Vi utfordrer gjerne våre oppdragsgivere. Mest av alt på mulighetene.

av | 29. april 2020 | Ingen tid å miste, Strategi

Det å utfordre er en av våre kjerneverdier, og kanskje den viktigste verdien også.

Utfordre betyr; å gjøre nødvendig, oppfordre til, stille krav eller provosere (noen) til å reagere. For oss handler det om å få våre oppdragsgivere til å begynne å tenke. Rett og slett få dem til å ta seg litt TENKETID, som innebærer å reflektere over de viktige tingene, se annerledes på verden, tørre å tenke helt nytt og ikke minst lære seg å se de mange muligheter som finnes.

I praksis handler dette om å utvide perspektivene og synliggjøre alle de mulighetene som ligger i forbedring og endring internt, alle mulighetene til utvikling av businessen som ligger i markedet og ikke minst alle mulighetene som ligger til å utvikle egen rolle. Det finnes egentlig veldig få begrensinger, men uendelig mange MULIGHETER. De viktige spørsmålene er: klarer vi å se dem, tror vi på det og er vi villige til å gjøre det som skal til for å lykkes med å utnytte dem?​

Å bli utfordret kan enkelte ganger gjøre «vondt», men vi gjør det fordi vi vet av erfaring at dette bidrar til å sikre at våre kunder oppnår de målene de har satt seg. Vår rolle i Evan-Jones er å hjelpe våre oppdragsgiver til både tenke, se og tørre ta muligheter. Vi utfordrer som sagt gjerne, men ikke bare det. Vi støtter også i form av gode råd, coaching, inspirasjon og praktiske verktøy som sikrer at våre oppdragsgivere lykkes enten det gjelder utvikling av businessen eller egen rolle som leder. ​

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og rådgiver

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Hører du, eller lytter du?

  - Nå er du der igjen… - Hvor da? - Du hører ikke etter! - Hmmm… Har du vært i denne situasjonen før? Jeg tipper at du nikker gjenkjennende og det er ikke så rart, for lytting kan være en krevende øvelse. Eksempel på lytting: Du kommer på besøk...

les mer

Har du fått din daglige dose?

  Hjemmekontor. Corona. Teamsmøter. Den nye normalen. Det har vært skrevet og pratet mye om dette det siste året! Vi er lei av de nye ordene, av situasjonen, av usikkerheten. Og vi vet samtidig at vi skal være takknemlige. Vi som bor i det...

les mer