Kulturer kan være så sterke at de «sitter i folkene».

BODIL SKJØRESTAD ER SENIOR RÅDGIVER INNEN LEDELSESALG  OG ORGANISASJON I EVAN-JONES ®

De beste bedriftene har en tydelig og klar bedriftskultur

Noe av det absolutt viktigste en bedrift kan jobbe med er kulturutvikling. Med mindre kulturen på arbeidsplassen er ønskelig, og i samsvar med slik en ønsker å drifte ens virksomhet, vil lite fungere.
Kraften i en kultur eller ukultur er så sterk som at “kultur spiser strategi til frokost”. Vær bevisst hvordan utvikle og opprettholde en god kultur i din organisasjon

Vår erfaring tilsier at de beste bedriftene kjennetegnes av at de har en tydelig og klar bedriftskultur. For mange ledere og ansatte kan dette med kultur virke for svevende og lite håndgripelig, mens andre konkluderer med at «det sitter i veggene».

Kultur er overalt på arbeidsplassen, men vises først og fremst i det vi gjør, vår daglige atferd, måten vi håndterer våre utfordringer, våre reaksjoner – sinne som glede – i måten vi feirer på, og ikke minst måten vi snakker om og til hverandre på.

Det grunnleggende fundamentet

Det grunnleggende fundamentet i en hver bedrift er selve grunnmuren i bedriften, det er ut i fra dette fundamentet at vi bygger og videreutvikler bedriften.

Alle som har bygget hus vet at uten en sold grunnmur vil ikke huset stå særlig lenge. Det grunnleggende fundamentet er bedriftens verdier, visjoner for ønsket kultur. Det er disse kjørereglene som forteller oss hvordan vi gjør ting hos oss. Hvordan vi skal fremstå internt og eksternt og ikke minst hva vi skal basere våre beslutninger på. Dette grunnlaget fortelle oss hva vi tror på og hva vi ikke tror på.

Utbytte og verdi:
 • Verdi og visjoner brukes som byggestein for en ønsket kultur
 • Gir en standard for hva som anses som godt og dårligt
 • Felles forståelse og enighet på hvordan vi gjør ting hos oss
 • Våre felles handlemåter og vaner
 • Har en aktiv veileder i valgsituasjoner
 • Opprettholder en positiv selvfølelse
 • Praktiserer verdiene til daglig i forhold til kollegaer og kunder
Eksempel på programinnhold:
 • Utarbeidelse av et felles verdigrunnlag av aksepterte normer og regler – dette står vi sammen om.
 • Forståelsen av at verdier og holdninger skal gjennomsyre alt i bedriften – forankres i målene og bygges inn i bedriftens strategi og kvalitetsarbeid
 • Forretningside – Hvilke varer eller tjenester skal selges og hvem skal kjøpe dem.
 • Kundeløfte – Hva lover vi kundene våre
 • Posisjon i markedet – hvem er dine konkurrenter og dine leverandører

Program i kulturutvikling

Mange ledere ønsker å få en bedre kontroll på over organisasjonskulturen, endre den i en eller annen retning eller gjøre organisasjonens medlemmer mer bevisst på sin kultur. Erfaring viser at både en akademisk og praktisk tilnærming til kulturendring gir mye verdi.

Kultur endringen må alltid ta utgangspunkt i den konteksten bedriften eller selskapet er i. Hva slags størrelse den har, eiere, hva slags kunder den har, hva slags utfordringer den har, antall ansatte, distribuert organisasjon eller ikke, privat eller offentlig. Deretter må enhver bedrift må lage sin egen unike suksessformel for kulturendring i samråd med programmet i kulturutvikling.

Utbytte og verdi:
 • Skape en ønsket kultur i bedriften i samsvar med de ansatte
 • Enighet for hvordan en skal fremstå i forhold til kollegaer og kunder
 • De ansatte kjenner og lever etter verdigrunnlaget
 • Bevisstgjøre hvordan en selv påvirker bedriftens kultur
 • Effektiv lykkes med å kategorisere, utvikle og bevare ønsket kultur
Eksempel på programinnhold:
 • Organisasjonskulturen i bedriften
 • Forskjellen mellom en organisasjonskultur og en subkultur
 • En ønsket organisasjonskultur og innholdet i dagens bedriftskultur
 • Funksjoner som tjener organisasjonskulturen
 • Medlemmenes atferd i en organisasjonskultur og de 4 kulturelle dimensjonene i bedriften
 • Slik styres organisasjonskulturen

Spørsmål om organisasjon og team?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Innsikt om organisasjon og team

Er du en nysgjerrigper?

  Hva er nysgjerrighet, og er det en bra ting? Jeg tenker at det å være nysgjerrig også handler om respekt!– Selve ordet respekt kommer fra å re-spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet...

les mer