EVAN-JONES® COCREATE

EVAN-JONES® COCREATE; – å tenke og skape sammen med noen. Første gang dette ble til en tenkning var på 1600 tallet, og siden har mange før oss tatt ulikt eierskap til begrepet.

I de senere årene har det blitt helt åpenbart en forutsetning for økt kreativitet og innovasjon – og å gjøre det sammen med noen. Kjente og ukjente, lekfolk og spesialister.

Vi får mye mer ut av det sammen enn hver for oss. Vi kan utfordre hverandre, bygge på hverandres ideer og vi øker graden av deltakelse og eierskap betydelig.

IF YOU WANT TO GO FAST – GO ALONE. BUT IF YOU WANT TO GO FAR – GO TOGETHER!