Alt handler om ledelse

av | 1. november 2018 | Ledelse

Jeg blir mer og mer overbevist. Alt handler om ledelse. Nøkkelen til suksess i enhver bedrift, organisasjon eller prosjekt er og blir ledelse. Det viser seg veldig ofte at god ledelse fører med seg gode resultater, mens dårlig eller mangelfull ledelse gir dårlige resultater. Og det starter selvsagt på toppen, hvor enn det måtte være. På toppen i bedriften, i avdelingen, regionen, teamet, prosjektet eller…

Jeg har de siste årene jobbet mye med ulike prosesser i mange forskjellige bedrifter og organisasjoner. Da ofte for å bidra til en eller annen form for utvikling fordi resultatene ikke er som forventet. I den forbindelse får jeg ofte gode innspill og forklaringer på hva som er årsakene til at man ikke lykkes med å levere det man skal. En gjenganger er alle de dårlige medarbeiderne som ikke yter og fungerer som de skal. Det er alltid enkelt å finne noen å skylde på, men jeg vil heller snu det og si følgende til deg som leder: 

«Du får de medarbeiderne du fortjener.» 

Det er ikke alle som er enig med meg i denne påstanden, og det kan selvsagt i enkelte tilfeller være riktig. Uansett, medarbeiderne er ofte den viktigste ressursen du har som leder og da handler det om å ta ansvar for å forvalte disse ressursene på en god måte. Ledelse handler jo om å skape resultater gjennom andre og som leder har du egentlig bare to valg i forhold til dine medarbeidere.

Utvikle eller avvikle 

Det er uten tvil ditt ansvar som leder å sørge for at nødvendig utvikling skjer hos den enkelte medarbeider eller avvikle arbeidsforholdet hvis ikke prestasjonene over tid er i henhold til forventing. Hvis du aksepterer dårlige prestasjoner så er det ditt valg og ikke medarbeiderens feil. Vi må selvsagt ikke glemme at det i lederrollen også ligger en viktig oppgave med å rekruttere de riktige medarbeiderne til ulike roller og selvsagt sette sammen gode team med komplimentere ferdigheter. 

Som leder handler det om å prioritere og ta deg tid til å utvikle sine medarbeidere eller å tørre å ta den vanskelige samtalen hvis det er nødvendig for å avvikle. Ikke finn alle forklaringene eller unnskyldningene for hvorfor du ikke leverer som du skal. Som leder må du ta ansvar for å bygge den prestasjonskulturen du ønsker og ikke minst husk på kraften som ligger i ledelse: 

”Du kan få det akkurat som du vil hvis, hvis du bare vet hvordan du vil ha det – og er villig å gjøre det som skal til for å få det slik.”

Det er ditt valg og det er nettopp det ledelse handler om. Ta ansvar, ta beslutninger, få med de ansatte og skap resultater. Min erfaring er at hovedårsaken til at det ikke oppnås resultater er dårlig ledelse. Lederen har eks. ikke utarbeidet den strategiplan som skulle vært på plass eller ikke fått den forankret i organisasjonen, de har ikke en god organisering, de har ikke tid til ledelse eller å drive utvikling av sine medarbeidere, det er ikke etablert ønsket kultur, men ukulturen får leve, de har ikke bygget en god struktur for beste praksis etc… Her kunne jeg nevnt mange ting, men budskapet mitt er:

…ikke pek på medarbeidere, pek på deg selv som leder. 

Jan Ketil Arnulf sier blant annet følgende om ledelse i boken ”Hva er ledelse”: 

”Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret og til det å utøve ledelse. Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner, og det er vanlig å referere til topp-, mellom- og førstelinjeledelse. Ledelse kan defineres på ulike måter, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats. Lederrollen innebærer noe mer enn det å være administrator, det handler også om å fronte organisasjonen, føre an og ta initiativ i møte med omgivelser som stadig endrer seg.” 

Tenker det kan være smart å stille seg følgende spørsmål som leder:

  • Har jeg valgt å ta ansvar for de resultater det forventes at jeg som leder skal skape for min organisasjon?
  • Har jeg valgt å ta beslutninger (og gjerne riktige beslutninger) og klarer jeg å skape oppslutning i organisasjonen om beslutningene mine?
  • Har jeg valgt å se på medarbeiderne som min viktigste ressurs og oppnå jeg mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats?
  • Utnytter jeg kraften som ligger i min lederrolle?

Ledelse innebærer så mye, men her er uansett noen vesentlige momenter som det kan være nyttig å reflektere over hvis du ønsker å lykkes med å levere det som forventes av deg. Det er ditt valg og det er faktisk opp til deg – det er det som er det fine med ledelse. Bruk gjerne den kraften som ligger i ledelse til å oppnå det du ønsker og det som forventes av deg. Da vil du lykkes oftere.

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og senior rådgiver

Er lederteamet klar til å levere i 2023?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer