«Du får som du forventer, ikke som du fortjener»

av | 15. mai 2017 | Ledelse

Ledelsespsykolog og forfatter John Evan-Jones skrev i 2007 en bok med tittelen ”De 12 universelle lover” og med en undertittelen som sier ”Fortidens visdom skaper fremtidens suksess”.

Dette er en utrolig interessant og meget relevant bok, ikke minst i disse tider vil jeg tro. Jeg synes det kunne være interessant å belyse den første loven i denne boken (Loven om forventninger) og se hvordan den kan brukes i lys av vår hverdag i dag med krise og nedgangstider. For ordens skyld så beskriver John en universell lov, som en forbindelse som knytter sammen erfaringer med det resultat at man oppnår livsinnsikt. I motsetning til juridiske og sosiale lover, blir du ikke straffet for overtredelse av de universelle lover. Videre forteller han at det forunderlige er imidlertid at når du først har begynt å bruke disse lovene i praksis, så vi du meget sjelden bryte dem.

Det er opp til deg selv hvordan du vil ha det.

Jeg mener at det i stor grad er opp til hver enkelt av oss, hvordan vi egentlig vil ha det og hva vi vil oppnå av resultater. Det er vel enkelt å si i teorien, men virker det i praksis? Det er for tiden utrolig mange diskusjoner rundt finanskrisen og hvordan dette egentlig påvirker oss og hverdagen vår fremover – både i personlig betraktning og ikke minst i business sammenheng. Min erfaring så langt er at det er mange unødvendige bekymringer og negative forventninger enn det realitetene pr. i dag viser. Det er ikke tvil om at folk lar seg påvirke av alle de negative historiene som de leser om og som blir fortalt i alle landets medier hver eneste dag. Det er jo bare psykologi sier mange, men det er kanskje det som er utfordringen. Det viser seg jo at det psykologiske aspektet har en enormt stor påvirkning og kraft overfor oss mennesker, enten vi vil eller ikke.

Sagt på en enkel måte, så viser mange erfaringer at det man med selvsikkerhet forventer, ofte blir en selvoppfyllende profeti. Når vi er overbevist om at gode ting vil skje i vårt liv, så skjer det som regel også. Hvis vi på den andre siden forventer negative resultater, så vil dette sannsynlig også være tilfellet. Dine forventninger om dine resultater er et av de viktigste vendepunkter for din utvikling og opplevde hverdag, fordi de spiller en nøkkelrolle for utfallet av dine bestrebelser og har samtidig en bemerkelsesverdig effekt på de menneskene du omgir deg med. Ja, det stemmer – du er selv med å forsterke det positive eller negative bildet både hos deg selv eller hos andre. Det er ditt valg.

Positive forventninger gir positive resultater.

Mange læringsinstitusjoner og forskningssentre rundt om i verden har gjennom mange år undersøkt effekten av forventinger og det enkelte individs prestasjoner. Det vi forventer av andre, er mer en noen annen faktor bestemmende for våres holdning over for dem. Omvendt har folk omkring oss en tendens til å reflektere våres holdninger tilbake til oss – og det gjelder, enten forventningene eller holdningen er positive eller negative.Dr. Robert Rosenthal fra University of California-Riveside har brukt mer en 40 år på å studere det fenomen at våres forventninger om andres atferd kan bli en selvoppfyllende profeti. Hans mangeårige eksperimenter bekrefter sannheten så langt. I hans bok ”Pygmalion in the Classroom” forteller han om den ene ”case” etter den andre hvor lærere fikk fortalt at en elev eller noen ganger en hel klasse – var ytterst begavet og hadde forutsetninger til å gjøre et kvantesprang i sine akademiske prestasjoner det kommende år. I alle tilfellene var elevene tilfeldig utvalgt og det viste seg at når lærerne trodde at elevene hadde et spesielt potensial og forventet mer av dem, så ble disse forventningene innfridd. Disse elevenes prestasjoner var vesentlig høyere enn hos andre elever man kunne sammenligne seg med og langt bedre enn man ville ha forutsatt på basis av deres tidligere karakter og arbeidsinnsats.Det store spørsmålet er jo om dette har relevans og kan overføres til våre egne erfaringer omkring de nedgangstider vi opplever i dag. Det er jo spennende å se om våre forventninger i dag faktisk kan ha en effekt på vår egen hverdag fremover.

Ta kontroll og skap din egen fremtid.

Vi kan vel si at både forskning og egne erfaringer på dette emnet, bekrefter at hvordan vi oppfatter oss selv og våres mål, har en sterk innflytelse på våres resultater. Det handler mye om vår måte å tenke på. Jeg er totalt overbevist om at våre tanker og forventninger påvirker våre resultater. Det vil si at positive tanker gir positive resultater og motsatt gir negative tanker negative resultater.Det store spørsmålet er jo om vi kan styre vår egen tankegang eller er det andre som kontrollerer dette. Jeg mener at vi i stor grad kan styre våre egen tankegang. Vi blir selvsagt påvirket av andre, men det er jo helt opp til oss selv om vi ønsker å ta til oss den informasjon vi blir eksponert for eller om vi bare vil la oss bli påvirket av våre egne tanker. Det er ikke lett å stenge ute andres kommentarer og innspill, men det er selvsagt mulig. Vær derfor bevisst hvem du omgås, fordi de vil kunne påvirke deg negativt eller positivt. Uansett kan du bruke tid på å fore deg selv med positive tanker og holdinger, hver eneste dag. Det er jo som tidligere nevnt opp til deg hvordan du vil ha det.

I business sammenheng er prinsippet det samme. Det er ingen som er i tvil om at tidene er endret og at det kanskje blir litt tøffere og hardere jobbing for å komme i mål. Jeg tror allikevel bare at det er sunt for de fleste bedrifter. Nå er den enkelte bedrift nødt til å sette seg ned å tenke og kanskje være litt kreativ også. De må finne ut hvordan de ”nye tidene” skal løses og hvilken strategi som skal legges til grunn for å lykkes. Det er jo egentlig mulighetens år, hvor den enkelte bedrift bør bruke tid på å finne ut hvordan enn skal tilnærme seg de ”nye tidene” og hvilke produkter og tjenester som en skal tilby i dette markedet. Jeg tror dette med annerledes og strategisk tenking, kombinert med positive forventninger er noe av hovednøkkelen til suksess for mange bedrifter i dagens marked.

Som du har forstått, kan vi ha forventinger på mange områder, til og med for byen vår, men det er et annet spennende kapittel som vi får ta en annen gang. Trøsten for oss alle må være at uansett tider, uansett by, uansett bransje, uansett kultur, uansett hvilken nivå vi er på osv…, så viser det seg at de som tenker positivt og vil noe nok, får det til. Ikke glem følgende:

Hvis du ønsker å forbedre dine resultater, så må du først forbedre dine forventninger.

Lykke til med dine forventinger.

Vil du vite mer?

Jeg tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan vi sammen kan skape endringer i din bedrift.

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og senior rådgiver

Forhandlinger i praksis

 «Hvis I ikke kan li’  lugten i bageriet, så forsvind!»Dette utsagnet ble jeg møtt med helt i starten av en forhandlingsprosess. Vi snakker skandinavisk luftfart, sent 80-tall. En tid som fremdeles bar preg av «Management by terror and fear». Forhandlinger på...

les mer

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer