Plutselig var det år 2029 – hva er planen din?

av | 5. desember 2023 | Ledelse, Strategi

”Hvor skal vi?” sa Nasse Nøff.

”Ingen steder,” sa Ole Brumm.

Og så gikk de dit…

Uten mål, ingen mening – og heller ingen styring

Å ha en klar og definert langsiktig strategisk plan er som å ha et veikart som viser hvilke veivalg man må ta for å nå mål. Det hjelper med å gi retning, fokuserer innsatsen og gir et overordnet perspektiv. Uten en strategi får man gjerne et uklart målbilde. Man fortsetter med «mer av det samme» og opplever det som kalles «historisk fastlåsning».

Hva er din plan for de neste 5 årene?

Som leder vet vi at det kan være krevende å bruke nok tid i «helikopteret» for å få nødvendig perspektiv. Ofte handler arbeidsdagen om å løse de oppgavene som ligger rett foran oss, og som må løses her og nå.

Hensikten med en langsiktig strategisk plan er å kunne svare på spørsmål som:

  • Hvem er konkurrentene?
  • Er det noen spennende nykommere?
  • Hva er organisasjonen sine styrker og svakheter i forhold til konkurrentene?
  • Hva slags fremtidige trusler kan påvirke konkurranselandskapet?
  • Hva må du, kan dere gjøre for å vinne i markedet?

Det handler om å få en bevisstgjøring av hvor man er i dag som organisasjon, og hvor en vil. En strategisk plan gir en klar visjon for fremtiden og er et referansepunkt når man må ta viktige beslutninger. Den kan brukes som en rettesnor når nye muligheter dukker opp; vil dette valget være noe som vil støtte opp om veien til mål eller ikke? En strategisk plan er nyttig for å unngå å ta kortsiktige og impulsive avgjørelser som kan være skadelig på lang sikt.

En strategisk plan hjelper å få hele organisasjonen til å gå i riktig retning. Det å kunne kommunisere til medarbeiderne hva som er de langsiktige målene og hvilken retning vi skal ta, gjør at ansatte blir trygge. Vi vet at trygghet og forutsigbarhet ofte øker eierskap, engasjement, motivasjon, tilhørighet og samhold.

En strategisk plan gir også mulighet for overblikk på ressurser. Har vi de rette ressursene slik vi er organisert nå? Trenger vi å tilføre kompetanse for å nå mål og de fremtidige behovene til organisasjonen? Rett forvaltning av både menneskelige og finansielle ressurser kan være avgjørende for å overleve i et arbeidsliv i endring.

Mange organisasjoner bruker strategiprosesser til å kartlegge hva de er gode på, men unngår å ekskludere ting de ikke skal drive med.

En 5-års strategisk plan tillater organisasjoner å være proaktive i stedet for reaktive. Det gir rom for innovasjon og tilpasning til endrede markedsforhold, noe som er avgjørende for å forbli konkurransedyktig over tid. Målet er at strategiplanen ikke skal bli et dokument som samler støv på en hylle, men at det er et levende verktøy som gjør det lettere for organisasjoner å navigere seg frem til mål.

Nokia og iPhone – et strategisk feilgrep

Nokia undervurderte i stor grad skiftet mot smarttelefoner og berøringsskjermer. De fortsatte å fokusere på tradisjonelle mobiltelefoner, mens Apple og andre konkurrenter tok ledelsen innen smarttelefonsegmentet. Resultatet var at Nokia tapte dramatisk i konkurransen om smarttelefonmarkedet og i 2014 solgte de sin mobiltelefondivisjon til Microsoft.

Få alle med

Hvis det var denne fjelltoppen som var det strategiske målet til bedriften, så er det en lederoppgave å sikre at vi har alle medarbeiderne våre med på reisen til samme fjelltopp. Da kreves tydelig kommunikasjon, synliggjøring av mål, tydelige forventinger og motivasjon.

Husk å ha enkle budskap, da de har en tendens til å spre seg raskere. Da øker også sjansen for at man får gjennomslag hos medarbeiderne.

Bodil Skjørestad
Senior rådgiver og coach
innen ledelse, salg og organisasjon

Mob. 938 31 947
E-post: bodil@evan-jones.no