Vi kan ikke løse morgendagens utfordringer med gårsdagens løsninger!

av | 29. april 2020 | Ingen tid å miste, Organisasjon, Strategi

Vi lever i et samfunn som er i kontinuerlig forandring hvor morgendagens muligheter blir dagens muligheter og dagens løsninger fort blir gårdagens løsninger. 

Løsninger i dagens samfunn blir også fort utdaterte og erstattet av andre metoder. Da mener jeg det er viktig å være proaktiv, fremtidsrettet og tilstede for å få øye på fremtidens anledninger. For å gjøre dette på en effektiv måte, bør man gjennomføre en mulighetsstudie hvor hensikten og energien ligger i å aktivt identifisere muligheten en bedrift og organisasjon har i markedet de operer i. 

Jeg mener at når eksempelvis ledelse, kommunikasjon, teknologi etc. slutter å fungere optimalt og effektivt, så er vi allerede i en fase hvor vi prøver å løse morgendagens muligheter med gårdagens løsninger. Da mener jeg det er viktig å anerkjenne at det finnes mer effektive og innovative metoder og at man må være fremtidsrettet og ikke gro fast i gamle metoder som fungerer sånn noenlunde. Vi bør heller forholde oss i bevegelse og alltid være på jakt etter mer effektive og innovative måter å identifisere mulighetene som din bedrift og organisasjon har. 

Klimautfordringer er i utgangspunktet utfordringer, som er nødvendig og viktig men som også bærer med seg gode anledninger til å tenke nytt. Vi har ingen effektiv måte å løse disse på per i dag, eller en fasit som fungerer for alle. Det vi har er gårdagens løsning som potensielt kan overføres til å bli fremtiden i kampen for en bærekraftig hverdag. 

Digitalisering og effektivisering er ofte en fremtidsrettet metode å organisere og drifte sin bedrift, som synliggjøres i prosessen for en mer bærekraftig bedrift og organisasjon. Mange møtevirksomheter kan eksempelvis erstattes med digitale møter, dette er kostnadsbesparende, effektivt og en god anledning til å gjennomføre møter med effektivt, men også en løsning på deler av prosessen mot en mer bærekraftig bedrift. 

Jeg har erfart en fremtidsrettet leder som har brukt miljøfyrtårn som løsning på morgendagens muligheter. Ved å miljøfyrtårn sertifisere sin bedrift og organisasjon, får du den åpenbare konsekvensen som er bærekraftig organisasjon. Dette fører også med seg en rekke andre konsekvenser som har en positiv virkning på hele driften, som man gjerne ikke ser i starten av prosessen.  

Andre erfaringer jeg har gjort meg i møte med ledere og deres refleksjoner rundt klimautfordring, er at de alle har ulike utgangspunkt. Som gjør at det ikke finnes en felles fasit for hvordan dette bør gjennomføres på. Dette krever at vi sammen med bedriften og organisasjonen tenker gjennom hvilke utgangspunkt de har og hvilke anledninger de har i markedet sitt. Vi alle har tilgang til morgendagens muligheter hvis vi bare leter og endrer eget perspektiv på hva det kan innebære. 

Hvis du tør å tenke utenfor boksen, løfte blikket og tør å satse er anledningen stor for å finne dagens løsning på morgendagens muligheter.

Vil du vite mer?

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og senior rådgiver

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 22. august! Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer