Jeg har møtt mange spennende og tøffe ledere i min tid som rådgiver. Men, det slår aldri feil når vi pirker litt i følelsene.

Bodil Skjørestad er Senior Rådgiver innen LedelseSalg og Organisasjon i Evan-Jones ®

Salgsedelse

God salgsledelse gir bedre salgsresultater.
Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom andre. Vi skaper endringer som forbedrer salgsresultater.

Se temaer i salgsledelse tilpasset din bedrift og din karriere.

Salgslederrollen

Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom andre.

Fokus på salgslederrollen utvikler den enkeltes ferdigheter og kunnskaper som leder innen salg, og som følge av det, forbedres resultatene i egen bedrift. Å utvikle salgslederrollen er aktuelt for alle som leder, få eller mange, innen salg.

Vår trening baseres på tilføring av modeller og teorier som brukes i gjennomgang av egne problemstillinger og cases. Diskusjonene på tvers av bransjer og mellom ledere på forskjellige nivåer, fører til viktig kunnskapsdeling og erfaringsbasert læring. Mellom hver modul vil det bli gitt oppgaver, knyttet til tema som gjennomgås og forankret i egen arbeidshverdag.

For å få maksimalt ut av læring og nettverksbygging, vil det kun være 5 – 8 personer på dette kurset

Temaer som behandles:

 • Rollen som leder i salgsarbeid
 • Selvinnsikt og utvikling
 • Målstyring og struktur
 • Resultatskaping innen salg
 • Motivasjon og medarbeiderlojalitet
 • Effektiv kommunikasjon og formidling

Styringsplattform

Å utarbeide styringsplattform betyr å definere hvilke salgsmål og KPI`er som skal være styrende for både salgsteamet, regioner og den enkelte selger.

Å sette riktige mål og skape en god målkultur som bidrar til eierskap og forpliktelse hos den enkelte er sentralt i retning mot måloppnåelse. Vi bidrar til å utarbeide en styringsplattform, både på team- og individnivå, som er effektiv og enkel i bruk.

Resultatsikring

Resultatsikring handler om å sikre at vi når fastsatte mål.

Det betyr at man må ha en struktur for oppfølging, gjerne gjennom resultatsikringsmøter. Dette kan gjøres både i team- sammenheng med fokus på læring/erfaringsutveksling, og individuelt for å sette fokus på den enkeltes utvikling.

Det handler om to enkle svar – vil du oppnå målene eller ikke? JA eller NEI? Hvis JA, noen risiko fremover. Hvis NEI, hva er planen fremover og trenger du hjelp?

Organisering av salgsteamet

Hvor er salgsteamet i dag, og hva trenger det? 

Et salgsteam som jobber optimalt ut ifra sine forutsetninger er en illusjon. Budsjetter er i beste fall en ledesnor. Det handler om å stille krav og at selgeren kjenner sin plass i teamet. At en måler og tar fatt i både selgeren, men også gruppen som en helhet.

Hvordan få mest igjen ved å bruke teamet, selgeren og ressursene optimalt. Organisering går på å gjøre salgsarbeidet så finjustert og selvforsterkende som mulig.

Hvilken organisasjonsform bør du velge? En rollebasert salgsorganisasjon, en produktorganisert eller en resultatbasert organisasjon?

Vi har utviklet en av bransjens beste metoder for å anvende kunnskap, egenskaper og egoet i selgeren til å bli best i sin rolle.

Coaching for salgsledere

En coachende salgsleder må kunne gi selgere i teamet kunnskap og strategier, slik at de oppnår mer, trives bedre og når målene raskere.

Coaching er handlingsorientert og fokuserer primært på fremtiden og hva som må endres, gjøres og forankres for å oppnå bedre resultater og måloppnåelse i fremtiden. 

En salgscoach  bruker en rekke verktøy, når hun/han hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse, stiller spørsmål, lytter med empati, utvikler ferdigheter, utfordrer og bevisstgjør potensiale.

Alle salgsledere som vil utvikle sin evne til å bringe andre i retning av å nå sine mål. Raskere og lettere. Den kanskje mest brukte definisjon på ledelse er å oppnå resultater gjennom andre, og det er det dette programmet tar for seg. Coaching som verktøy er en svært effektiv måte å få selgere til å prestere og mestre salg på.

Verdi/utbytte:

Vi tilbyr verktøy for deg som salgsleder, slik du kan hjelpe hele eller deler av salgsteamet til og nå fastsatte mål og sikre at de blir oppnådd gjennom valgt salgsstrategi for bedriften.

Temaer:

 • Rollen som coach i salg og salgsarbeidet
 • Effektiv coaching gjennom smart kommunikasjon
 • Forståelse for ulike mennesketyper og preferanser
 • Verktøy og metoder for salgscoaching
 • Sikre at endringer skjer og eierskap hos selgeren / salgsteamet

Salgsmøter og beste praksis i salg

Møtet er satt opp. Du prøver å overtale en kjøper til å ha noe på agendaen som de ellers ikke ville vurdert. Du må skape en god tone. Du må inspirere. Du må skape noe. 

Vi hjelper deg å skape gode salgsmøter som gir salgsmuligheter, bygger relasjoner og danner grunnlaget for et effektivt samarbeid.

Spørsmål om strategi?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Senior rådgiver og coach

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Innsikt om salg

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Hva er dine unike salgsargument?

  USP, UBO, UBR, WIIFM... Kjært barn har mange navn. Hva er dine unike salgsargument? Det er faktisk svært mange ledere og selgere som ikke er bevisst akkurat det. ”En vellykket USP lover en klar fordel for forbrukerne, gir dem noe som...

les mer

Sier du det med blomster?

  I love you x 2: Morsdag og Valentinsdag! For mange utgjør både Valentinsdagen og morsdagen et boost i første kvartal.Can you feel the Q1 love? Første kvartal er for mange en rolig periode, men med både Valentinsdag og morsdag i midten av Q1,...

les mer

Helt ærlig. Har du en god salgsprosess?

  Mange virksomheter har salgsprosessen på plass. Salgsprosessen skal støtte og ikke hindre selgerne, og den må være basert på kundens kjøpsprosess. Det er ikke alltid tilfelle.Mange virksomheter har salgsprosessen på plass. Å ikke ha en...

les mer

Selger du som om du har glemt sjekketriksene dine?

  Det er lørdag kveld i den lokale baren, hvor single kvinner og menn blander seg i håp om å finne Mr. eller Mrs. Right. Hvis du ser deg godt rundt i lokalet, vil du legge merke til at det er fullpakket med mini-case studier av salgsprosessen....

les mer
Evan-Jones er en profesjonell samarbeidspartner som har vært med på å løfte vår kunnskap om salgspsykologi og kommunikasjon.
Anette Ø. Worum

Senterleder, Amfi Madla