Planlegg for suksess i 2022

av | 14. desember 2021 | Strategi

Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i businessen til mange virksomheter. Det var ikke dette vi hadde sett for oss skulle skje nå rett før jul.
Å planlegge for suksess eller legge en strategi er derfor ikke alltid like enkelt når en pandemi eller markedssituasjon påvirker businessen så inngripende som den gjøre overfor mange akkurat nå. I praksis slår den inn veldig ulikt overfor ulike virksomheter og bransjer, vel «urettferdig» vil nok enkelte hevde.

Slike situasjoner vi står i for øyeblikket er krevende, men kan også være veldig lærerike om vi har evne og vilje til å lære av dem. En god ting med en krise er at de ofte tvinger frem kreativiteten vår, nye tanker og endringer som igjen bidrar til en positiv verdiskapning.

De viktige valgene

Uansett hvor ulikt man blir rammet, så er det like viktig for alle virksomheter å planlegge for ønsket suksess i 2022. En viktig forutsetning for å lykkes med for eksempel vekst og økt lønnsomhet er en tydelig strategi.

Utvikling av strategiske planer handler om de viktige valgene. Den enkelte virksomhet må bli enig med seg selv om eget ambisjonsnivå, sette sine mål og utarbeide gode strategier for hvordan de skal lykkes med å nå målene sine. Det er dette som er essensen i strategisk ledelse og utvikling av en virksomhet.

Å utarbeide en god virksomhetsplan er egentlig ikke så vanskelig som det noen ganger høres ut til å være. For meg er det egentlig veldig enkelt – det handler i hovedsak om å tenke igjennom følgende:

1. En god situasjonsanalyse med oversikt over interne og eksterne forhold
2. Prioritere hva en ønsker å oppnå – sette spesifikke og målbare mål
3. Legge en strategi for hvordan man skal oppnå de ønskede målene
4. Utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak/aktiviteter
5. Bestemme seg for når tid de ulike tiltakene skal gjennomføres og hvem som skal ha ansvar for at det skjer
6. Følge opp underveis at de planlagte tiltak blir gjennomført som avtalt

Jeg anbefaler alle å sette av nok tid til å jobbe med sin virksomhetsplan! Involver lederteamet slik at dere sammen kan utarbeide en slagkraftig plan som sikrer ønsket suksess.

Husk:

Uten mål – ingen styring.

Om du ønsker hjelp til å planlegge og/eller gjennomføre en strategisamling med din virksomhet eller ditt team, så er det bare å ta kontakt. Visjonen til Evan-Jones er «cocreate success». Derfor setter vi gjerne sammen et rådgivningsteam som jobber tett sammen med dere i strategiutformingen og guider dere igjennom en verdiskapende strategiprosess.

Det er aldri for sent å komme i gang med strategisk arbeid. Jo før jo heller (raskere oppstart = raskere resultater).

Lykke til.

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og senior rådgiver