Er topp- og bunnlinje for 2022 avklart?

av | 15. november 2021 | Blogg, Ledelse, Salgsledelse, Strategi

Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at arbeidet som legges ned i november og desember er noe av det viktigste dere ledere gjør. Strategien for neste år legges nå.

Salgsmål, topp- og bunnlinje, marked, pris, kunde- og varestrategier for 2022 skal settes, og gjerne litt mer ambisiøst enn i fjor. Markedet er med oss, konkurrentene sliper knivene og målene skal justeres. Men hvordan?

Jeg blir mer og mer overbevist. Nøkkelen til suksess i enhver bedrift, organisasjon eller prosjekt er og blir god planlegging og godt lederskap. Å sette gode mål, planlegge godt for å nå målene, god ledelse og ikke minst ha evnen til å gjennomføre, fører med seg gode resultater. Mens dårlige eller mangelfulle målsettinger, planlegging og ledelse gir dårlige resultater. Og det starter selvsagt på toppen – hvor enn det måtte være. På toppen i bedriften, i avdelingen, regionen, teamet, prosjektet eller …

Får som fortjent

Jeg har de siste årene jobbet mye med ulike prosesser i mange forskjellige bedrifter og organisasjoner. Da ofte for å bidra til en eller annen form for utvikling fordi resultatene ikke er som forventet. I den forbindelse får jeg ofte mange innspill og forklaringer på hva som er årsakene til at man ikke lykkes med å levere det man skal. En gjenganger er manglende målsettinger, planlegging og/eller evnen til å følge opp og gjennomføre det som er planlagt. Det er alltid enkelt å finne noe å skylde på, men jeg vil heller snu det og si følgende til deg som leder:

«Du får de resultatene du fortjener.»

Det er ikke alle som er enig med meg i denne påstanden, og det kan selvsagt i enkelte tilfeller være riktig. Uansett; det er uten tvil ditt ansvar som leder å sørge for at nødvendig utvikling skjer i bedriften – og at det skapes resultater.

Som leder handler det om å prioritere og ta deg tid til å planlegge, og til å følge opp at det planlagte faktisk gjennomføres. Ikke finn en masse forklaringer eller unnskyldninger for hvorfor du ikke leverer som du skal. Som leder må du ta ansvar for å bygge den prestasjonskulturen du ønsker – og ikke minst huske på kraften som ligger i ledelse:

«Du kan få det akkurat som du vil hvis, hvis du bare vet hvordan du vil ha det – og er villig å gjøre det som skal til for å få det slik.»

 

Sentrale spørsmål

Formålet med denne høstens budsjett- og strategiprosess er å skape en levende, energigivende og inkluderende prosess som resulterer i resultatskapende strategier og budsjetter for 2022. Budsjett- og strategiplanene skal være et effektivt verktøy i den påfølgende styringen av bedriften.

Tenker i denne sammenheng at det kan være smart å stille seg følgende spørsmål:

  • Hvor vil vi – og hvor er vi nå?
  • Hvordan skal vi dekke gapet mellom hvor vi vil og hvor vi er?
  • Har vi tydelige nok mål, og planlagt godt for hvordan vi skal oppnå disse målene?
  • Hvordan vil vi følge opp målene og strategien underveis i løpet av året?
  • Har vi de rette ressursene, viljen, evnen og muligheten til å gjennomføre det som blir bestemt?
  • Har jeg som leder valgt å ta beslutninger (og gjerne riktige beslutninger) og klarer jeg å skape oppslutning i organisasjonen for beslutningene mine?
  • Har jeg som leder valgt å se på medarbeiderne som bedriftens viktigste ressurs og hvordan utnytter jeg denne ressursen på best mulig måte?
  • Har vi søkelys på å skape en god prestasjonskultur, med stor grad av psykologisk trygghet?

 

Min erfaring er…

Det er ditt valg og det er nettopp dette ledelse handler om. Ta ansvar, ta beslutninger, få med de ansatte og skap resultater. Min erfaring er at hovedårsaken til at det ikke oppnås resultater er for dårlig ledelse. Lederen har f.eks. ikke utarbeidet den strategiplanen som skulle vært på plass eller ikke fått den forankret i organisasjonen. De har ikke en god nok organisering, de har ikke tid til ledelse eller å drive utvikling av sine medarbeidere. Det er ikke etablert en ønsket kultur – så ukulturen får leve. De har ikke bygget en god nok struktur for beste praksis etc.

Her kunne jeg nevnt mange flere ting, men budskapet mitt er:

«Ikke pek på alle andre, pek på deg selv som leder.»

Ledelse innebærer så mye. Her har du forhåpentligvis fått noen vesentlige momenter som det kan være nyttig å reflektere over hvis du ønsker å lykkes med å levere det som forventes av deg – enten det er topplinje eller bunnlinje. Det er ditt valg og det er faktisk opp til deg – det er det som er det fine med ledelse.

Og husk: Vi i Evan-Jones hjelper deg gjerne. Enten som sparringspartnere, veiledere eller som fasilitatorer i forbindelse med høstens prosesser. Ta kontakt med meg – sammen kan vi skape suksess.

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Senior rådgiver og coach

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer