Uten mål, ingen retning. Uten mål, ingen mening

Roger Årdal er daglig leder og Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon i Evan-Jones ®

Strategiplan

Utvikling av strategiske planer handler om de viktige valgene. Den enkelte bedrift eller organisasjon må velge hvor man skal konkurrere og hvordan man vil gjøre det.
Dette innebærer først og fremst å definere hvilke produkter, tjenester, konsepter og markeder man skal satse på. For å sikre gode og riktige valg baseres disse på strategiske analyser av både interne og eksterne forhold som blant annet markedsattraktivitet og konkurransefortrinn.

Vi deler inn strategiutvikling i tre hovedkategorier:

Konsernstrategi

Strategi for et konsern med flere relativt uavhengige forretningsområder.

Selskapsstrategi

Strategi for et selskap med relativt ensartet virksomhet.

Forretningsstrategi

Strategi for et forretningsområde i et konsern eller selskap.

En typisk strategiprosess for et konsern, selskap eller forretningsområde medfører ofte en bevissthet i måten å jobbe på og klare prioritering av tiltak som er viktig for å oppnå ønskede resultater. Vår erfaring er at de organisasjoner som har en god strategiplan ofte oppnår bedre resultater enn de som ikke har.

Hensikten med en strategiplan

  • Bevisstgjøring av hvor man vil
  • Sikre at man som virksomhet når sine mål både på kort og lang sikt
  • Få hele organisasjonen til å gå i riktig retning
  • Organisering og optimalisering av ressurser
  • Verktøy for ledelse og styring i hverdagen

Spørsmål om strategi?

Innsikt om strategi

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer