Smartkort

Vi har utviklet våre smartkort som et nyttig arbeidsverktøy.

DISA ledelse

DISA-analysen er en analyse som sier bl.a. noe om personlige karaktertrekk, preferanser, motivasjon og kommunikasjons- og arbeidsstil. Smart-kortene gir en enkel og nyttig oversikt på de ulike typene (D, I, S og A).

Vi benytter to varianter, en med primært fokus på salg, og en med hovedfokus på ledelse.

De 6 tenkehatter

Smart-kortene for de 6 tenkehattene har sitt utgangspunkt i Edward de Bono sin bok med samme navn. Vi benytter dette som et spennende verktøy bl.a. i forbindelse med problemløsning og ledelse.

Vi inspirerer til parallell tenking, fokuserer på en ting om gangen, og vi ser at det i mange situasjoner kan spare teamet og lederen for mye tid.

Effektiv kommunikasjon

Konkrete verktøy for å kommunisere enda bedre med de du har rundt deg på teamet.

Disse smart-kortene gir en oversikt over de tre hovedelementene i effektiv kommunikasjon, og gir også en innføring i DISA- tankegangen koblet til kommunikasjon og persontyper.