LEDELSE ER KANSKJE DET MEST ENSOMME YRKET I VERDEN. MEN, IKKE MED EVAN-JONES PÅ LAGET.

Ewy myrhaugen er Senior Rådgiver innen Ledelse, Organisasjon og Coaching i Evan-Jones ®

Ledelse er krevende og tydelig ledelse er enda mer utfordrende

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. 

Alt handler om ledelse.

Nøkkelen til suksess i enhver bedrift, organisasjon eller prosjekt er og blir ledelse. God ledelse fører med seg gode resultater.

Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultatene i organisasjonen. Sentralt i all ledelse er det å ta beslutninger og skape oppslutning om disse. Det å nå mål ved hjelp av andre, sammen med andre, gjennom andre. Nettopp derfor er det en helt essensiell del av det å være leder, at man kjenner medarbeiderne, vet noe om hva som motiverer den enkelte, har tydelig definerte roller og oppgaver, jobber sammen mot felles mål, og har tillit til hverandre.

Ledelse handler også om å bidra til å skape gode team, samtidig som man ser, støtter og utfordrer den enkelte medarbeider.

Det handler om å kunne se det store bildet, tenke strategisk og være framtidsretta. Samtidig som man skal kunne lede seg selv, fokusere smart og være tilstedeværende i møtet med medarbeidere, kunder, leverandører, lederkolleger og styret.

Å være leder er til tider ensomt og utfordrende. Men også svært givende, utviklende og spennende! 

Vi gir deg verktøyene som gjør at du når målene dine. Raskere og lettere. 

I programmene innen ledelse setter vi fokus på din rolle som leder og hvordan du skaper resultater gjennom andre.

Innsikt om ledelse

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Ledergrupper

Mange ledergruppen tar ikke ut potensiale sitt og skaper ikke forventede resultater. Effektive ledergrupper utvikles gjennom klare forutsetninger, riktige prosesser og fokus på resultater som skal nås. 

Lederprogram

God ledelse gir verdiskapning og effektivitet i organisasjoner. Utvikling av ledere er derfor sentralt for organisasjoners suksess.

Prosjekt- og byggeledelse

God ledelse og profesjonell gjennomføring i prosjekter er en forutsetning for å sikre effektivitet og gode resultater.

Spørsmål om ledelse – ta kontakt med en av våre rådgivere:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Rådgiver og coach

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og rådgiver

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach