If not You, Who? If not Now, When?

Roger Årdal er daglig leder og Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

Lederundersøkelser gir gode utgangspunkt for målrettet lederutvikling

En lederundersøkelse er et viktig verktøy for tilbakemelding og utvikling av ledere på ulike nivå i en organisasjon.

Standard lederundersøkelse

En lederundersøkelse er et godt utgangspunkt for målrettet lederutvikling.

En lederkartlegging er en strukturert tilbakemeldings metode fra flere kilder på viktige leder ferdigheter. En slik undersøkelse skal gi en presis tilbakemelding på hvordan ledere oppfattes av ulike medarbeidere, kolleger og ledere.

I tillegg kan det være fornuftig at leder også gjør en egenvurdering for å sjekke av lederens selvinnsikt.

Utbytte og verdi:

  • Grunnlag for å opprette en felles lederplattform – slik vil vi at ledelse skal utøves i vår bedrift
  • Grunnlag for målrettet lederutvikling
  • Kan gi og utøve coaching til den enkelte ledere som har behov

360 lederundersøkelse

360 eller 180 graders lederevaluering er to strukturert datainnsamlingsprosess, hvor det samles inn informasjon om hvordan lederen selv, samt dens overordnete, sideordnete og under-ordnete opplever vedkommens måte å lede på.

Selve undersøkelsen er nettbasert men kan alternativt gjennomføres basert på intervju. Alternativt kan en 180 graders undersøkelse tilbys, da inkluderes ikke sideordnete posisjoner.

Utbytte og verdi:

  • Tilbakemelding på egen lederstil er en sentral forutsetning for å kunne utvikle seg i riktig retning som leder
  • Lederen blir smertelig klar over sine utviklingsområder og gledelig klar over sine talenter
  • Får en bevisstgjøring rundt eget lederskap, er det slik jeg ønsker å fremstå som leder?
  • Ved gjentatt undersøkelse kan en måle utvikling

Spørsmål om undersøkelser og analyse?

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Innsikt

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer