Miljøfyrtårn som miljøledelse

av | 26. april 2019 | Ledelse

Miljøfyrtårn er en av mange typer miljøledelse, og krever at en bedrift/organisasjon oppfyller forskjellige kriterier satt av stiftelsen Miljøfyrtårn. Jeg skrev masteroppgave om Stavanger fengsels mål mot miljøfyrtårn-sertifiseringen. I dag har Stavanger fengsel oppfylt alle kravene og er sertifisert.

Dette skapte stor nysgjerrighet hos meg, fordi jeg gjennom hele studiet har tenkt at miljøledelse er en ren strategi, for å fremme seg selv for å øke deres økonomiske fortjeneste og bedre deres omdømme, ved å skape “falsk” tillit til sine kunder, og at miljøfaktorene ikke er av stor betydning.

Hvorfor trenger fengsel en miljøstrategi?

Alle disse påstandene som jeg beskriver her passer jo ikke inn med en organisasjon som Stavanger fengsel, hvorfor trenger de en strategi for å oppnå økonomisk fortjeneste og eventuelt styrke sitt omdømme? De gjør jo akkurat det de skal, altså det som er deres samfunnsoppdrag, å bevare samfunnets trygghet.

Det var gjennom denne oppgaven jeg virkelig fikk en grundig forståelse av gode miljøvalg, omstilling og ringvirkningene dette kan ha for bedrifter og organisasjoner ved å implementere miljøledelse.

Hvilken betydning har dette for fengselet?

I Stavanger fengsel så var det tre faktorer som hadde stor betydning for dem: deres omdømme, økonomiske årsaker og miljøet. 

Omdømme. For fengselet var det viktig å stå frem som gode forbilder både for lignende organisasjoner men også for andre. Det var viktig for fengselet å kunne være delaktig i debatten om bærekraftig utvikling, vise engasjement og troverdighet i deres arbeid som bærekraftig organisasjon. 

Økonomi. Fengselet har en visjon om at å implementere miljøledelse vil lønne seg i det lange løp. De har gjort diverse energireduserende tiltak som etterhvert vil være kostnadsbesparende. Et av tiltakene som er gjort, er å sette opp solcellepanel for å spare strøm og medfølgende kostnader. 

Miljø. Fengselet var opptatte av at de innsatte skulle lære om bærekraft, slik at de etter endt soning sitter med nyttig kunnskap om miljøet. Fengselet arbeider i dag med å tilrettelegge for at innsatte skal kunne ta kompetansebevis i miljø-arbeid. På denne måten vil de øke mulighetene for at innsatte etter endt soning lettere kommer ut i arbeid innenfor miljø og resirkuleringsanlegg.

What´s in it for me?

Dette er vel noe som kan kalles en “win-win”-situasjon, det er i alle fall slik fengselet oppfatter det. I dette tilfellet vil jeg si at miljøledelse er en strategi hvor miljøfaktorene er av like stor betydning som gevinstene. 

Har det egentlig noen betydning, om en og annen bedrift gjør bedre miljøvalg?

Jeg tenker at hvis mange kan gjøre litt, så er det bedre en ingenting. Om ikke det ytre miljøet kjenner på kraften av de små miljøvalgene du tar umiddelbart, så tror jeg fremdeles at det kan ha stor påvirkningskraft på holdninger til andre bedrifter og “hvermansen”.

Jeg kan også forstå at bedrifter kan vegre seg for å implementere miljøledelse, da det er kostbart å skulle “renovere” en hel bedrift til en bærekraftig bedrift. Men er ikke det en investering for fremtiden og for de neste generasjonene?

Hva tenker du?

Har du lyst til å høre mer, eller å diskutere miljøvalg i din bedrift? Ta gjerne kontakt, så tar vi en uforpliktende men nyttig kaffedrøs

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer

Hva er dine unike salgsargument?

  USP, UBO, UBR, WIIFM... Kjært barn har mange navn. Hva er dine unike salgsargument? Det er faktisk svært mange ledere og selgere som ikke er bevisst akkurat det. ”En vellykket USP lover en klar fordel for forbrukerne, gir dem noe som...

les mer

Hvordan sikrer DU din daglige dose?

  Tenk at vi fortsatt prater om hjemmekontor, covid-19, teamsmøter og «den nye normalen». Da min kollega Bodil i 2020 skrev i sin blogg at vi håper dette er over til etter påske, så håper vi nå at vi kanskje kan snakke om en bedring etter...

les mer

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2022?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer