Visjon og verdier

Vår visjon: COCREATE SUCCESS

EVAN-JONES® COCREATE; – å tenke og skape sammen med noen er en forutsetning for økt kreativitet og innovasjon. Vi kan utfordre hverandre, bygge på hverandres ideer og vi øker graden av deltakelse og eierskap betydelig.  

Våre verdier

Våre verdier er våre viktigste veiledere og samtidig «vår avtale» med markedet og de kundene vi i EVAN-JONES jobber med hver eneste dag. Det er slik vi skal møte og behandle hverandre, det er dette vi skal leve opp til, og det er dette vi bli målt på. Vår «avtale» – og «vårt løfte».

PERSONLIG OG LIKEVEL TYDELIG

  • Fordi vi kan bare være oss selv, det er en tillitssak basert på åpenhet i vårt samarbeid med ledere i næringslivet, innenfor det offentlige og alt annet arbeid vi er i kontakt med.
  • Det er nært, det er skjørt og det handler om fortrolighet i en hverdag der vi ikke alltid helt vet hvem vi skal og kan snakke med.
  • Fordi det er dette John Evan-Jones lærte oss. Det er viktig for oss og de vi skal samarbeide med. Bare oppriktig og 100% ærlig.

INNSIKTSFULL OG LIKEVEL NYSGJERRIG

  • Fordi vi har erfaring og faglig bakgrunn, og fordi vi har både bredde og dybde i vårt arbeid – gjennom læring, mestring og faktisk innsikt.
  • Fordi vi rett og slett er lidenskapelig interessert i å forstå, vite mest mulig og for å sikre at vi får med oss alt. Likevel på en empatisk og respektfull måte. Det er lov å spørre om det samme flere ganger.

UTFORDRENDE OG LIKEVEL INSPIRERENDE

  • Vi tør å utfordre basert på tillit – og vi gjør det alltid i konteksten «konstruktivt» og ikke minst for å «løfte på lokket» og bidra til inspirasjon, motivasjon, tydeliggjøring og som et bidrag i øvelsen for å få frem poenger og respons.
  • Fordi vi skal tørre å utfordre, tenke utenfor boksen og være tydelige, og basert på vår innsikt og erfaring konfrontere oss med risikoen for ikke å gå glipp av noe i arbeidet vårt – spesielt muligheter.
  • Fordi vi driver etter «cocreate» filosofien og at det er lov å bidra kreativt og innovativt i arbeidet vårt. Ideene tilhører oppdragsgiver og prosjektet.