Innsikt er en skjult sannhet manet frem av nysgjerrighet, graving og gransking.

Bodil Skjørestad er Senior Rådgiver innen ledelse, salg og organisasjon i Evan-Jones ®

Personlige analyser

At vi er forskjellige overrasker ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte.

I de fleste av våre utviklingsprogrammer finner du ett sett av analyseverktøy. Mange av disse analysene er ment som et verktøy for å gi selvinnsikt og bedre forståelse for de personene, teamene eller organisasjonene vi jobber med.

DISA – Personlig atferdsanalyse

DISA-analysen er et viktig verktøy for å gi selvinnsikt og forståelse av seg selv og andre menneskers adferd og behov.

DISA-analysen måler følgende 3 profiler; din grunnleggende profil, din atferdsprofil under stress og din tilpassede atferdsprofil,  som omtales ofte som din ”Jobbmaske”.

DISA analysen forteller om du har preferanse for å være:

Driftig

Inspirerende

Stabil

Analytisk

Utbytte og verdi:

 • Gir en økt forståelse over egne og andres preferanser
 • Gir en økt forståelse av hvorfor personer handler som de gjør
 • Lettere å lese gitte situasjoner med ulike preferanser tilstede
 • Lavere sjans for destruktiv konflikter på arbeidsplassen
 • Økt produktivitet på møtevirksomhet
 • Stor forståelse av ulikheter på arbeidsplassen

2MQ – Motivasjonsanalyse

Motivasjonsanalysen forteller oss noe om den enkeltes underbevisste motivasjon. Det er her snakk om hvilke jobber og aktiviteter som virker motiverende og som vi kunne tenke oss å gjøre, uavhengig av kunnskap og erfaring.

I denne sammenheng er det viktig å få tilfredsstilt de 2 – 3 øverste faktorene, enten det gjelder på jobb eller på fritiden. Får en tilfredsstilt disse, vil en være mer motivert og ofte yte bedre.

Utbytte og verdi:

 • Får klarhet i hva som motiverer og hva som demotiver den enkelte
 • Får klarhet den enkelte utøver de arbeidsoppgavene som er mest motiverende
 • Øke produktiviteten til den ansatte ved å la vedkommende jobbe med arbeidsoppgaver som er motiverende for den enkelte
 • Bedre forhold mellom ansatt og ledere ved økt forståelse hos den ansatte

VAK – Kommunikasjons- og læringsstil

Kommunikasjonsanalysen gir oss en pekepinn på hvilke psykologisk språk vi snakker. Dette er en type kommunikasjon som har en skjult effekt på lytteren.

De 3 viktigste sanser som er i  bruker når vi mottar og bearbeider informasjon er:

V – Visuell (å se)
A – Auditiv (å høre)
K – Kinestetisk (å føle, lukte og smake)

Utbytte og verdi:

 • En bedre forståelse for hva som er ens prefererte læremåte
 • Et interessant syn på hvordan hver enkelt av oss oppfatter virkeligheten
 • Bedre forståelse av andre personer og hvorfor de kommuniserer som de gjør
 • Økt samspill og forståelse av de ulike teammedlemmene

KMA – Konfliktanalyse

Analysen beskriver hvordan du opptrer og reagerer i en konfliktsituasjon. En god konfliktløser har kunnskap om alle stilene og kan dermed velge den stilen som er mest hensiktsmessig i de ulike situasjonene.

De fem konfliktstilene:

 • gjennomtvingende
 • samarbeidende
 • kompromissøkende
 • unnvikende
 • tilpassende

Utbytte og verdi:

 • Økt kunnskap om de forskjellige stilartene gjør deg mer bevisst på å velge rett stilart i forhold til situasjonen
 • Bedre forståelse av egen og andres måte å løse konflikter på
 • Forebygge destruktive konflikter på arbeidsplassen
 • Økt selvinnsikt og trygghet i forhold til å løse konflikter

TRA – Teamrolleanalyse

Grunnen til at vi organiserer oss i team er at vi ønsker å oppnå en gevinst som er større en summen av enkeltindividene.

Teamrolle analysen definerer kjerne- rollene i et team og hvor den enkelte person har sine naturlige talenter og roller.

De fem kjernerollene er:

 • Ideutvikler
 • Gjennomfører
 • Analytiker
 • Administrator
 • Strateg

Utbytte og verdi:

 • Kartlegger den enkeltes naturlige talent og rolle i et team
 • Gi grunnlag for å sette sammen funksjonelle team
 • Forståelse for hverandres særegenhet og styrker i teamet
 • Et nyttig ledelsesverktøy

Femfaktormodellen

Femfaktormodellen hevder at menneskers personlighet kan beskrives med ulike grader av fem personlighetstrekk.

Hensikten med modellen er å kunne forutsi typiske adferdsmønstre, for eksempel om du har en tendens til å være utadvendt eller innadvendt.

Analysen viser atferdsmønstre innen de forskjellige personlighetene, som er:

De fem personlighetene:

 • Ekstroversjon – utadvendthet
 • Medmenneskelighet – empati
 • Kontroll – orden, punktlighet, systematikk
 • Temperament – følelser, emosjonell stabilitet
 • Åpenhet – refleksjon, idéer

Utbytte og verdi:

 • Gir en indikasjon på personlige preferanser
 • Bedre forståelse av deg selv og din påvirkning på andre
 • Bedre forståelse av andre og deres påvirkning på deg
 • Lettere å tydeliggjøre og tilpasse kommunikasjon

BBI – Bergen Burnout Index

Kommer snart.

Spørsmål om undersøkelser og analyser?

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Rådgiver og coach

Innsikt

Er lederteamet klar til å levere i 2022?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Er du en nysgjerrigper?

  Hva er nysgjerrighet, og er det en bra ting? Jeg tenker at det å være nysgjerrig også handler om respekt!– Selve ordet respekt kommer fra å re-spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet...

les mer

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer