Vi utfordrer gjerne våre oppdragsgivere. Mest av alt på mulighetene.

av | 29. april 2020 | Ingen tid å miste, Strategi

Det å utfordre er en av våre kjerneverdier, og kanskje den viktigste verdien også.

Utfordre betyr; å gjøre nødvendig, oppfordre til, stille krav eller provosere (noen) til å reagere. For oss handler det om å få våre oppdragsgivere til å begynne å tenke. Rett og slett få dem til å ta seg litt TENKETID, som innebærer å reflektere over de viktige tingene, se annerledes på verden, tørre å tenke helt nytt og ikke minst lære seg å se de mange muligheter som finnes.

I praksis handler dette om å utvide perspektivene og synliggjøre alle de mulighetene som ligger i forbedring og endring internt, alle mulighetene til utvikling av businessen som ligger i markedet og ikke minst alle mulighetene som ligger til å utvikle egen rolle. Det finnes egentlig veldig få begrensinger, men uendelig mange MULIGHETER. De viktige spørsmålene er: klarer vi å se dem, tror vi på det og er vi villige til å gjøre det som skal til for å lykkes med å utnytte dem?​

Å bli utfordret kan enkelte ganger gjøre «vondt», men vi gjør det fordi vi vet av erfaring at dette bidrar til å sikre at våre kunder oppnår de målene de har satt seg. Vår rolle i Evan-Jones er å hjelpe våre oppdragsgiver til både tenke, se og tørre ta muligheter. Vi utfordrer som sagt gjerne, men ikke bare det. Vi støtter også i form av gode råd, coaching, inspirasjon og praktiske verktøy som sikrer at våre oppdragsgivere lykkes enten det gjelder utvikling av businessen eller egen rolle som leder. ​

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og rådgiver

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer

Plan og budsjett 2020

  Endring eller undergang? Effektiv bruk av begrensede ressurser er en stor utfordring for de fleste bedrifter. Når bedriftene og organisasjonene, i tillegg, er utsatt for store teknologiske endringer setter dette krav til god...

les mer