Innsikt er en skjult sannhet manet frem av nysgjerrighet, graving og gransking.

Ida Therese Johansen er senior Rådgiver innen undersøkelser og Analyser i Evan-Jones ®

Personlige analyser

At vi er forskjellige overrasker ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte.

I de fleste av våre utviklingsprogrammer finner du ett sett av analyseverktøy. Mange av disse analysene er ment som et verktøy for å gi selvinnsikt og bedre forståelse for de personene, teamene eller organisasjonene vi jobber med.

DISA – Personlig atferdsanalyse

DISA-analysen er et viktig verktøy for å gi selvinnsikt og forståelse av seg selv og andre menneskers adferd og behov.

DISA-analysen måler følgende 3 profiler; din grunnleggende profil, din atferdsprofil under stress og din tilpassede atferdsprofil,  som omtales ofte som din ”Jobbmaske”.

DISA analysen forteller om du har preferanse for å være:

Driftig

Inspirerende

Stabil

Analytisk

Utbytte og verdi:

 • Gir en økt forståelse over egne og andres preferanser
 • Gir en økt forståelse av hvorfor personer handler som de gjør
 • Lettere å lese gitte situasjoner med ulike preferanser tilstede
 • Lavere sjans for destruktiv konflikter på arbeidsplassen
 • Økt produktivitet på møtevirksomhet
 • Stor forståelse av ulikheter på arbeidsplassen

2MQ – Motivasjonsanalyse

Motivasjonsanalysen forteller oss noe om den enkeltes underbevisste motivasjon. Det er her snakk om hvilke jobber og aktiviteter som virker motiverende og som vi kunne tenke oss å gjøre, uavhengig av kunnskap og erfaring.

I denne sammenheng er det viktig å få tilfredsstilt de 2 – 3 øverste faktorene, enten det gjelder på jobb eller på fritiden. Får en tilfredsstilt disse, vil en være mer motivert og ofte yte bedre.

Utbytte og verdi:

 • Får klarhet i hva som motiverer og hva som demotiver den enkelte
 • Får klarhet den enkelte utøver de arbeidsoppgavene som er mest motiverende
 • Øke produktiviteten til den ansatte ved å la vedkommende jobbe med arbeidsoppgaver som er motiverende for den enkelte
 • Bedre forhold mellom ansatt og ledere ved økt forståelse hos den ansatte

VAK – Kommunikasjons- og læringsstil

Kommunikasjonsanalysen gir oss en pekepinn på hvilke psykologisk språk vi snakker. Dette er en type kommunikasjon som har en skjult effekt på lytteren.

De 3 viktigste sanser som er i  bruker når vi mottar og bearbeider informasjon er:

V – Visuell (å se)
A – Auditiv (å høre)
K – Kinestetisk (å føle, lukte og smake)

Utbytte og verdi:

 • En bedre forståelse for hva som er ens prefererte læremåte
 • Et interessant syn på hvordan hver enkelt av oss oppfatter virkeligheten
 • Bedre forståelse av andre personer og hvorfor de kommuniserer som de gjør
 • Økt samspill og forståelse av de ulike teammedlemmene

KMA – Konfliktanalyse

Analysen beskriver hvordan du opptrer og reagerer i en konfliktsituasjon. En god konfliktløser har kunnskap om alle stilene og kan dermed velge den stilen som er mest hensiktsmessig i de ulike situasjonene.

De fem konfliktstilene:

 • gjennomtvingende
 • samarbeidende
 • kompromissøkende
 • unnvikende
 • tilpassende

Utbytte og verdi:

 • Økt kunnskap om de forskjellige stilartene gjør deg mer bevisst på å velge rett stilart i forhold til situasjonen
 • Bedre forståelse av egen og andres måte å løse konflikter på
 • Forebygge destruktive konflikter på arbeidsplassen
 • Økt selvinnsikt og trygghet i forhold til å løse konflikter

TRA – Teamrolleanalyse

Grunnen til at vi organiserer oss i team er at vi ønsker å oppnå en gevinst som er større en summen av enkeltindividene.

Teamrolle analysen definerer kjerne- rollene i et team og hvor den enkelte person har sine naturlige talenter og roller.

De fem kjernerollene er:

 • Ideutvikler
 • Gjennomfører
 • Analytiker
 • Administrator
 • Strateg

Utbytte og verdi:

 • Kartlegger den enkeltes naturlige talent og rolle i et team
 • Gi grunnlag for å sette sammen funksjonelle team
 • Forståelse for hverandres særegenhet og styrker i teamet
 • Et nyttig ledelsesverktøy

Femfaktormodellen

Femfaktormodellen hevder at menneskers personlighet kan beskrives med ulike grader av fem personlighetstrekk.

Hensikten med modellen er å kunne forutsi typiske adferdsmønstre, for eksempel om du har en tendens til å være utadvendt eller innadvendt.

Analysen viser atferdsmønstre innen de forskjellige personlighetene, som er:

De fem personlighetene:

 • Ekstroversjon – utadvendthet
 • Medmenneskelighet – empati
 • Kontroll – orden, punktlighet, systematikk
 • Temperament – følelser, emosjonell stabilitet
 • Åpenhet – refleksjon, idéer

Utbytte og verdi:

 • Gir en indikasjon på personlige preferanser
 • Bedre forståelse av deg selv og din påvirkning på andre
 • Bedre forståelse av andre og deres påvirkning på deg
 • Lettere å tydeliggjøre og tilpasse kommunikasjon

BBI – Bergen Burnout Index

Kommer snart.

Spørsmål om undersøkelser og analyser?

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Innsikt

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer