Styre og lederevaluering

av | 8. november 2019 | Ledelse, Organisasjon

Nye høyder og resultater – mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.

Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer og til å løfte selskapet til nye høyder og resultater!

Styret har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av selskapet dvs. styringen av selskapets virksomhet. Det har det endelige totalansvaret for virksomheten og skal således utøve myndighet.

Styret er innsatt for å ivareta det mangfold av interesser som knytter seg til selskapet, andre virksomheter og organisasjoner, og det forutsettes at styret utfører sitt arbeid med tyngde og selvstendighet så vel på vegne av seg selv som overfor sine interessenter.

Målsettingen med styrets arbeid er (4 hovedoppgaver):

Strategioppgaven
Etablere strategiske mål og sette kurs for å nå disse gjennom fastsettelse av strategiske planer og hovedrammene for operative planer

Kontrolloppgaven
Sikre at selskapet er på målsatt kurs, eventuelt gi impulser til korreksjon og om nødvendig gjennomføre korrigerende tiltak

Organiseringsoppgaven
Sørge for at virksomheten er riktig organisert og har nødvendige ressurser for å kunne gjennomføre de oppgavene den har og å nå de mål som er satt

Egenoppgaven
Medvirke til at styret er sammensatt og organisert på en slik måte at det best mulig kan utføre sine arbeidsoppgaver, og at arbeidet baseres på åpenhet, tillit og faglig kompetanse

Lærdommer fra styreundersøkelser

Resultater fra styreundersøkelser konkluderer med at det kan være nyttig å sette styrets oppgaver og ansvar på agendaen og at mulighetene for å forbedre styrearbeidet er stort og viktig.

Strategioppgaven
Styrene setter ikke av tilstrekkelig tid til å diskutere strategi, passivt venter på initiativ fra daglig leder fremfor å handle i forkant, mange styremedlemmer opplever det som vanskelig at forslag fra ledelsen presenteres som udiskutable når de først fremmes samt at det oppleves som vanskelig å handle selvstendig dersom eierne representerer en sterk eierinteresse.

Kontrolloppgaven
Styret føler seg ofte prisgitt administrasjonens vurderinger og har vanskeligheter med å kontrollere de opplysningene som gis, styret kvier seg for å komme med kritiske vurderinger og å påpeke problemer som ikke forsøkes løst, styret blir sjeldent forelagt ekstern informasjon som gjør det enklere å forholde seg til det interne bildet av virksomheten samt at styrene gjør lite bruk av selskapets revisor.

Virksomhetens organisering
Organisasjon og organisering er de avgjørende virkemidlene for realisering av virksomhetens strategi. Det vil normalt finnes mange tidlige varsler på et begynnende forfall. Varslene kan være synlige fra styrerommet dersom man vet hva man skal se etter. Denne oppgaven oppfattes ikke som vanskelig av styrene, men mange styrer anser organisasjonsforhold til ikke å være et styreanliggende.

Egen organisering og arbeidsform
To forhold peker seg ut:

 1. Styrene er sammensatt av personer med for lik bakgrunn; det tas for lite hensyn til kompetanse og for mye hensyn til bekjentskaper ved rekruttering av nye styremedlemmer
 2. Uheldig bruk av den tid styret har til disposisjon; det brukes for mye tid på materiell som er sendt ut på forhånd og at det enkelte styremedlem setter seg for lite inn i den informasjonen som blir sendt ut før styremøtene.

En god organisering og arbeidsform av et styre er en forutsetning for at styrets øvrige hovedoppgaver løses tilfredsstillende. Derfor bør styret betrakte arbeidet med å utvikle seg til en åpen og målrettet gruppe som prioriteres likeverdig med andre og mer saksrelaterte oppgaver.

Evaluering av styret og daglig leder

Styret har selv et ansvar for å påse at det er sammensatt og organisert på en slik måte at det best mulig kan utføre de arbeidsoppgavene det har. I så måte er egenoppgaven den viktigste oppgavene for et styre. Arbeidet i styret må være basert på Åpenhet, Tillit og Faglig kompetanse.

Sentralt i styrets egenoppgave står behovet for at styret evaluerer sitt arbeid. Evalueringen gjennomføres en gang pr. år og som eget sakspunkt på et styremøte. Et greit tidspunkt kan være sent på året, når styret ønsker å behandle sine planer for kommende år.

Hele styret deltar i evalueringen hvor hvert medlem og daglig leder evaluerer både seg selv og øvrige styremedlemmer i tillegg til daglig leder. Til en slik evaluering bør det benyttes et spørreskjema som er gjennomgått og vedtatt før selve evalueringsarbeidet gjennomføres. Skjemaene må være diskutert og behandlet i full åpenhet og i en tillitsfull forståelse. Hensikten er å gjøre styrearbeidet bedre og være en god støttespiller for daglig leder.

Evan-Jones har eksempler på evalueringsskjema som kan brukes som grunnlag for å utarbeide et hensiktsmessig skjema for den aktuelle bedrift.

Styrets leder, sammen med Evan-Jones, sørger for at evalueringen oppsummeres og presenteres/diskuteres i et styremøte.

En styreevaluering bør blant annet dekke følgende områder:

Generelt:

 • Er forutsetningene til og målene med styrearbeidet klare?
 • Har vi nødvendig kompetanse/sammensetning?
 • Er vår arbeidsplan dekkende for våre oppgaver?
 • Er vår arbeidsform god?
 • Hvordan fungerer våre møter?
 • Får vi tilfredsstillende sakspapirer?
 • Er våre konklusjoner og vedtak gode? 

Individuelt:

 • Hvordan evaluerer du deg selv og ditt bidrag i styrearbeidet?
 • Hvordan evaluerer du de øvrige medlemmene og deres bidrag?
 • Hvordan evaluerer du daglig leder og hans arbeid og forhold til styret?
 • En slik evaluering gjør styret i stand til å enes om nåværende praksis og tiltak som er nødvendige for å endre til ønsket praksis.

Som en del av evalueringen bør en også evaluere daglig leder og at daglig leder gir sitt syn på styret og sitt samarbeid med dette. En slik evaluering skal også være styreleders grunnlag for sin årlige medarbeidersamtale med daglig leder.

For spørsmål og kommentarer, vennligst ta kontakt.

Vi i Evan-Jones står alltid klar til å bistå!

For ytterligere informasjon, spørsmål og kommentarer, vennligst ta kontakt.

Rune Våge

Rune Våge

Rådgiver og coach

Forhandlinger i praksis

 «Hvis I ikke kan li’  lugten i bageriet, så forsvind!»Dette utsagnet ble jeg møtt med helt i starten av en forhandlingsprosess. Vi snakker skandinavisk luftfart, sent 80-tall. En tid som fremdeles bar preg av «Management by terror and fear». Forhandlinger på...

les mer

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer