10 tips til hvordan du kan utvikle din selvtillit

av | 17. februar 2022 | Blogg, Coaching, Ledelse

Jeg tror det må ha skjedd noe med selvtilliten til mange nå i koronaperioden. Flere av de jeg har snakket med de siste ukene kjenner plutselig på en usikkerhet og uro, som ikke var der for 2 år siden. Dette gjelder både toppledere, mellomledere, selgere og en del idrettsutøvere som jeg jobber med som mental trener.

Mange kjenner på at det er så lenge siden sist man holdt en fysisk presentasjon foran en forsamling, hadde fysiske ledermøter, salgsmøter, kundemøter, medarbeidersamtaler og så videre. Som en av de sa til meg:

«Det føles som det er første gang jeg gjør det. Selvtilliten jeg hadde før er litt borte».

Idrettsutøvere sier de føler de har stagnert i utvikling, som igjen har ført til lavere selvtillit, fordi de ikke har fått trent sånn de gjorde før koronaen.

Disse episodene har inspirert meg til å skrive litt rundt mine tanker om hvordan vi kan jobbe med å utvikle selvtilliten vår.

Hva er egentlig selvtillit? 

Ifølge en definisjon fra University of Illinois er selvtillit en innstilling, som medfører at et individ har et positivt, men allikevel realistisk syn på seg selv og sin situasjon. Å ha selvtillit betyr ikke at man er i stand til å gjøre alt. Selvsikre mennesker har realistiske forventninger i forhold til hva de vil være i stand til å oppnå av det de planlegger i løpet av en viss tid.

Selvtillit er heller ikke en generell karakteristikk for alle områder i livet. Typisk vil det være noen områder hvor man føler seg selvsikker, og andre områder hvor selvtilliten mangler. Og er selvtilliten for tiden god på et område, kan du gjerne legge listen høyere.

Er selvtilliten lav på et område, så legg listen lavere og pass på å gjøre ekstra mye av det du allerede er god på og lykkes med. Dette vil øke selvtilliten og mestringsfølelsen.

Manglende selvtillit er ikke det samme som manglende evner 

Det er kanskje en overraskelse for noen, men manglende selvtillit kommer nødvendigvis ikke som en følge av manglende evner. I stedet er det ofte et resultat av at man har for høye eller for urealistiske forventninger til seg selv, eller at man kanskje sammenligner seg med andre personer, eller med hva som legges ut av såkalte influensere eller andre i f.eks. sosiale media (som i tillegg kanskje bare er «fake news»).

KORONA-URO: Kjenner du også på en form for usikkerhet og uro etter koronaperioden? Mange føler de har stagnert eller mistet selvtillit de siste par årene. Men det er mulig å snu dette ved å fokusere på de rette tingene. 

10 tips til hvordan du kan utvikle din egen selvtillit:

1. De viktigste samtalene du har, er de du har med deg selv

Enten du er det bevisst eller ikke, har du en løpende samtale med deg selv fra du våkner om morgenen til du sovner om kvelden (indre dialog). Jeg anbefaler deg å fortelle deg selv hvor god du er, hva du er god til og hva du får til.

2. Søk mestring

Det å få til noe og lykkes med det du gjør, er sannsynligvis den beste måten å få og vedlikeholde selvtillit på. Selvtillit er å tro på egen mestring, at du kan få til det du f.eks. har trent på og at du har tro på ferdighetene dine. Det er lurt å knytte mestringsfølelsen mer til hvordan du utfører arbeidsoppgavene dine (mestringsfokus), enn å knytte den til resultatene du oppnår (resultatfokus). Det er tross alt arbeidsoppgavene og handlingene dine, som fører frem til resultatet. 

3. Fokuser på dine styrker

Ros deg selv daglig for det du gjør bra. Vi fokuserer alt for ofte på det vi gjør dårlig. Hvis du vil øke selvtilliten din; fokuser ekstra mye på det du får til og lykkes med, vær ekstra bevisst på dine sterke sider og ferdighetene du har.

Praktisk øvelse: Hver kveld før du legger deg. Skriv ned 3 ting fra dagen som du er fornøyd med eller stolt av, som du har gjort eller fått til i løpet av dagen.

4. Erkjenn at din mening om deg selv er langt viktigere enn andre sin mening om deg

Til syvende og sist er det du som er ansvarlig for ditt liv. Ingen andre kan ta ansvaret for dine handlinger. Vær din egen leder.

5. Ta mer risiko

Se på nye opplevelser og situasjoner som en mulighet til å lære noe nytt. Nelson Mandela skal ha sagt en gang: «I never lose. I either win or I learn». Er du ikke åpen for nye muligheter i livet, begrenser du raskt din egen utvikling.

EVALUER DEG SELV: Lær å evaluere deg selv, uavhengig av alle andre. Du vil da unngå følelsen av uro og usikkerhet, som ofte kommer hvis man er for avhengig av andre sine meninger om deg.

6. Tenk ikke på feil og nederlag som noe som er galt

Tenk på det som et midlertidig resultat. Tenk på det som lærdom og utvikling. Tenk på det som en omvei – ikke en blindgate. Feil og nederlag er kun en liten forsinkelse – ikke en endestasjon. Korriger dem, og gå videre. Såkalte «feil» og «nederlag» er kanskje den beste medisin du kan få for ny læring og utvikling.

7. Gjør ditt beste

Som den tidligere amerikanske utenriksministeren Madeleine Albright har sagt: «Whatever the job you are asked to do at whatever level, do a good job because your reputation is your resume».

Altså – uansett hvilken jobb eller oppgave du blir satt til å gjøre – gjør ditt beste. Kjenn på godfølelsen det gir, når du faktisk gjør så godt du kan.

8. Evaluer deg selv

Lær å evaluere deg selv, uavhengig av alle andre. Du vil da unngå følelsen av uro og usikkerhet, som ofte kommer hvis man er for avhengig av andre sine meninger om deg. Fokuser på dine egne følelser om din egen adferd, dine handlinger, ditt arbeid etc. Dette vil kunne gi deg en sterkere selvbevissthet og forhindre deg i å la andre ta «makten» over deg.

9. Still ikke krav om perfeksjon til deg selv

Gjør det beste du kan, hver dag og beveg deg hele tiden fremover. Det er urealistisk å forvente perfeksjon, og umulig å oppnå.

10. Vær bevisst på at du er unik

Det finnes ingen andre som deg. Ingen andre har din historie og dine erfaringer. Ingen andre har dine fingeravtrykk eller din genetiske kode. Ingen andre har dine talenter, evner og ferdigheter. Så husk: «Du er unik».

Roar Fjeldheim er senior rådgiver innen strategi, ledelse og idrett hos Evan-Jones

Hvordan kan jeg bruke mine erfaringer til å hjelpe deg?

I min hverdag bistår jeg mange organisasjoner, ledergrupper, ledere og idrettsutøvere over hele landet med å utvikle seg. Blant annet bistår jeg i strategiprosesser, med kulturutvikling, lederutvikling, medarbeider- og lederundersøkelser mm. eller som sparringspartner og mental trener.

Så nå er jeg veldig nysgjerrig på hva dere mener er de viktigste behovene dere har nå for å videreutvikle deres organisasjon? Hva er det du trenger for å kunne utvikle deg selv videre? Og hva er det som vil kunne bidra til at du eller dine medarbeidere tar neste steg?

Ta kontakt da vel, så kan vi snakkes nærmere over en kopp kaffe, te eller kanskje et glass vann?

Selvfølgelig kan vi også ta et nettmøte, selv om jeg foretrekker endelig å kunne møtes igjen fysisk – ansikt til ansikt. 

Ser frem til å høre fra nettopp deg!

Roar Fjeldheim
Sr. Rådgiver og Mental trener
innen strategi, ledelse og idrett

Mob. 97 47 30 90
E-post: roar@evan-jones.no