Uten endring, ingen utvikling og framgang.

ROGER ÅRDAL ER DAGLIG LEDER OG SENIOR RÅDGIVER INNEN LEDELSESTRATEGI OG ORGANISASJON I EVAN-JONES ®

Strategiske endringsprosesser

De fleste virksomheter er utsatt for et kontinuerlig endringspress, som kan skyldes både interne og eksterne forhold. Men det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større organisatoriske endringer.

Mange endringsforsøk går ikke som planlagt. Det finnes i dag mye kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede organisasjonsendringer. Det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større organisatoriske endringer. Endring tar tid og må tas på alvor.

Større endringer krever ofte dyptliggende endringer i organisasjonens strukturer og kultur. For at endring skal finne sted i organisasjonen må ansatte tenke, føle og gjøre noe annerledes.

De mentale endringene er en av de største og viktigste utfordringene for å få til en varig endring. Å gjennomføre en vellykket endringsprosess krever spesiell kompetanse innenfor flere fagområder. Derfor er det ikke tilrådelig å gi seg i kast med større endringsprosesser uten tilstrekkelig kunnskap og erfaring i endringsledelse og involverende prosesser spesielt.

Det finnes mange type endringsprosesser som kan være viktige å sikre at blir vellykket. Det kan være en strategisk endringer som eksempelvis en fusjon, et oppkjøp eller en viktig intern justering i organisasjonen.

Spørsmål om strategi?

Innsikt om strategi

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer