HMS sett i sammenheng med holdninger, verdier og valg

av | 24. mars 2022 | Blogg, Ledelse

Knut Eriksen har i 20 år arbeidet med sikkerhetskurs for elektrikere. Her deler han sine erfaringer med bedrifter som er gode på sikkerhet.

Det er et lovpålagt kurs for alle som arbeider i, med, eller nær ved et elektrisk anlegg i profesjonell sammenheng. Alle elektrofagarbeidere, hjelpearbeidere og lærlinger må ha dette kurset årlig. Kurset er en viktig del av HMS-arbeidet i en installasjonsbedrift, eller i andre virksomheter som må betjene elektriske anlegg med det som kalles «instruert personell.»

Basert på min erfaring, over mange år, ser jeg et bilde av at det er relativt store forskjeller i kultur og atferd hos ulike firma. Lederen i bedriften er sentral med tanke på hvordan kulturen etableres og utvikler seg.

Mine erfaringer 

Som nyansatt hos Evan-Jones er det interessant å se hvordan arbeidet vårt med ledergrupper, prosjektledere og baser innenfor ulike faggrupper kan hjelpe til slik at arbeidet forankres i strategiske prosesser, verdier og kulturer.

Arbeidet med FSE-kurs (Forskrift for Sikkerhet i Elektriske anlegg) for elektrikere, er tydelig overførbart til andre virksomheter som har lovpålagte eller egen-pålagte krav til sikkert arbeid.

Jeg har lyst til å dele noen av mine erfaringer med bedrifter som er gode på sikkerhet, og hva disse tenker og gjør slik at sikkerhetstenkningen gjennomsyrer hele bedriften.

1. Ledelse

Bedriftens leder tar ansvar for sikkerhetsfilosofi, opplæring og implementering av bedriftens IK-system og praksis.

2. Deltakelse

Bedriftens leder deltar på sikkerhetskurs og innleder med å snakke om viktigheten av sikkert arbeid og god kultur.

3. Avviksbehandling

Lederen oppmuntrer til å levere avvik. Lederen tar ansvar for å gi systematiske tilbakemeldinger til gruppa om avvik. Hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og hvordan det kan forebygges.

4. Kommunikasjon

Bedriftens HMS-filosofi – alle skal hele hjem – betyr at bedriften og alle ansatte må være tydelige på at vi ikke bryter bedriftens rutiner for sikkert arbeid, selv om det medfører ulemper for kunden.

5. Internkontroll

Bedriftens leder sørger for at alle sikkerhetsprosedyrer for bedriften er kjent, og at alle vet hvordan de skal finne prosedyrene i IK-systemet.

6. Forventinger

Lederen er tydelig på hvilke forventinger som stilles til ansatte i bedriften. Lederen informerer nyansatte og nye lærlinger om hvilke krav som gjelder.

7. Utstyr

Lederen sørger for at det utstyret som er nødvendig er tilgjengelig og forskriftsmessig, slik at alle ansatte kan jobbe sikkert i henhold til de prosedyrene som gjelder i bedriften.

Knut Eriksen er senior rådgiver og instruktør hos Evan-Jones

Hvordan kan jeg bruke mine erfaringer til å hjelpe deg?

I min erfaringsverden er dette forhold som vil gjelde alle virksomheter som er underlagt krav til sikkert arbeid, og jeg håper at det vil være nyttig å tenke gjennom.

Dersom det er interessant å få hjelp til å bygge og utvikle en bedre sikkerhetskultur, så er jeg mer enn klar til å bistå.

Knut Eriksen
Senior Rådgiver
Evan-Jones International AS

Mob. 959 76 255
E-post: knut@evan-jones.no