Hvilke resultater kan forventes av miljøledelse?

av | 22. mai 2019 | Ledelse

Slik som med alle endringer, er miljøledelse en investering. Både av tid og penger. Alle bedrifter tar jevnlig stilling til endringer for å skape innovasjon og utvikling. Innovasjon og utvikling henger ofte sammen med bedre resultater, når endringen er forankret og gjennomsyrer bedriften.

Hvis din bedrift skal få mest mulig ut av å innføre miljøledelse, må dette forankres grundig i ledelsen, for å sikre felles enighet om gjennomføringen.

Hvilke resultater kan din bedrift få? 

Det kommer an på hvilken bedrift du driver, og deretter hvilke tiltak som er gunstig å gjøre for nettopp dere. Det er derfor eksempelvis stiftelsen Miljøfyrtårn opererer med et kriteriesett basert på hvilken type bedrift du driver, og hvilke muligheter som ligger til rette.

Jeg mener at en av de tydeligste resultatene vil gjenspeiles i rennomméet som skapes gjennom miljøledelse, som jeg tror vil få betydelige ringvirkninger i form av økt kundemasse og økt omsetning.

Hvilke resultater skal til for at miljøledelse blir attraktivt for din bedrift?   

I hovedsak kan det nevnes noen samfunnsmessige, kulturelle og miljøgunstige gevinster som ofte gir økonomiske ringvirkninger. 

  • Rennommé.Du skaper et godt omdømme for din bedrift, du viser at din bedrift tar ansvar. Dette skaper tillit blant dine kunder, og kan øke salg.
  • Verdi. Du setter en ny verdi i din bedrift, som både ansatte og kunder kan kjenne seg igjen i. Særlig viktig og ikke minst nyttig, i disse dager som miljøspørsmål nærmest dominerer den offentlige debatten.
  • Kultur. Du skaper en god kultur for miljø og bærekraft som en integrert del av arbeidskulturen. En god kultur er viktig for vekst og trivsel og kan være med på å øke motivasjonen og resultater.
  • Godt arbeidsmiljø med gode HMS-rutiner. Innføring av miljøledelse krever ofte ganske grundige dokumentasjoner på innkjøp og beholdning. Dermed ved hjelp av miljøledelse får din bedrift god oversikt som blant annet er med på å redusere skadelige stoffer og generelt utslipp på din arbeidsplass.

Å implementere miljøledelse skal ikke resultere i økonomisk tap. Miljø er en kvalitet og kvalitet er en investering. Å gjøre diverse tiltak for å redusere utslipp og skadelige stoffer, samt forbedre avfallshåndtering vil lønne seg i det lange løp. 

De ulike tiltakene som kan sørge for økonomisk gevinst: 

  • Avfallshåndtering. Lønner seg å bruke mer energi på å sortere riktig, slik at man unngår unødvendige gebyrer.
  • Effektivisering av driften. Digitalisering for eksempel, reduserer bruken av unødvendige mengder papir. I miljøledelse er det ofte kriterier som innebærer å effektivisere driften så mye som mulig.
  • Effektivisere energibruk. Dette er også noe som ofte er et kriterium når man skal implementere miljøledelse. Å være bevisst på å bruke energi kun når det er nødvendig.
  • Dokumentasjon. Dette skaper innsikt og oversikt over hva du har i din bedrift og reduserer unødvendige innkjøp.

Hvilke forventninger har du til resultater gjennom miljøledelse?

Ta gjerne kontakt, så tar vi en uforpliktende men nyttig kaffedrøs.

Ida Therese Johansen

Ida Therese Johansen

Rådgiver og coach

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer

Styre og lederevaluering

  Nye høyder og resultater - mulighetene for å forbedre styrearbeid og resultatskapning er stor.Et riktig sammensatt og kompetent styre med et åpent og tillitsfullt arbeidsklima vil være en viktig bidragsyter til å løse selskapets utfordringer...

les mer