Selv om endring er vanlig og nødvendig i dagens arbeidsliv, vil flesteparten av oss nesten alltid oppfatte endringer som noe negativt. Ingen liker smerten og den ekstra innsatsen som er forbundet med endring. Men, hvordan gjør vi det da?

les mer