Vi kan ikke løse morgendagens utfordringer med gårsdagens løsninger!

av | 29. april 2020 | Ingen tid å miste, Organisasjon, Strategi

Vi lever i et samfunn som er i kontinuerlig forandring hvor morgendagens muligheter blir dagens muligheter og dagens løsninger fort blir gårdagens løsninger. 

Løsninger i dagens samfunn blir også fort utdaterte og erstattet av andre metoder. Da mener jeg det er viktig å være proaktiv, fremtidsrettet og tilstede for å få øye på fremtidens anledninger. For å gjøre dette på en effektiv måte, bør man gjennomføre en mulighetsstudie hvor hensikten og energien ligger i å aktivt identifisere muligheten en bedrift og organisasjon har i markedet de operer i. 

Jeg mener at når eksempelvis ledelse, kommunikasjon, teknologi etc. slutter å fungere optimalt og effektivt, så er vi allerede i en fase hvor vi prøver å løse morgendagens muligheter med gårdagens løsninger. Da mener jeg det er viktig å anerkjenne at det finnes mer effektive og innovative metoder og at man må være fremtidsrettet og ikke gro fast i gamle metoder som fungerer sånn noenlunde. Vi bør heller forholde oss i bevegelse og alltid være på jakt etter mer effektive og innovative måter å identifisere mulighetene som din bedrift og organisasjon har. 

Klimautfordringer er i utgangspunktet utfordringer, som er nødvendig og viktig men som også bærer med seg gode anledninger til å tenke nytt. Vi har ingen effektiv måte å løse disse på per i dag, eller en fasit som fungerer for alle. Det vi har er gårdagens løsning som potensielt kan overføres til å bli fremtiden i kampen for en bærekraftig hverdag. 

Digitalisering og effektivisering er ofte en fremtidsrettet metode å organisere og drifte sin bedrift, som synliggjøres i prosessen for en mer bærekraftig bedrift og organisasjon. Mange møtevirksomheter kan eksempelvis erstattes med digitale møter, dette er kostnadsbesparende, effektivt og en god anledning til å gjennomføre møter med effektivt, men også en løsning på deler av prosessen mot en mer bærekraftig bedrift. 

Jeg har erfart en fremtidsrettet leder som har brukt miljøfyrtårn som løsning på morgendagens muligheter. Ved å miljøfyrtårn sertifisere sin bedrift og organisasjon, får du den åpenbare konsekvensen som er bærekraftig organisasjon. Dette fører også med seg en rekke andre konsekvenser som har en positiv virkning på hele driften, som man gjerne ikke ser i starten av prosessen.  

Andre erfaringer jeg har gjort meg i møte med ledere og deres refleksjoner rundt klimautfordring, er at de alle har ulike utgangspunkt. Som gjør at det ikke finnes en felles fasit for hvordan dette bør gjennomføres på. Dette krever at vi sammen med bedriften og organisasjonen tenker gjennom hvilke utgangspunkt de har og hvilke anledninger de har i markedet sitt. Vi alle har tilgang til morgendagens muligheter hvis vi bare leter og endrer eget perspektiv på hva det kan innebære. 

Hvis du tør å tenke utenfor boksen, løfte blikket og tør å satse er anledningen stor for å finne dagens løsning på morgendagens muligheter.

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer

Plan og budsjett 2020

  Endring eller undergang? Effektiv bruk av begrensede ressurser er en stor utfordring for de fleste bedrifter. Når bedriftene og organisasjonene, i tillegg, er utsatt for store teknologiske endringer setter dette krav til god...

les mer