Medarbeidersamtalen – et praktisk program

av | 7. mai 2024 | Aktuelt, Blogg

Gode medarbeidersamtaler bidra til økt trivsel, motivasjon og bedre prestasjoner. Nå kan du delta i et praktisk program for ledere som ønsker å utvikle sin kompetanse i å gjennomføre gode medarbeidersamtaler. 

De beste lederne bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere til utvikling og oppnå ønskede resultater.

Som leder er du avhengig av at den enkelte medarbeider gir deg innsikt og forståelse for sin opplevelse av arbeidssituasjonen, slik at du kan legge forholdene til rette for motivasjon, trivsel og mestring.

Medarbeidersamtalen skal være en systematisk og gjensidig gjennomgang av forventninger mellom medarbeider og leder. Formålet er at dere i felleskap kommer frem til en forpliktende handlingsplan med fokus på mål og utviklingsområder.

Det å planlegge godt, samt prioritere tid, til den gode medarbeidersamtalen, sikrer at denne samtalen blir mer enn et pliktløp. Dette kan være den viktigste samtalen for den enkelte medarbeider i løpet av året, og derfor må vi som ledere utnytte denne muligheten på best mulig måte.

Målgruppe

Ledere på alle nivå og som har personalansvar.

Praktisk informasjon

I dette programmet vil dere få praktiske verktøy og trening som vil bidra til god gjennomføring av medarbeidersamtalen. Noen av verktøyene er:

 • Mal for forberedelse og gjennomføring av
  medarbeidersamtalen
 • Utvikling- og handlingsplan
 • Prestasjonskartlegging
 • DISA atferdsanalyse
 • 5F – kartlegging av 24-timers-mennesket
Oppstart:
27.05.2024 – Sandnes gruppe 1
29.05.2024 – Sandnes gruppe 2
30.05.2024 – Oslo gruppe 3*

Deltakeravgift:
Kr. 9.890 + mva

Påmelding:
ewy@evan-jones.no

Påmeldingsfrist:
20.05.2024

Det blir totalt to dager med kurs, kl. 08:30 til 15:30 — inkludert lunsj — på Evan-Jones-huset i Sandnes (ved flere enn 6 deltakere kan programmet også gjennomføres bedriftsinternt).

Pris inkluderer maler, verktøy, analyser og trening. Mellom samlingene legges det opp til refleksjoner og praktisk trening

*Kurset i Oslo vil det kommer mer informasjon med tanke på lokale
for gjennomføring.

Treningsøkter

1. Rammer og innhold for samtalen

 • Formålet med medarbeidersamtalen
 • Innholdet og den gode malen for medarbeidersamtaler
 • Hva kjennetegner en god medarbeidersamtale
 • Utfordringer som kan hindre god gjennomføring

2. Meg som leder og mine medarbeidere

 • Evaluering og kartlegging av medarbeiders prestasjoner
 • Forståelse for 24 timers mennesket
 • Medarbeiderens DISA profil og lederens tilnærming
 • Mål og forventinger til medarbeider
 • Lederen rolle som prestasjonshjelper

3. Praktisk trening på medarbeidersamtale og oppfølging

 • Skape trygger rammer og god dialog
 • Tydelige og konstruktive tilbakemeldinger
 • Aktiv lytting og stille spørsmål som skaper refleksjon
 • Definere utfordringer og utviklingsområder – sette mål
 • Håndtering av ulike medarbeidere

4. Praktisk trening på den gode malen

 • Felles handlingsplan med konkrete tiltak
 • Sikre forpliktelse til mål og forventinger
 • Plan for oppfølging og veiledning
 • Evaluering av samtalen

Instruktører

For gruppe 1 – Sandnes

Bodil Skjørestad

Bodil Skjørestad

Senior rådgiver og coach

For gruppe 2 – Sandnes

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

For gruppe 3 – Oslo

Ingjerd Torp Sletner

Ingjerd Torp Sletner

Senior rådgiver