Vår visjon: COCREATE SUCCESS

EVAN-JONES® COCREATE; – å tenke og skape sammen med noen er en forutsetning for økt kreativitet og innovasjon. Vi kan utfordre hverandre, bygge på hverandres ideer og vi øker graden av deltakelse og eierskap betydelig.

Rådgivere

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Ledelse

Tør du være en tydelig leder? Lederens hovedoppgave er å oppnå resultater. Å drive tydelig ledelse er en forutsetning for å styre mot felles mål, og utnytte alle ressurser på en optimal måte. Vi setter fokus på din rolle som leder og hvordan du skaper resultater gjennom andre.

Strategi

Har dere en tydelig strategi? Finnes det en konkret plan for å bli bedre? En viktig forutsetning for å lykkes med vekst eller økt lønnsomhet er en tydelig strategi. En tydelig strategi er basert på de overordnede målene og den situasjonen bedriften står i.

Salg

Leverer salgsteamet ditt som forventet? Alle virksomheter lever av salg. Å lykkes med salg er derfor essensielt for virksomhetens utvikling. De aller fleste kan bli dyktige selgere eller salgsledere, men det krever kunnskap, systematisk trening og rett innstilling.

Organisasjon

Får du som leder det beste ut av medarbeiderne dine? Å ta ut potensiale forbedrer prestasjoner og utvikling. Vi har fokus på samhandling, kultur, struktur og kontinuerlig forbedring. Vi får organisasjoner og team til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til praksis.

Coaching

Opplever du av og til å ikke nå målet ditt? Coaching betyr å hjelpe mennesker fra der de er, til der de ønsker å være. Vi er opptatt av det som virker og fokuserer primært på framtiden. Vi stiller spørsmål, viser alternativer, inspirerer og bygger selvtillit og kompetanse.

AnalyseR

Hvor godt kjenner du egentlig dine ansatte og deres arbeidshverdag? Vet du hva dere er bra på i dag, og hva som må forbedres? Kunnskap og innsikt er viktige elementer for å kunne drive målrettet utvikling av virksomheten og den enkelte medarbeider.