Nå kommer lærlingene. Er din bedrift godt forberedt?

av | 29. juni 2022 | Blogg, Organisasjon

Her er mine beste råd til bedrifter som tar imot lærlinger.

I Evan-Jones bruker vi mye tid på ordet «kultur» og innholdet i ordet. Ewy skrev en utmerket blogg under tittelen «Kultur spiser strategi til frokost» 22. november 2021. Den avsluttes med dette spørsmålet:

Vil du at kulturen skal endre seg som følge av bevisste, målstyret prosesser der du er i førersetet, eller at kulturen utvikler seg helt på «egen hånd»?

Dette bør være en tankevekker når lærlinger av alle typer og i alle fag snart entrer bedriften din.

Sentrale verdier 

Jeg holder kurs for lærlinger i rørleggerfaget og elektrofag gjennom hele høsten. 100-150 lærlinger er gjennom et sekstimers kurs i «bedriftslære», forventinger og plikter. Denne teoridelen er fordelt over to dager.

Jeg blir glad når jeg møter disse. Flest gutter, men også noen jenter. De er glade og forventningsfulle. De er pliktoppfyllende og har gjort jobben sin på VG 1 og 2. De har vunnet en læreplass. De gleder seg til å starte sin arbeidskarriere.

Vi jobber sammen i to halve dager. Vi bygger en liten bedrift, ser på økonomi og krav til dokumentasjon. Vi snakker om hvordan vi vil ha det sammen, om hva som er viktig for oss som mennesker i samværet på arbeidsplassen.

En av oppgavene de får er gjennom spørsmålet: Hva vil du bidra med på din arbeidsplass for å være en god kollega?

Her er verdiene oppsummert i ordskyen. De i rød tekst er de som oftest er brukt.

Sentrale verdier: Hva vil du bidra med for å være en god kollega?

Hvordan ta lærlingene godt imot?

Så tenker jeg: Hvordan tas disse forventningsfulle lærlingene imot når de kommer på jobb? Jeg har mange tanker om hva skolegang under pandemien har gjort med disiplin og arbeidsvaner hos ungdom som har gjennomført hele sin videregående opplæring under svært spesielle forhold.  Elektronisk undervisning og hjemmeskole, med andre fraværsregler enn normalt. Endrede søvn- og spisevaner, lite sosial kontakt med andre i lange perioder. Disse unge menneskene skal nå fungere i et arbeidsliv med voksne mennesker.

Jeg sier ofte: Du kan ikke stille krav til mennesker som ikke kjenner kravene.

Har du som leder tenkt gjennom hva du forventer av dine ansatte? Finnes det et klart arbeidsreglement? Er det uskrevne regler og kulturer som lever i bedriften som du ikke helt har kontroll på?

Mitt beste råd er å sette av tid til lærlingene når de kommer. Gjør det gjerne slik at alle kommer samtidig og bruk en dag på «slik har vi det her». Informer om oppmøtetid, skreven og uskreven. «Vi møter gjerne en halvtime før arbeidstid og tar en kaffi. Dere er hjertelig velkomne.»

 

Viktig info

Gi beskjed om hvem de skal snakke med når de lurer på noe. Presenterer den som er ansvarlig for lærlingene. Informer om når opplæringskontoret kommer på besøk og hva som skal skje i de første ukene. Fortell om hvordan dere har planlagt opplæringsløpet. Hvor de skal starte å jobbe og hvem de skal være med. Ha klær og utstyr klart til dem. Det vil gjøre at de føler seg ventet og velkomne.

Gå gjennom arbeidsreglementet, krav til ryddighet og orden, plikter og rettigheter. Da er det svært mye lettere å ta lærlingene pent til side og snakke om problemer og utfordringer når du har presentert kravene.

Informer om de ulike rollene i bedriften. Daglig leder, verneombud, tillitsvalgt m.m.

 

Ryktet går

Min erfaring etter snart fem år med kurs for lærlinger er at mange bedrifter flinke til dette og har et strukturert opplegg for mottak av lærlinger. Dessverre er det også bedrifter som ikke har satt lærlingemottaket i system. Det gir lærlingen en opplevelse av tilfeldigheter og lite struktur. Lærlinger snakker sammen.

De beste bedriftene får de beste lærlingene. De bedriftene som styrer krav og forventinger får lærlinger som bidrar i å bygge god kultur i din bedrift.

Knut Eriksen er senior rådgiver og instruktør hos Evan-Jones

Hvordan kan jeg bruke mine erfaringer til å hjelpe deg?

Jeg bistår gjerne om der ønsker å lage en plan for mottak av lærlinger til høsten.

Knut Eriksen
Senior Rådgiver
Evan-Jones International AS

Mob. 959 76 255
E-post: knut@evan-jones.no