uten endring, ingen utvikling og framgang.

Roar Fjeldheim er Senior Rådgiver innen Ledelse, Strategi og Coaching i Evan-Jones ®

Strategiske endringsprosesser

De fleste virksomheter er utsatt for et kontinuerlig endringspress, som kan skyldes både interne og eksterne forhold. Men det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større organisatoriske endringer.

Mange endringsforsøk går ikke som planlagt. Det finnes i dag mye kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede organisasjonsendringer. Det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større organisatoriske endringer. Endring tar tid og må tas på alvor.

Større endringer krever ofte dyptliggende endringer i organisasjonens strukturer og kultur. For at endring skal finne sted i organisasjonen må ansatte tenke, føle og gjøre noe annerledes.

De mentale endringene er en av de største og viktigste utfordringene for å få til en varig endring. Å gjennomføre en vellykket endringsprosess krever spesiell kompetanse innenfor flere fagområder. Derfor er det ikke tilrådelig å gi seg i kast med større endringsprosesser uten tilstrekkelig kunnskap og erfaring i endringsledelse og involverende prosesser spesielt.

Det finnes mange type endringsprosesser som kan være viktige å sikre at blir vellykket. Det kan være en strategisk endringer som eksempelvis en fusjon, et oppkjøp eller en viktig intern justering i organisasjonen.

Spørsmål om strategi?

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og rådgiver

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Innsikt om strategi

Plan og budsjett 2020

  Endring eller undergang? Effektiv bruk av begrensede ressurser er en stor utfordring for de fleste bedrifter. Når bedriftene og organisasjonene, i tillegg, er utsatt for store teknologiske endringer setter dette krav til god...

les mer