Sitter du i et styre, eller er du aktiv i styret?

av | 19. oktober 2018 | Ledelse, Organisasjon

Jeg husker godt første gangen jeg ble spurt om å sitte i et styre, jeg ble utrolig smigret og svarte umiddelbart JA. Dette er mange år siden og heldigvis har jeg fått tilegnet meg mer erfaring og kunnskap opp gjennom årene, for hva betyr det egentlig å sitte i et styre? Her er noen av mine refleksjoner om den praktiske delen av styrearbeidet.
For å si ja til styrearbeid må du først bli enig med deg selv om du har tid til å delta på styremøter, har du tid til forberedelser, er dette interessant for deg og hvorfor er det interessant, og hva tror du at du kan bidra med inn i styrearbeidet?

Noen av mine opplevelser er at det var flere styremedlemmer som satt i styret, men som ikke var aktive. Har du påtatt deg styreverv bør du være et aktivt styremedlem og være klar over hvilke forpliktelser ett slik verv innebærer.

Styret skal være en aktiv rådgiver
En av styrets viktigste oppgaver er å forvalte og videreutvikle bedriftens verdier. Styret skal være en aktiv rådgiver for administrasjonen, stille spørsmål, avklare forventinger, og noen ganger kreve svar på vanskelige spørsmål.

En annen refleksjon, som jeg har varierende erfaring med, er om styret har tradisjon for å ta i mot nye styremedlemmer. Blir du som nytt styremedlem ønsket velkommen, inkludert og gjort kjent med pågående prosesser? Er det kultur for å dele informasjon og er det gjort en forventningsavklaring på forhånd? Har styret vedtekter og en styrehåndbok til gjennomlesing før første møte? Dette vil gjøre det enklere for nye medlemmer å lese seg opp, hente informasjon og møte forberedt.

Det er smigrende å bli spurt, og lett å takke ja. Men hva betyr det egentlig å sitte i et styre?

Noen tanker for godt styrearbeid:

 • Vær bevisst rollen og ansvaret
 • Vi prioriterer styremøtene i vår travle kalender, lag gjerne møteplan for 1 år om gangen
 • Møt godt forberedt til styremøtene, saksdokumenter sendes ut minimum en uke i forkant av møtet
 • Krev informasjon, våg å stille »dumme spørsmål» husk at den som tier samtykker
 • Spør til du får svar
 • Kjenn på magefølesen/bruk den sunne fornuften
 • Ta ansvar for god atmosfære på styremøtene
 • Bidra til at dialogsformen er preget av engasjement og aktiv lytting
 • Alle spørsmål tillates og etterstrebes å svare på
 • Som styremedlem representerer du selskapet utad
 • Det er lov å trå feil i bedriftsøkonomiske vurderinger, men som styremedlem er det ikke lov å la være og vurdere
 • Protokoller uenigheter
 • Det er ingen skam å snu, fratre om nødvendig

Noen ganger kan det være vanskelig å drive styrearbeidet fremover. Kanskje de gode diskusjonene uteblir?

Da kan det være lurt å planlegge en workshop ute av det tradisjonelle styrerommet. En god øvelse kan være at styret sammen lager en tenkt forside til en riksdekkende avis eller et nyhetsinnslag på TV, fem år frem i tid som skal beskrive selskapets:

 • Historie, når begynte den og hvordan har utviklingen vært
 • Økonomien til bedriften
 • Markedsposisjon og samfunnsansvar
 • Omdømme, hva er det mannen og kvinnen i gata forteller om bedriften
 • Hva er bedriftens kvaliteter
 • Hvordan har medarbeiderne det
 • Hva har bedriften gjort for å utvikle organisasjonen til det den er i dag og hva er planene frem i tid
 • Fortell om hvorfor selskapet har hatt suksess

Denne øvelsen vil sannsynligvis få frem refleksjoner og gode diskusjoner. Kanskje vil det bli tydeligere hvor bedriften har sine styrker, svakheter, muligheter og hva et mulig trusselbilde kan være. Er styresammensetningen optimal og hva vil dette eventuelt bety for fremdrift og utvikling i bedriften? Resultatet av en slik workshop kan fort bli til noen nye og gode planer for videre strategier for hele bedriften.

Husk at styret = strategisk ledelse og daglig leder = operativ daglig ledelse. Begge har sin helt essensielle rolle i framdriften og resultatskapningen.

Vil du ta en hyggelig prat om praktisk styrearbeid i din bedrift?

Kontakt meg gjerne, så tar vi en uforpliktende men nyttig kaffedrøs.
Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Senior rådgiver og coach

Kilder til blogg og praktisk styrearbeid

Hvilke saker som skal behandles av styret reguleres i AS lovgivning, styreinstruks. Her gir www.NUES.no gode anbefalinger.

Aksjeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44

Regeloversikt: https://www.jusstorget.no/styrearbeidet-en-regeloversikt/

Forhandlinger i praksis

 «Hvis I ikke kan li’  lugten i bageriet, så forsvind!»Dette utsagnet ble jeg møtt med helt i starten av en forhandlingsprosess. Vi snakker skandinavisk luftfart, sent 80-tall. En tid som fremdeles bar preg av «Management by terror and fear». Forhandlinger på...

les mer

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer