MÅLET ER OFTE DET ENKLESTE Å BLI ENIGE OM. VEIEN DIT BLIR OFTE LITT MER KREVENDE, MEST AV ALT FORDI LØSNINGENE OFTE LIGGER I SVAKHETEN.

ROGER ÅRDAL ER DAGLIG LEDER OG SENIOR RÅDGIVER INNEN LEDELSESTRATEGI OG ORGANISASJON  I EVAN-JONES ®

Prosjekt- og byggeledelse

Vi vil utvikle den enkeltes ferdigheter og kunnskaper som prosjektleder. Vi setter fokus på rollen som prosjektleder for å gi nødvendig innsikt og forståelse for hvordan den enkelte skal utøve godt lederskap ovenfor sine medarbeidere og styre prosjekter mot ønskede mål og resultater.

Prosjektledelse

«Prosjektledelse er å styre prosjekter og lede mennesker mot ønskede mål og økonomisk resultater».

Vi vil utvikle den enkeltes ferdigheter og kunnskaper som prosjektleder. Vi setter fokus på rollen som prosjektleder for å gi nødvendig innsikt og forståelse for hvordan den enkelte skal utøve godt lederskap overfor sine medarbeidere og styre prosjekter mot ønskede mål/resultater.

Utbytte og verdi

 • Du får verktøy som bidrar til bedre styring og kontroll i prosjektet
 • Du lærer å lede andre mennesker for å oppnå ønsket utvikling og endring
 • Du lærer hvordan du kan få en enklere og bedre hverdag som prosjektleder
 • Du oppnår bedre kommunikasjon og samspill i prosjektet
 • Du lærer hvordan du får endringer til å skje
 • Du får erfaringsutveksling fra nye og spennende relasjoner

Forslag til tema og innhold

 • Tydeliggjøring av rollen som prosjektleder og utøvelse av ledelse
 • Tidsstyring, prioriteringer og effektiv beslutningstaking Effektiv kommunikasjon, informasjon og formidling
 • Kontroll og eierskap til kontraktsmessige og økonomisk rammer for prosjektet
 • Kontrakt- og avtale forståelse (forpliktelse, endring, varsling, reklamasjoner mm.)
 • Prosjektplanlegging og målstyring — utvikling av en strategiplan for prosjektet
 • Resultatstyring og samhandling med BAS for å sikre ønsket fremdrift og kontroll
 • Utvikling av gode prestasjonsteam med ønsket kultur og optimalt samspill Konstruktive tilbakemeldinger og motivasjon for økt ytelse
 • Nye metoder og forbedringsprosesser for økt kvalitet og effektivitet på byggeplass Endringsledelse og coaching i praksis for å få endringer til å skje
 • Forhandlingsstrategi i teori og praksis

Tydelig ledelse

“90% av lederutfordringene i Norge skyldes ledere som ikke stiller krav, følger tett opp og gir tilbakemelding.”

Svært mange problemer oppstår fordi ledere ikke stiller krav, utfordrer, gir konkrete og ærlige tilbakemeldinger og utøver konsekvenser.

Det er vår erfaring at ledere ikke tør å ta den vanskelige samtalen, at det er uklare forventninger til medarbeiderne og utydelige mål.

I dette programmet går vi nærmere inn på enkeltelementene i tydelig ledelse og ser på hva dette innebærer når det gjelder din lederstil. Hvordan utøver du ledelse i dag og hva kan du gjøre for å bli en tydeligere leder? Vi benytter både gruppearbeid og coaching når vi går i dybden på temaet.

Utbytte og verdi

 • Praktisk trening for å bli en tydelig  leder
 • Verktøy for å bygge opp målstruktur
 • Resultatsikring og konsekvenshåndtering
 • Analyser for nødvendig kartlegging av nå-situasjonen

 Eksempel på programinnhold

 • Tydelig ledelse og tilstedeværelse
 • Styringsplattform med tydelige mål og forventninger
 • Felles rammer og ønsket kultur
 • Resultatsikring og konsekvenser
 • Prioritering og det å kunne si NEI
 • Tilbakemeldinger og motivasjon
 • Handling bak ord – få endring til å skje
 • Coaching som ledelseverktøy

Ny som leder

Hjelp, jeg har blitt leder! Den nye rollen kan være motiverende, men også skremmende.

Å være ny som leder er utfordrende, både om du går fra fagperson til leder, eller fra en lederstilling til en annen. Du blir nå målt på det teamet ditt leverer, og ikke bare på egen faglig dyktighet. Dette programmet gir deg de verktøyene du trenger for å føle deg trygg i den nye situasjonen.

Det er mulig å lette overgangen og legge til rette for at denne perioden blir mer positiv, effektiv og konstruktiv for alle parter. Viktige elementer når man skal oppnå resultater og suksess gjennom å lede andre er å bygge selvinnsikt og en tydelig lederplattform. Vi gir solide verktøy for motivasjon, kommunikasjon, konflikthåndtering osv.

Førstegangsledelse er en kompleks og til tider frustrerende, men forutsigbar prosess, som går både raskere og lettere med de rette verktøyene.

Utbytte og verdi

 • Min lederplattform – hvem er jeg som leder, og hvorfor skal andre ledes av meg?
 • Kunnskap om hvordan du kan ta ut resultater gjennom de du leder
 • Praktiske verktøy som gjør lederrollen enklere i hverdagen

 Eksempel på programinnhold

 • Fra fagperson til leder – et identitetsskifte
 • Selvinnsikt og forståelse for de ulike persontypene
 • Personlige utviklingsmål
 • Målstyring og resultatsikring
 • Effektiv kommunikasjon og formidling
 • Motivasjon og medarbeiderlojalitet
 • Team og teambuilding

Endringsledelse

”Vi mennesker har en iboende motstand mot endring”. Her tar vi for oss de elementene som er viktige når vi skal få endringer til å skje. Stikkord: Tydelige mål, resultatsikring, samt å få medarbeiderne til å bidra på en positiv måte.

“Det er ikke de sterkeste arter som overlever, heller ikke de mest intelligente, men derimot de som reagerer best på forandringer.” (Charles Darwin)

Endring og endringsledelse er en del av hverdagen. Det er svært sjelden vi opplever  at ledere tar tak i problemene for tidlig. Vi trenger å ta stilling til hva som skal endres, når det er på tide å gjøre endringer og hvordan endringene skal gjennomføres.

Utbytte og verdi

 • Organisering av prosessen
 • Kunnskap om hvordan ulike mennesketyper reagerer på endring
 • Verktøy for å følge opp og kvalitetssikre endringen

 Eksempel på programinnhold

 • Hva utløser behov for endring, og hvordan kan vi være etterpåklok i forkant”?
 • Kunnskap om hvordan vi motiverer ulike mennesker gjennom endringer
 • Mål og handlingsplaner, forpliktelse og forankring

Spørsmål om ledelse?

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Senior rådgiver og coach

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og senior rådgiver

Innsikt om ledelse

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer