Fra god på fag til god på å lede andre

av | 18. oktober 2023 | Aktuelt, Blogg

Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.

God på fag

Når man er dyktig i faget sitt, tar man gjerne et steg videre og får nye utfordringer. I den forbindelse kan vi møte uventede situasjoner. Kanskje spesielt situasjoner som dreier seg om å behandle menneskene rundt oss i teamet.

Vi har noen verktøy som kan hjelpe deg til å bli bedre på å kjenne teamet ditt.

Målgruppe

Disse samlingene er en mulighet for alle bedrifter som ønsker å utvikle sine mellomledere. Når folk fra forskjellige bedrifter møtes, gir dette ofte en ekstra gevinst i form av erfaringsdeling på tvers av bransjer.

En definisjon på ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Vi gir deg bedre mulighet til å gjøre det.

Verdi/utbytte

Vi tilbyr verktøy for lederen, slik at han/hun kan oppnå mål ved å hjelpe sine medarbeidere til å fokusere på det som virker.

Praktisk informasjon

Det vil bli 4 samlinger á to halve dager, og disse vil foregå fra lunsj til lunsj. Det vil bli ca. 3 uker mellom hver samling.

Deltagerne får mye tid til refleksjon og praktisk trening hver gang.

Dag 1: kl. 13:00 – 16:30
Oppstart etter lunsj

Dag 2: kl. 08:00 – 12:00
+ lunsj

Oppstart:
15.11. og 16.11 2023

Kurssted:
Aksell Logistikk, Hærland i Østfold

Deltakeravgift:
Kr. 19.800 + mva

Instruktør
Ingjerd Torp Sletner, Senior rådgiver i Evan-Jones

Påmelding:
ingjerd@evan-jones.no

Påmeldingsfrist:
10.11.2023

Ta gjerne kontakt om temaet er interessant, selv om du ikke er hjemmehørende i Østfold.

Samlinger

1. Rollen som leder – hvem er du?

I denne samlingen går vi inn på hvem du er, og hvordan det kan påvirke teamet ditt.

Vi tar en gjennomgang av DISA-systemet. DISA identifiserer menneskers personlige karaktertrekk, adferdsstil og behov.

Hva skal til å for å lede mennesker med svært ulike behov i samme retning?

2. Godt lederskap gjennom kommunikasjon

Her vil vi snakke om tydelig kommunikasjon, kommunikasjonsmodellen og evnen til å lytte.

Ofte er misforståelser årsaken til et uønsket resultat. Ved å være sitt språk bevisst, kan man få frem et tydeligere budskap.

Forskjellige typer mennesker vil ha ulikt behov for informasjon – hvordan gjør vi det?

3. Den vanskelige samtalen

Tilbakemeldinger og trygghet i teamet

I denne samlingen snakker vi om når og hvordan du som leder kan gjennomføre de vanskelige samtalene. Her vil det bli mulighet for å trene dette i praksis.

Vi vil bruke tid til å snakke om bedriftskultur og forskjellige menneskers oppfattelse av kultur.

4. Endringsledelse

Vi lever i et samfunn som er i stadig endring, noe som vil prege alle bedrifter og organisasjoner. Det er mange faktorer som påvirker oss når vi er i endring, og her vil vi blant annet gå gjennom de forskjellige fasene i «Lærings – og endringskurven».

Hvordan kan vi motivere og lede temaet vårt gjennom endringsprosesser og samtidig sikre oppfølging?