Er lederteamet klar til å levere i 2024?

av | 3. januar 2024 | Ledelse

Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være å ha søkelys på ledergruppen. Er vi som ledergruppe klar til å levere i 2024?

Vi i Evan-Jones har bred erfaring fra ulike bedrifter når det kommer til arbeid med strategi og lederutvikling. Denne erfaringen tilsier nok at vi i noen tilfeller må stille ovennevnte spørsmål på en annen måte: Har du en ledergruppe?

Har bedriften en ledergruppe?

Det sies at det å være leder er verdens mest ensomme yrke. En effektiv ledergruppe vil i stor grad endre på denne ensomhetsfølelsen og skape merverdi for bedriften. Mitt klare råd til de bedriftene som ikke har en ledergruppe er å etablere gruppen så snart som mulig.

Måten ledergrupper fungerer på er vesentlig for organisasjoners prestasjoner.

Effektive ledergrupper fatter, kvalitetssirkler og forankrer beslutninger, gjør prioriteringer og legger overordnete føringer for hva som skal gjøres, og for hvordan det skal gjøres. De diskuterer saker, løser problemer, gir råd til hverandre og følger opp pågående prosesser i organisasjonen. Medlemmene informerer hverandre om saker av betydning og bidrar til at organisasjonens ulike prosesser og enheter samspiller på en god måte.

Effektive ledergrupper bidrar med andre ord positivt til organisasjonens verdiskaping – de skaper en merverdi som øker sjansen for at organisasjonen lykkes.

Tid for evaluering

Er det da slik at vi har gjort jobben, en gang for alle, når vi har etablert en ledergruppe? Slett ikke! Det å komme i gang er en begynnelse, drifte en ledergruppe er en god fortsettelse, mens videreutvikling av gruppen er en forutsetning for å oppnå et best mulig resultat for bedriften.

Avslutningen av ett år og starten på et nytt, kan være en god anledning på å avsette tid til evaluering av ledergruppen. Noen aktuelle spørsmål kan være: Hva har vi oppnådd som gruppe, hva kunne vi gjort mer av/mindre av, hvilke utfordringer har vi løst/ikke løst, fungerer ledermøtene på en effektiv måte osv.

Det vil også være naturlig å stille spørsmål til styrker, svakheter og muligheter for ledergruppen. Her vil en SWOT-analyse være et godt hjelpemiddel. Har vi komplementære ferdigheter i gruppen? Utnytter vi styrkene hos den enkelte? Her kan en personanalyse gi oss interessante svar.

Lag en plan for å utvikle lederteamet. Vi bistår gjerne med å utnytte det potensialet som ligger i lederteamet og skape ledergrupper som utgjør en viktig og positiv forskjell for hvordan organisasjonen presterer.

Terje Landmark

Terje Landmark

Senior rådgiver og coach

Plutselig var det år 2029 – hva er planen din?

 ”Hvor skal vi?” sa Nasse Nøff. ”Ingen steder,” sa Ole Brumm. Og så gikk de dit…Uten mål, ingen mening – og heller ingen styring Å ha en klar og definert langsiktig strategisk plan er som å ha et veikart som viser hvilke veivalg man må ta for å nå mål. Det...

les mer

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer

Sommermøte med meg selv (SWOT)

  Nytt år og nye muligheter er et kjent begrep, og for noen betyr det å ha «årsmøte» med seg selv og ofte rundt årsskifte. Det å reflektere over hvor er jeg nå, hvordan har jeg det på jobb, hva skal jeg gjøre mer eller mindre av osv.Jeg har ofte...

les mer