Selv ledere trenger noen å snakke med. Problemet er at lederen ikke kan snakke med alle om alt.

Roger Årdal er daglig leder og Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon  i Evan-Jones ®

Ledergrupper

Effektive ledergrupper er en forutsetning for økt produktivitet og lønnsomhet. Gode ledergrupper skaper resultater som er bedre enn summen av enkelt individene.

Norske ledere mener 40% av tiden de bruker i ledergrupper er bortkastet og uproduktiv. Dette betyr at det finnes betydelige muligheter for utvikling og effektivisering. Ledergruppen tar beslutninger som påvirker hvordan hele organisasjonen fungerer og hvilke resultater som skapes.

Effektive lederteam fører til utvikling av den enkelte, og gir merverdi til bedriften.

Fra ledergruppe til lederteam

Hensikten med å gå i fra å jobbe som en gruppe til å jobbe som et team, er å oppnå en synergieffekt som er større enn summen av enkeltprestasjonene. Med andre ord ønsker vi å oppnå at 2 + 2 = 5. I dette programmet ser vi på effekten av å jobbe i team og de grunnleggende suksessfaktorer som skal til for å bygge et “vinner-team”.

Utfordringene i flere virksomheter er manglende styring og kontroll på den daglig driften. Beslutninger tar for lang tid, viktig informasjon kommer ikke ut i organisasjonen, det finnes ikke tydelig retning og strategi for virksomheten.

De fleste organisasjoner benytter seg derfor av ledergrupper for å styre og koordinere virksomheten. Ledergrupper skal ta beslutninger som legger føringer for hvordan resten av organisasjonen arbeider. De har dermed stor påvirkning på hvorvidt organisasjonen lykkes, både i et kunde- og medarbeiderperspektiv.

Utbytte og verdi

  • En strukturert og koordinert virksomhet med god informasjonsflyt
  • Enhetlig retning for hele virksomheten med tydelige mål og strategier
  • Et organ for effektive beslutninger
  • Kontinuerlig overvåkning og utvikling av organisasjonen

 Eksempel på programinnhold

  • Forutsetninger og rammebetingelser for at en ledergruppe skal fungere effektivt
  • Prosesser og samhandling for gode beslutninger i ledergruppen
  • Skape merverdi og resultater for organisasjonen
  • Fra ledergruppe til lederteam

Spørsmål om ledergrupper – ta kontakt med en av våre spesialister:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Innsikt om ledelse

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Hører du, eller lytter du?

  - Nå er du der igjen… - Hvor da? - Du hører ikke etter! - Hmmm… Har du vært i denne situasjonen før? Jeg tipper at du nikker gjenkjennende og det er ikke så rart, for lytting kan være en krevende øvelse. Eksempel på lytting: Du kommer på besøk...

les mer

Reagerer du negativt på konflikt?

  Konflikt! Bruk noen sekunder og ”smak” på ordet. Hva er din umiddelbare reaksjon?Hva er ditt syn på konflikt? Er du blant dem som føler at ordet er negativt ladet og forbinder situasjonen med krangel, kamp, sterke følelser, vantrivsel osv.?...

les mer