Sommermøte med meg selv (SWOT)

av | 27. august 2021 | Blogg, Coaching, Ledelse

Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.

Jeg har ofte dette årsmøte med meg selv om sommeren. Fire deilige, lange uker gir meg rom til å tenke de store tankene – bort fra hverdagens gjøremål og plikter.

Kall det gjerne en intern SWOT- analyse.

SWOT er et akronym for de engelske ordene strenghts (styrker), weaknesses (svakheter), opportunities (muligheter) og threats (trusler).

Det å stille seg noen spørsmål for å avsjekke om du er på rett kurs, eller om du skal gjøre noen justeringer, er lurt. Hva er min «kongstanke» som leder, hva er min visjon og mål i lederrollen? Hva har jeg fått til og hva har jeg ikke lykkes med?

Ikke gjør dette for å være streng med deg selv, men ha en nysgjerrig tilnærming. Prøv å se deg selv utenifra. Tenk hvordan en kollega ville beskrevet deg og din utøvelse av lederrollen. 

Hva er driven min for å stå i lederrollen?

Hva er motivasjonen og hvordan står det til med motivasjonen, på en skala fra 1-10 der 10 er høyest? Hvis du gir deg selv en lav score, hva er grunnen til det? Hva må du da eventuelt gjøre annerledes for å øke den indre motivasjonen?

Gjennom disse refleksjonene har du nå bevisst utviklet ditt lederskap.

Still deg selv ett siste spørsmål: Ville jeg hatt meg selv som leder?

Hvis svaret er JA, hva er jeg skikkelig god på? Hvis svaret er NEI, hva er så grunnen til det og hva skal jeg endre på?

Skal du lykkes med å utvikle deg som leder, må du være nysgjerrig på hvordan du virker på dine omgivelser. Du bør forstå hva du kommuniserer til omgivelsene dine og hvordan. Det er en fordel å kjenne sine styrker og svakheter, og vite hvordan de spiller seg ut i en arbeidshverdag

Å sette eget lederskap på agendaen handler om å selv ta ansvar for egen utvikling!

Å gjennomføre en SWOT-analyse på teamet, ledergruppa eller den enkelte medarbeider, kan gi mange spennende muligheter. Kanskje innovasjon og noen tankevekkende svar kan være spesielt nyttig når vi nå forhåpentligvis nærmer oss en exit på Covid-situasjonen. Arbeidslivet skal tilbake på «skinner» igjen. Kanskje de skinnene ikke er helt like som de var for 17 måneder siden. Hva byr dette «nye» på av styrker, svakheter, muligheter og trusler? Jeg vil gjerne inspirere dere til å gjøre denne studien og forventningsavklaringen.

SWOT blir av enkelte forfattere tilskrevet Albert S. Humphrey, som på 1960-tallet var en del av en forskningsgruppe ved Stanford Research Institute (nå SRI International), finansiert av Fortune 500-selskaper. På bakgrunn av denne forskningen utviklet Humphrey SOFT-modellen, en forløper til SWOT-analyse. Men Humphrey selv hevdet aldri at han var skaperen av SWOT, så opprinnelsen er fortsatt uklar.

Jeg kan dele noe av det som kom ut av «årsmøtet» mitt denne sommeren:

Styrker:

• Jeg har blitt skikkelig god på Teams og Zoom.
• Jeg har blitt bedre på å prioritere mellom arbeidsoppgaver og privat tid.

Svakheter:

• Må ha litt tempo for å levere resultat. Blir det for stille går jeg litt på tomgang.

Muligheter:

• Nye forretningsområder har dukket opp. Nye måter å møte kunder på. Ingenting er umulig.
• Fått utviklet kompetansen min via digitale flater.

Trusler:

• Livredd for at en ny pandemi setter oss i isolasjon.

Jeg blir gjerne med å sparre med deg og teamet ditt! Har du lyst på en prat?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Senior rådgiver og coach

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer