«Du får de medarbeiderne du fortjener»

av | 23. august 2022 | Blogg, Organisasjon

I Evan-Jones er dette utsagnet et bærende element for motivasjon til kunnskapsløft, kurs, utdanningsprogram og andre kompetansegivende aktiviteter.

Vi møter veldig mange håndverkere gjennom våre utdanningsprogram og kurs i løpet av et år, og gjør våre erfaringer i møte med disse.

Et eksempel er at mange håndverkere gis nye stillinger som saksbehandlere, prosjektledere, anleggsledere og baser uten at de har fått opplæring i håndtering av rollen de er satt til. Ofte ser vi at lederoppgavene som følger rollen blir utfordrende for mange.

Frustrasjon og dalende motivasjon

Det fører til at din medarbeider gjør det beste ut av situasjonen og gjør jobben sin basert kun på egne erfaringer og sin egen ervervede kunnskap. Det skjer liten utvikling og mange blir frustrerte og oppgitte over å måtte klare seg selv uten nødvendig støtte fra sine «sjefer» i firmaet.

Jobben kan oppleves som stor og krevende og det utvikles frustrasjon og motivasjonen faller.

Risikoen for at medarbeideren ikke mestrer oppgaver og rolle er overhengende.

Når vi i Evan-Jones gjennomfører vår opplæring for baser og prosjektledere, som ofte går over flere samlinger gjennom et år, erfarer vi at opplæringen gir innsikt i problemstillinger som de (og andre ledere i bedriften) vil møte. Samlingene gir økt motivasjon, støtte og mestring gjennom det året opplæringen tar.

Felles samlinger, diskusjoner og erfaringsutveksling gjennom nettverk, gir en felles opplevelse av å ikke være alene om å oppleve vanskeligheter i jobben sin.

Når folk deltar på opplæringstiltak, opplever deltakerne å bli verdsatt og satset på. Det oppleves motiverende og støttende.

Legg vekk frykten for å miste gode folk

I alle virksomheter vil det å utvikle gode medarbeidere medføre en risiko for at dine ansatte blir lagt merke til. De kan bli attraktive for andre. 

Vi vet nokså mye om hva som motiverer mennesker. Det å bli sett, verdsatt og satset på gir høy uttelling på trivsel. Mennesker som trives, blir i sin stilling. Du som bedriftsleder og din bedrift får et godt omdømme og virksomheten blir dermed attraktiv for nye medarbeidere.

Uten vilje til å gi oppmerksomhet, utdanning og kompetanse til dine medarbeidere, vil du stille dårlig rustet til å løse framtidens utfordringer i håndverksbransjen. Du vil også bli mindre attraktiv for både lærlinger, fagarbeidere, baser og prosjektledere. 

Husk! Håndverkere og saksbehandlere snakker sammen 😊 

Gjennom de erfaringene vi gjør på våre utdanningsprogram og kurs opplever vi at påfyll av læring og kunnskap gir motivasjon og lyst til å være i bedriften. Trivselen øker gjennom bedre forståelse og evne til å gjøre de arbeidsoppgavene som kreves. 

Økt kunnskap og økt fokus på lederskap, gir ofte bedre motivasjon, godt arbeidsmiljø og et bedre økonomisk resultat for bedriften din. 

Du får de medarbeiderne du fortjener 😊

Knut Eriksen er senior rådgiver og instruktør hos Evan-Jones

Hvordan kan jeg bruke mine erfaringer til å hjelpe deg?

Evan-Jones bidrar gjerne om dere ønsker å lage et opplæringsprogram for deres medarbeidere.

Knut Eriksen
Senior Rådgiver
Evan-Jones International AS

Mob. 959 76 255
E-post: knut@evan-jones.no