Kultur spiser strategi til frokost

av | 22. november 2021 | Ledelse, Organisasjon, Strategi

Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er noe av det viktigste dere som ledere gjør. Strategien for neste år legges nå!

Hvilken kultur har vi, hva ønsker vi, hva er de uskrevne reglene, og hvilke handlinger og holdninger skal prege vår organisasjon? Markedet er med oss, konkurrentene sliper knivene og målene skal justeres. Men hvordan skal vi på best måte jobbe med kulturen internt?

Hva er kultur?

Henning Bang definerer kultur som: «De sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfattelser som utvikles i en organisasjon når medarbeidere samhandler med hverandre og med omgivelsene og som kommer til uttrykk i deres handlinger og holdninger på jobben».

En annen måte å forklare kultur på, er å rett og slett beskrive det som «måten vi gjør det på hos oss».

Det er mye kraft i kulturen, og det er ikke uten grunn at sitatet av Peter Drucker fra overskriften her er så mye brukt. Kultur styrer, på godt og vondt, det indre livet i bedriften din. Kultur er forankret i bedriftens historie, og den endrer og utvikler seg over tid. I noen organisasjoner endrer kulturen seg som følge av bevisste, målstyrte prosesser, mens den i andre organisasjoner utvikler seg helt “på egen hånd”.

Hva kjennetegner en god kultur?

Jeg tenker at det kan være sammensatt, men her er noen av faktorene som går igjen i gode kulturer:

  1. Ønsket kultur forsterkes av at alle medarbeiderne vet hva som er den strategiske grunnmuren. At de har innsikt i bedriftens kjernevirksomhet, og at de kjenner til visjon, verdier og mål, og har gjort seg noen refleksjoner rundt hva det betyr for den enkelte.
  2. Bedrifter der man opplever medbestemmelse og kan påvirke egen arbeidshverdag, vil også ofte oppleve en sterk og positiv kultur, der man har motiverte medarbeidere som er bevisste rundt hva som gjør at de «gidder» å bruke all sin arbeidskraft for denne arbeidsgiveren.
  3. Konsistens mellom det vi uttaler at vi vil, og det vi faktisk gjør.
  4. Evne og vilje til endring. Vi sier at ledere som er fleksible, endringsvillige og nysgjerrige har et fortrinn. Det gjelder i høyeste grad hele organisasjonen, men lederen er kulturbæreren. Alt starter på toppen.

Vi kan jo for eksempel oppfatte noe om kulturen ut fra følgende sitat:

«Rema-sjef Ole Robert Reitan mener færre regler og mer hjernevasking gir suksess.»

Eller ut fra tankene og ideene til Ray Dalio i Bridgewater (et utdrag fra hans bok Principles: Life and work)

– Fiasko eksisterer kun hvis vi gir opp
– Ikke la smerte stå i veien for å fortsette
– Aksepter realiteten og «deal with it»
– Når beslutningen er tatt, er alle lojale. Selv om du er uenig.

Hvordan ville du beskrevet kulturen ut fra disse korte eksemplene over?

Refleksjoner rundt hva som skal prege kulturen i din organisasjon, og hvordan du eventuelt skal endre på ukulturer, er både spennende og svært nyttige på vei inn i 2022!

Vil du at kulturen skal endre seg som følge av bevisste, målstyrte prosesser der du er i førersetet, eller at kulturen utvikler seg helt “på egen hånd”?

Jeg hjelper deg gjerne med å komme i gang med en strukturert og gjennomtenkt kulturutvikling for 2022!

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer

Er du en nysgjerrigper?

  Hva er nysgjerrighet, og er det en bra ting? Jeg tenker at det å være nysgjerrig også handler om respekt!– Selve ordet respekt kommer fra å re-spektere, eller å se en gang til. Respektfull atferd handler om å møte andre mennesker med åpenhet...

les mer