ”Den hierarkiske organisasjon” – synliggjøre organisasjonskart i praksis
 • Øvelse; ”Kullgruven” – synliggjøre elementet ved å dele informasjon
 • Øvelse; ”1 Hour in Hell” – løse oppgaver som omhandler kreativitet og problemløsning
 • Øvelse; Hot chair – dirkete og konstruktive tilbakemeldinger til den enkelte som individ og ens påvirkning i temaet

Spørsmål om organisasjon og team?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Innsikt om organisasjon og team

Er du en nysgjerrigper?

  Hva er nysgjerrighet, og er det en bra ting? Jeg tenker at det å være nysgjerrig også handler om respekt!– Selve ordet respekt kommer fra å re-spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet...

les mer