Innsikt; grundig forståelse, kyndighet; det å se sammenhenger man ikke har sett.

Bodil Skjørestad er senior Rådgiver innen ledelse, salg og organisasjon i Evan-Jones ®

Arbeidsmiljøundersøkelser

Kunnskap og innsikt er viktige elementer for å kunne drive målrettet utvikling av virksomheten og den enkelte medarbeider i virksomheten.
Formålet med arbeidsmiljøundersøkelser er å kartlegge status i organisasjonen innenfor ulike fokusområder. Ved fullført måling vil det blir valgt ut forbedringsområder med målrettede tiltak i forhold til organisasjons- og medarbeiderutvikling i tråd med bedriftens mål og strategier.

Medarbeiderundersøkelse

Høy medarbeidertilfredshet gir bedre resultater. En medarbeiderundersøkelse er derfor et svært nyttig og strategisk verktøy for å lytte til medarbeiderne og utvikle virksomheten.

En medarbeiderundersøkelse er et viktig verktøy for å lytte til alle medarbeiderne og samle felles tilbakemeldinger. Det er derfor helt essensielt at en medarbeiderundersøkelse er designet med en tydelig hensikt og metodikk som gir meningsfull innsikt for den enkelte virksomhet. Det er ikke det å måle som er det viktigste, men det å måle de riktige tingene og kunne omsette data til innsikt som støtter utviklingen i virksomheten.

Medarbeiderundersøkelsen vil være et sentralt verktøy i forbedringsarbeidet for enhver virksomhet. En årlig ”temperaturmåling” er likevel ikke nok for å samle tilbakemeldinger fra medarbeidere. Undersøkelsen må understøtte medarbeidersamtaler og andre viktige arenaer for tilbakemeldinger. 

Forståelse og forankring
For å oppnå ønsket utbytte og verdi av en medarbeiderundersøkelse, er det viktig at ledere og medarbeidere har tilstrekkelig med informasjon om hvorfor det gjennomføres slike undersøkelser. God informasjon vil skape trygghet, engasjement og eierskap til prosessen. Informasjonen må dekke følgende punkter:

 • At undersøkelsen kommer og når den skal gjennomføres
 • Hvorfor den gjennomføres og hva man ønsker å oppnå
 • Eksempler på tema man ønsker å kartlegge
 • Hvem som er ansvarlig for gjennomføring og hvordan anonymiteten sikres
 • Hvordan resultatene skal presenteres og bearbeides
 • Hvordan man ser for seg oppfølging og implementering av tiltak

Det er viktig at gjennomføring av undersøkelsen har støtte hos virksomhetens ledelse. Ledere trenger å føle seg trygge på hvordan de skal forholde seg til resultatene og hva som forventes i prosessen videre. Det er et lederansvar å motivere alle medarbeidere til å delta i undersøkelsen, slik at vi sikrer høy svaroppslutning og et godt fundament.

Vi anbefaler å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen regelmessig og at man evaluerer måloppnåelse hver gang. Funn og forbedringsmuligheter må tas på alvor, slik at det oppleves meningsfullt å svare på undersøkelsen. Dette er også med å bidra til en høy svarprosent.

Hvordan bruke resultatene i praksis

Resultatene av undersøkelsen gir svar på medarbeidernes synspunkter innenfor sentrale tema som eks. motivasjon, kommunikasjon, lederskap etc. Dette gir virksomheten grunnlag for å gjøre eventuelle  justeringer og tiltak.

Sørg derfor for å ha en helhetlig plan for implementering og oppfølging. Presenter resultater og funn til alle medarbeidere, gjerne i grupper. Diskuter tiltak og forbedringsmuligheter. Sett konkrete mål og lag en handlingsplan hvor ansvar er tydelig fordelt. Det er viktig å vise at man kan løse utfordringer og skape forbedringer. Dette virker motiverende for medarbeiderne.

En medarbeiderundersøkelse utført riktig i forberedelse, gjennomføring og i arbeidet med resultatene i etterkant vil gi en uvurderlig innsikt og verdi for enhver virksomhet.

Hva får du gjennom en medarbeiderundersøkelse?

 • Et systematisk rammeverk og verktøy for virksomhetens forbedringsarbeid
 • Resultater og tilbakemelding sortert etter eks. ledernivå, avdelinger, team, forretningsområder, regioner etc.
 • Tydelig tilbakemelding på styrker og forbedringsområder
 • Nøytral tredjepart for å sikre kvalitet og ærlige tilbakemeldinger
 • Faglig støtte og rådgivning i videre oppfølging

Utbytte og verdi:

 • Økt produktivitet og effektivitet
 • Økt motivasjon og redusert stress
 • Forebygging av sykefravær
 • Bedre leveranser til kunder og brukere
 • Styrket renommé og en mer attraktiv arbeidsplass
 • Redusert turnover
 • En oversiktlig og kartlagt grad av engasjement og trivsel knyttet til arbeidsplassen

Kulturundersøkelse

“Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker

En bedrift kan ha de flotteste strategier, planer og overordnede mål, men uten at kulturen er i samråd med disse planene er det vanskelig å lykkes.

Ledere, eier eller de ansvarlige for bedrifter har derfor ofte et behov for å få en innsikt over egen bedriftskultur. Enkelte ønsker kontroll over den, endre den i en eller annen retning eller gjøre organisasjonens medlemmer mer bevisst på ønsket bedriftskultur. Evan-Jones benytter en kombinasjon av kvalitative metoder og kvantitative metoder for å gi slik en nødvendig innsikt.

Utbytte og verdi:

 • Gir et utgangspunkt for å identifisere hvilke sider av organisasjonens kultur som kan forbedres for å optimalisere og effektivisere ytelsen.
 • Gir en felles plattform for samhandling og kommunikasjon

Snapshot

Noen ganger trengs ikke en omfattende undersøkelse for å avdekke trivsel på arbeidsplassen, men heller et “røntgenbilde” av tilstanden

“Snapshot-undersøkelsen” gir oss nettopp dette. Formålet er å identifisere viktige hovedområder for forbedring og utvikling.

DISA i kombinasjon med  Hertzberg hygiene – motivasjonsfaktorer er grunnlag for denne undersøkelsen. Denne undersøkelsen gir oss en enkel oversikt over status over viktige  faktorer i et team, avdeling eller bedrift.

Utbytte og verdi:

 • Fakta av hva som motiverer og hva som ikke motiverer medarbeiderne
 • Innsikt og status på hygienefaktorer i organisasjonen
 • Klarhet i hvor utfordringer har sitt opphav
 • Tidsbesparende

Teamundersøkelse

Våre ulike teamanalyser har som formål å kartlegge viktige faktorer for et team.

Resultatene er med å gi oss en oversikt på hva som er styrker og utfordringer til teamet i den hensikt å utvikle teamet i riktig retning.

Utbytte og verdi:

 • Synliggjøring av styrker og utfordringer i teamet
 • Målrettet teamutvikling
 • Økt produktivitet og effektivitet i teamet

Skreddersydde undersøkelser

Noen ganger er ikke en generell klimaundersøkelse tilstrekkelig.

Bedrifter har ofte behov for å gå i dybden på ett eller flere spesifikke temaer. Ledelsen har gjerne ikke tilstrekkelig informasjonsgrunnlag for å trekke de rette avgjørelsene. Da er en skreddersydde undersøkelse løsningen. 

Evan-Jones skreddersyr undersøkelser for å dekke dette behovet.  Grunnen til at bedrifter gjennomfører slike målinger blir ofte argumentert basert på 3 grunner. Enten fordi vi må i henhold til lover og regelverk, fordi vi bør for å forebygge og redusere sykdom, eller fordi det er nyttig for å realisere organisasjonens mål. Omfattende forskning viser sterk sammenheng mellom de ansattes opplevelse av klimaet på arbeidsplassen og organisasjonens prestasjoner.

Utbytte og verdi:

 • Klarhet i utfordring/ dilemma basert på undersøkelsen
 • Økt produktivitet og effektivitet

Spørsmål om undersøkelser og analyse?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Senior rådgiver og coach

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Innsikt

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Plutselig var det år 2029 – hva er planen din?

 ”Hvor skal vi?” sa Nasse Nøff. ”Ingen steder,” sa Ole Brumm. Og så gikk de dit…Uten mål, ingen mening – og heller ingen styring Å ha en klar og definert langsiktig strategisk plan er som å ha et veikart som viser hvilke veivalg man må ta for å nå mål. Det...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Hva er dine unike salgsargument?

  USP, UBO, UBR, WIIFM... Kjært barn har mange navn. Hva er dine unike salgsargument? Det er faktisk svært mange ledere og selgere som ikke er bevisst akkurat det. ”En vellykket USP lover en klar fordel for forbrukerne, gir dem noe som...

les mer