Det finnes ingen «One Size Fits All» løsning på lederutvikling.

Terje Landmark er Senior Rådgiver innen Ledelse og Organisasjon i Evan-Jones ®

Lederprogram

Rollen som leder varierer alt etter hvilket nivå du er på i organisasjonen, og din kompetanse og erfaring. En leder er uansett avhengig av to verktøykofferter.  I den ene er det kunnskap om faget. Den andre inneholder kunnskap om ledelse. 

Våre lederprogram har ulikt innhold og er skreddersydd til den enkeltes bedrifts behov. Hovedfokuset er på lederskap og hvordan du håndterer denne rollen. 

Innsikt om ledelse

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Suksessleder

Ledelse handler om to sentrale oppgaver. Vi pleier ofte å illustrere disse oppgavene med at en leder er avhengig av to verktøykofferter. Disse programmene har fokus på lederskap og det som driver mennesker fremover.

Tydelig ledelse

“90% av lederutfordringene i Norge skyldes ledere som ikke stiller krav, følger tett opp og gir tilbakemelding.” Problemer oppstår fordi ledere ikke stiller krav, utfordrer, gir konkrete og ærlige tilbakemeldinger.

Ny som leder

Å være ny som leder er utfordrende, både om du går fra fagperson til leder, eller fra en lederstilling til en annen. Dette programmet gir deg de verktøyene du trenger for å føle deg trygg i den nye situasjonen.

Endringsledelse

Endring og endringsledelse er en del av hverdagen. Det er svært sjelden vi opplever at ledere tar tak i problemene for tidlig. Vi trenger å ta stilling til hva som skal endres, når det er på tide å gjøre endringer og hvordan endringene skal gjennomføres.

Spørsmål om lederprogram – ta kontakt med en av våre spesialister:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach