If not You, Who? If not Now, When?

Roger Årdal er daglig leder og Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

Lederundersøkelser gir gode utgangspunkt for målrettet lederutvikling

En lederundersøkelse er et viktig verktøy for tilbakemelding og utvikling av ledere på ulike nivå i en organisasjon.

Standard lederundersøkelse

En lederundersøkelse er et godt utgangspunkt for målrettet lederutvikling.

En lederkartlegging er en strukturert tilbakemeldings metode fra flere kilder på viktige leder ferdigheter. En slik undersøkelse skal gi en presis tilbakemelding på hvordan ledere oppfattes av ulike medarbeidere, kolleger og ledere.

I tillegg kan det være fornuftig at leder også gjør en egenvurdering for å sjekke av lederens selvinnsikt.

Utbytte og verdi:

  • Grunnlag for å opprette en felles lederplattform – slik vil vi at ledelse skal utøves i vår bedrift
  • Grunnlag for målrettet lederutvikling
  • Kan gi og utøve coaching til den enkelte ledere som har behov

360 lederundersøkelse

360 eller 180 graders lederevaluering er to strukturert datainnsamlingsprosess, hvor det samles inn informasjon om hvordan lederen selv, samt dens overordnete, sideordnete og under-ordnete opplever vedkommens måte å lede på.

Selve undersøkelsen er nettbasert men kan alternativt gjennomføres basert på intervju. Alternativt kan en 180 graders undersøkelse tilbys, da inkluderes ikke sideordnete posisjoner.

Utbytte og verdi:

  • Tilbakemelding på egen lederstil er en sentral forutsetning for å kunne utvikle seg i riktig retning som leder
  • Lederen blir smertelig klar over sine utviklingsområder og gledelig klar over sine talenter
  • Får en bevisstgjøring rundt eget lederskap, er det slik jeg ønsker å fremstå som leder?
  • Ved gjentatt undersøkelse kan en måle utvikling

Spørsmål om undersøkelser og analyse?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Innsikt

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Hører du, eller lytter du?

  - Nå er du der igjen… - Hvor da? - Du hører ikke etter! - Hmmm… Har du vært i denne situasjonen før? Jeg tipper at du nikker gjenkjennende og det er ikke så rart, for lytting kan være en krevende øvelse. Eksempel på lytting: Du kommer på besøk...

les mer

Reagerer du negativt på konflikt?

  Konflikt! Bruk noen sekunder og ”smak” på ordet. Hva er din umiddelbare reaksjon?Hva er ditt syn på konflikt? Er du blant dem som føler at ordet er negativt ladet og forbinder situasjonen med krangel, kamp, sterke følelser, vantrivsel osv.?...

les mer