Det finnes ingen «One Size Fits All» løsning på lederutvikling.

Terje Landmark er Senior Rådgiver innen Ledelse og Organisasjon i Evan-Jones ®

Lederprogram

Ledelse handler om to sentrale oppgaver. Vi pleier ofte å illustrere disse oppgavene med at en leder er avhengig av to verktøykofferter. I den ene er det kunnskap om faget. Den andre inneholder kunnskap om ledelse. Disse programmene har fokus på lederskap og det som driver mennesker fremover.

Suksessleder

Ledelse handler om to sentrale oppgaver. Vi pleier ofte å illustrere disse oppgavene med at en leder er avhengig av to verktøykofferter. I den ene er det kunnskap om faget. Den andre inneholder kunnskap om ledelse. Disse programmene har fokus på lederskap og det som driver mennesker fremover.

“Ledelse er å skape resultater gjennom andre mennesker”

Suksesslederprogrammet gir deg en grundig innføring i lederrollen og hva som kreves for å lykkes. Du får kunnskap og praktisk verktøy som gjør lederrollen enklere i hverdagen.

De fleste som kommer i en lederrolle opplever at de stilles ovenfor en rekke utfordringer. De skal beherske den faglige delen av jobben og ikke minst den delen som går på å lede andre. Man kan oppleve at organisasjonen trekker i ulike retninger, og at man ikke når felles mål.

Utbytte og verdi

 • Innføring i lederrollen og hva som skal til for å lykkes
 • Kunnskap og praktiske verktøy som gjør lederrollen enklere
 • Ulike analyser som gir bedre forståelse av deg som leder
 • Kunnskap om hvordan du kan motivere og kommunisere effektivt med dine medarbeidere.

Eksempel på programinnhold

 • Ledelse og lederrollen
 • Selvinnsikt og personlig utvikling ( DISA )
 • Kommunikasjon og informasjon
 • Målstyring og tidsplanlegging
 • Motivasjon og medarbeiderlojalitet
 • Team og teambuilding
 • Konflikter og konflikthåndtering
 • Strategisk ledelse og markedspsykologi

Tydelig ledelse

“90% av lederutfordringene i Norge skyldes ledere som ikke stiller krav, følger tett opp og gir tilbakemelding.”

Svært mange problemer oppstår fordi ledere ikke stiller krav, utfordrer, gir konkrete og ærlige tilbakemeldinger og utøver konsekvenser.

Det er vår erfaring at ledere ikke tør å ta den vanskelige samtalen, at det er uklare forventninger til medarbeiderne og utydelige mål.

I dette programmet går vi nærmere inn på enkeltelementene i tydelig ledelse og ser på hva dette innebærer når det gjelder din lederstil. Hvordan utøver du ledelse i dag og hva kan du gjøre for å bli en tydeligere leder? Vi benytter både gruppearbeid og coaching når vi går i dybden på temaet.

Utbytte og verdi

 • Praktisk trening for å bli en tydelig  leder
 • Verktøy for å bygge opp målstruktur
 • Resultatsikring og konsekvenshåndtering
 • Analyser for nødvendig kartlegging av nå-situasjonen

 Eksempel på programinnhold

 • Tydelig ledelse og tilstedeværelse
 • Styringsplattform med tydelige mål og forventninger
 • Felles rammer og ønsket kultur
 • Resultatsikring og konsekvenser
 • Prioritering og det å kunne si NEI
 • Tilbakemeldinger og motivasjon
 • Handling bak ord – få endring til å skje
 • Coaching som ledelseverktøy

Ny som leder

Hjelp, jeg har blitt leder! Den nye rollen kan være motiverende, men også skremmende.

Å være ny som leder er utfordrende, både om du går fra fagperson til leder, eller fra en lederstilling til en annen. Du blir nå målt på det teamet ditt leverer, og ikke bare på egen faglig dyktighet. Dette programmet gir deg de verktøyene du trenger for å føle deg trygg i den nye situasjonen.

Det er mulig å lette overgangen og legge til rette for at denne perioden blir mer positiv, effektiv og konstruktiv for alle parter. Viktige elementer når man skal oppnå resultater og suksess gjennom å lede andre er å bygge selvinnsikt og en tydelig lederplattform. Vi gir solide verktøy for motivasjon, kommunikasjon, konflikthåndtering osv.

Førstegangsledelse er en kompleks og til tider frustrerende, men forutsigbar prosess, som går både raskere og lettere med de rette verktøyene.

Utbytte og verdi

 • Min lederplattform – hvem er jeg som leder, og hvorfor skal andre ledes av meg?
 • Kunnskap om hvordan du kan ta ut resultater gjennom de du leder
 • Praktiske verktøy som gjør lederrollen enklere i hverdagen

 Eksempel på programinnhold

 • Fra fagperson til leder – et identitetsskifte
 • Selvinnsikt og forståelse for de ulike persontypene
 • Personlige utviklingsmål
 • Målstyring og resultatsikring
 • Effektiv kommunikasjon og formidling
 • Motivasjon og medarbeiderlojalitet
 • Team og teambuilding

Endringsledelse

”Vi mennesker har en iboende motstand mot endring”. Her tar vi for oss de elementene som er viktige når vi skal få endringer til å skje. Stikkord: Tydelige mål, resultatsikring, samt å få medarbeiderne til å bidra på en positiv måte.

“Det er ikke de sterkeste arter som overlever, heller ikke de mest intelligente, men derimot de som reagerer best på forandringer.” (Charles Darwin)

Endring og endringsledelse er en del av hverdagen. Det er svært sjelden vi opplever  at ledere tar tak i problemene for tidlig. Vi trenger å ta stilling til hva som skal endres, når det er på tide å gjøre endringer og hvordan endringene skal gjennomføres.

Utbytte og verdi

 • Organisering av prosessen
 • Kunnskap om hvordan ulike mennesketyper reagerer på endring
 • Verktøy for å følge opp og kvalitetssikre endringen

 Eksempel på programinnhold

 • Hva utløser behov for endring, og hvordan kan vi være etterpåklok i forkant”?
 • Kunnskap om hvordan vi motiverer ulike mennesker gjennom endringer
 • Mål og handlingsplaner, forpliktelse og forankring

Spørsmål om ledelse?

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Innsikt om ledelse

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer