Hvorfor tør vi ikke å være tydelige ledere?

av | 1. oktober 2017 | Ledelse

Tydelig ledelse er kanskje den viktigste faktoren for å skape økt arbeidsglede og motivasjon hos dine medarbeidere. Er du en tydelig leder oppnår du bedre tillit, troverdighet og autoritet. Til tross for det opplever jeg veldig ofte ledere som ikke tør å være tydelige i sitt lederskap, og spesielt i forventninger og tilbakemeldinger til sine medarbeidere.

Jeg undrer meg nesten hver eneste uke om hvorfor det er så mange ledere som ikke tør å være tydelige i sitt lederskap, og spesielt i forventninger og tilbakemeldinger til sine medarbeidere.

Hva er det egentlig vi ledere er redde for?

 • Tror vi at medarbeiderne vil slutte hvis vi er tydelige?
 • Tror vi at de blir sure og sinte?
 • Tror vi at et problem går over av seg selv?
 • Er vi redde for å bli upopulære?

Jeg opplever at dette er noe av forklaringene eller årsakene til hvorfor ledere ikke tør å være tydelige. Dessverre opplever jeg ofte at disse forklaringene bare er en konstruert verden – dvs en verden som lederne har skapt i sitt eget hode, fordi de synes det er vanskelig å være tydelig. I den virkelige verden er faktisk ting annerledes enn det de fleste ledere tror.

I følge organisasjonspsykolog Peter Drucker er medarbeidernes bønn til sjefen som følger:

 1. Fortell meg hva du forventer av meg
 2. Gi meg forutsetningene for å utføre arbeidsoppgavene mine
 3. Fortell meg underveis hvordan det går
 4. Hjelp meg når jeg trenger det
 5. Bedøm og belønn min innsats rettferdig

Hva forteller dette oss?

Tør å være tydelig som leder – medarbeiderne ønsker det, savner det og forventer det av deg som leder. Skal du som leder bygge en prestasjonskultur hvor medarbeiderne dine presterer som du forventer av dem, så er det en viktig forutsetning at du kommuniserer tydelig dine forventninger. I tillegg må du gi tilbakemeldinger underveis på hvordan det går, slik at den enkelte medarbeider eventuelt får en bekreftelse på at jobben han/hun gjør er i henhold til forventning (altså ok) eller om det er avvik som de må gjøre noe med.

Alle ledere tenker bevisst eller ubevisst WIIFM? (what`s in it for me?). Spørsmålet i denne sammenhengen er: hva oppnår jeg med å være tydelig, eller hva går jeg glipp av hvis jeg ikke er det? For å starte med det siste først – så går du som leder glipp av å få tatt ut det potensialet som ligger i den enkelte medarbeider når du ikke tør å være tydelig. Hvordan skal en medarbeider kunne prestere optimalt når han/hun ikke vet hvor forventningene ligger og nesten ”aldri” får en tilbakemelding underveis – ikke vet jeg? Eller som jeg pleier å si – lykke til…

Det som derimot er mest interessant for deg som leder, er hva du kan oppnå med å være tydelig på forventninger og tilbakemeldinger. Det jeg opplever hos tydelige ledere, er at de klarer å få sine medarbeidere til å prestere som det forventes av dem. Dette blir gjort på en positiv måte gjennom å bygge trygghet, tillit og trivsel hos den enkelte medarbeider. Jeg tror dette er viktige elementer som bør ligge til grunn for en god prestasjonskultur.

Min oppfordring til dere som ledere er:

 • Søk respekt og ikke popularitet
 • Våg å være leder
 • Våg å være tydelig i dine forventinger
 • Våg å være ærlig i dine tilbakemeldinger

Tør du å være en tydelig leder, vil du få utrolig mye tilbake av dine medarbeidere, blant annet i form av gode prestasjoner og resultater. Tydelig ledelse er den viktigste faktoren for å skape økt arbeidsglede og motivasjon hos dine medarbeidere.

Griper du mulighetene til å være tydelig i din ledelse? Hvor tydelig er du egentlig?

Roger Årdal

Roger Årdal

Daglig leder og senior rådgiver

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer

Mindfulness, lederskap og prestasjon

  I jobben som rådgiver møter jeg ofte ledere som ønsker seg verktøy for å håndtere stress. Som ønsker å bli enda mer effektive, få enda mer inn i en allerede full og stressende hverdag. Med den bestillingen, er det ofte veldig naturlig å...

les mer

Velkommen til oss, Ingjerd!

 Evan-Jones vokser og vi bygger nå opp en avdeling i Oslo-området. I den forbindelse er vi stolte av å presentere Ingjerd Torp Sletner som vår nye rådgiver.– Muligheten jeg nå har fått i Evan-Jones, anser jeg som et privilegium. Det å kunne...

les mer