Lær å bli en coachende leder

av | 29. februar 2024 | Aktuelt, Blogg

Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!

Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse, stiller spørsmål, lytter med empati, utvikler ferdigheter, skaper utfordringer, brukes som rollemodell og utforsker potensiale.

En coachende leder gir medarbeiderne kunnskap og strategier, slik at de oppnår mer, trives bedre og når målene raskere. Coaching er handlingsorientert og fokuserer primært på fremtiden.

Målgruppe

Alle ledere som vil utvikle sin evne til å bringe andre i retning av å nå sine mål. Raskere og lettere.

En definisjon på ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Coaching som verktøy er en svært effektiv måte å mestre dette på.

Verdi/utbytte

Vi tilbyr verktøy for lederen, slik at hun/han kan hjelpe sine medarbeidere til å nå målene ved å ha fokus på det som virker.

Praktisk informasjon

Det blir 4 samlinger og 3 uker mellom hver gang.

Samlingene varer fra kl. 09.00 – 15.00 (inkl. 45 min lunsj).

Deltagerne får bruke mye tid på refleksjon og praktisk trening hver gang. Etter samling 2 får deltagerne 1:1 coaching med instruktøren, der vi bruker coaching-modellen på en reell problemstilling.

Mellom hver samling gjennomfører deltagerne 1 coaching for en av sine medarbeidere. Vi evaluerer på neste samling hva som var bra, og hvilken effekt det fikk for de som ble coachet.

Instruktør er Ewy Myrhaugen, teamleder og senior rådgiver i Evan-Jones

Oppstart:
16.05.2024

Deltakeravgift:
Kr. 19.560 + mva

Påmelding:
ewy@evan-jones.no

Påmeldingsfrist:
01.05.2024

Samlinger

1. Rollen som coach

Hva er coaching? Og hvorfor skal andre coaches av meg?

I denne samlingen ser vi på hva coaching er og hvorfor det gir så stor effekt. Vi jobber med læringskurven, kompetansestigen og ser på ulike bruksområder for coachingen. Coachingplattformen, som bl.a. inneholder refleksjon over egen rolle og egne verdier, er et nyttig verktøy for deg som leder og coach.

Introdusering av coaching-modellen – hvordan kan vi skape trygge rammer og sikre effekt av coachingen.

2. Effektiv coaching gjennom smart kommunikasjon

Coaching handler i stor grad om å skape/synliggjøre valgmuligheter for den som coaches, gjennom gode spørsmål og nye perspektiver.

Vi ser på hvordan vi med stor effekt kan benytte språket for å skape forandringer og for å se situasjoner i et større perspektiv. Hvordan stiller vi gode spørsmål som skaper refleksjon og endring?

Hvordan kan man perfeksjonere lyttingen, slik at coachingen virkelig gir den effekten det skal?

Kommunikasjonsmodellen er en modell som skaper større forståelse for andres modell av verden, og for å forenkle noe virkelig komplekst: Hvordan hjernen fungerer i kommunikasjonsprosessen.

3. Forståelse for ulike mennesketyper

McClellands motivasjonsteori
En persons motivasjon, effektivitet og ytelse i arbeidet er påvirket av ulike behov. Vi tar for oss en modell som sier noe om hvilke behov som styrer oss. Hva er det egentlig som motiverer dine medarbeidere og holder dem i flytsonen?

Gjennomgang av DISA-systemet
DISA identifiserer menneskers personlige karaktertrekk, adferdsstil og psykologiske behov. Hvordan kommuniserer vi best mulig med de ulike mennesketypene?

Hva skal til for å styre medarbeidere med svært ulike psykologiske behov, i samme retning?

4. Få endringer til å skje

6-stegsprosessen for forandring
Svært effektivt for å skape en forandring både personlig og i organisasjoner.

Vi ser på 3 viktige element for å lykkes i rollen som coachende leder; ærlige tilbakemeldinger, ha mot til å utfordre, og være tydelig på konsekvenser.

Coaching-samtalen trinn for trinn
Du vil legge merke til at du har fått et nytt, effektivt verktøy som kan tas i bruk i praksis, på din arbeidsplass, med en gang, for å skape de resultatene du ønsker.