EVAN-JONES® bloggen

Innlegg om ledelse, strategi, salg og andre temaer som vi er opptatt av.

 • 12. januar 2021
  Vi trenger et sterkere medarbeiderskap i 2021
  Ledelse, Organisasjon, Strategi
  Medarbeiderskap er et litt nytt ord, et ord som jeg virkelig har begynt å like, og som jeg også ser mer og mer verdien av. Vi har ofte fokus på utvikling av ledere, men jeg tror at vi også trenger å utvikle flere selvstendige medarbeidere som tar enda mer ansvar.
 • 17. desember 2020
  Reagerer du negativt på konflikt?
  Ledelse
  Konflikt! Bruk noen sekunder og ”smak” på ordet. Hva er din umiddelbare reaksjon? Hva kommer det av at de fleste av oss reagerer negativt på konflikt?
 • 11. desember 2020
  Organisasjoner som ikke tilpasser seg en verden i endring, vil dø ut
  Coaching, Ledelse, Organisasjon, Salgsledelse, Strategi
  Selv om endring er vanlig og nødvendig i dagens arbeidsliv, vil flesteparten av oss nesten alltid oppfatte endringer som noe negativt. Ingen liker smerten og den ekstra innsatsen som er forbundet med endring. Men, hvordan gjør vi det da?
 • 3. desember 2020
  Prokrastinering: Er du bevisst dine interne og eksterne tidstyver?
  Blogg, Salg, Strategi
  Veldig mange av oss utsetter arbeid og beslutninger selv om vi vet at det er uheldig for oss selv. I kjølvannet følger stress, dårlig samvittighet, dårligere prestasjon og lavere produktivitet. Så hvorfor gjør vi egentlig det?
 • 25. november 2020
  Styrearbeid og resultatskaping
  Blogg, Ledelse
  Styret har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av selskapet. Det har det endelige totalansvaret for virksomheten og skal således utøve myndighet. Styret er innsatt for å ivareta det mangfold av interesser som knytter seg til selskapet, andre virksomheter og orga...
 • 18. november 2020
  Full fart inn i 2021
  Blogg, Ledelse
  Innovasjon og endringsledelse som verktøy til å skape nye eller bedre produkter/tjenester, en ny eller sterkere markedsposisjon, en mer effektiv og forbedret arbeidsprosess eller et nytt paradigme!
 • 15. oktober 2020
  Hvordan kan vi på en god måte jobbe med forventningsavklaringer?
  Blogg
  Vi vet at en tydelig rolle- og oppgaveforståelse er avgjørende for å nå felles mål, og forventningsavklaringer er et viktig element i dette. Tenk deg så nyttig det er når man i stedet for antagelser og gjetninger, faktisk kan sitte med fasiten på hva som forventes.
 • 11. september 2020
  Uten et team er jeg ingenting!
  Blogg, Ingen tid å miste, Kampanje
  Enhver situasjon og oppgave krever at teamet besitter forskjellige personlige og faglige egenskaper. Jeg trives med å jobbe i lag med og spille på andre mennesker personlige egenskaper med mål om å skape en konkurransedyktig virksomhet.