Det finnes ingen «One Size Fits All» løsning på lederutvikling.

Terje Landmark er Senior Rådgiver innen Ledelse og Organisasjon i Evan-Jones ®

Lederprogram

Rollen som leder varierer alt etter hvilket nivå du er på i organisasjonen, og din kompetanse og erfaring. En leder er uansett avhengig av to verktøykofferter.  I den ene er det kunnskap om faget. Den andre inneholder kunnskap om ledelse. 

Våre lederprogram har ulikt innhold og er skreddersydd til den enkeltes bedrifts behov. Hovedfokuset er på lederskap og hvordan du håndterer denne rollen. 

Suksessleder

Ledelse handler om to sentrale oppgaver. Vi pleier ofte å illustrere disse oppgavene med at en leder er avhengig av to verktøykofferter. Disse programmene har fokus på lederskap og det som driver mennesker fremover.

Tydelig ledelse

“90% av lederutfordringene i Norge skyldes ledere som ikke stiller krav, følger tett opp og gir tilbakemelding.”

Problemer oppstår fordi ledere ikke stiller krav, utfordrer, gir konkrete og ærlige tilbakemeldinger.

Endringsledelse

Endring og endringsledelse er en del av hverdagen. Vi opplever sjelden at ledere tar tak i problemene for tidlig. Vi trenger å ta stilling til hva som skal endres, når det er på tide å gjøre endringer og hvordan endringene skal gjennomføres.

Ny som leder

Å være ny som leder er utfordrende, både om du går fra fagperson til leder, eller fra en lederstilling til en annen. Dette programmet gir deg de verktøyene du trenger for å føle deg trygg i den nye situasjonen.

Innsikt om ledelse

Er lederteamet klar til å levere i 2022?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Spørsmål om lederprogram – ta kontakt med en av våre spesialister:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach