Hvilke resultater kan forventes av miljøledelse?

av | 22. mai 2019 | Ledelse

Slik som med alle endringer, er miljøledelse en investering. Både av tid og penger. Alle bedrifter tar jevnlig stilling til endringer for å skape innovasjon og utvikling. Innovasjon og utvikling henger ofte sammen med bedre resultater, når endringen er forankret og gjennomsyrer bedriften.

Hvis din bedrift skal få mest mulig ut av å innføre miljøledelse, må dette forankres grundig i ledelsen, for å sikre felles enighet om gjennomføringen.

Hvilke resultater kan din bedrift få? 

Det kommer an på hvilken bedrift du driver, og deretter hvilke tiltak som er gunstig å gjøre for nettopp dere. Det er derfor eksempelvis stiftelsen Miljøfyrtårn opererer med et kriteriesett basert på hvilken type bedrift du driver, og hvilke muligheter som ligger til rette.

Jeg mener at en av de tydeligste resultatene vil gjenspeiles i rennomméet som skapes gjennom miljøledelse, som jeg tror vil få betydelige ringvirkninger i form av økt kundemasse og økt omsetning.

Hvilke resultater skal til for at miljøledelse blir attraktivt for din bedrift?   

I hovedsak kan det nevnes noen samfunnsmessige, kulturelle og miljøgunstige gevinster som ofte gir økonomiske ringvirkninger. 

  • Rennommé.Du skaper et godt omdømme for din bedrift, du viser at din bedrift tar ansvar. Dette skaper tillit blant dine kunder, og kan øke salg.
  • Verdi. Du setter en ny verdi i din bedrift, som både ansatte og kunder kan kjenne seg igjen i. Særlig viktig og ikke minst nyttig, i disse dager som miljøspørsmål nærmest dominerer den offentlige debatten.
  • Kultur. Du skaper en god kultur for miljø og bærekraft som en integrert del av arbeidskulturen. En god kultur er viktig for vekst og trivsel og kan være med på å øke motivasjonen og resultater.
  • Godt arbeidsmiljø med gode HMS-rutiner. Innføring av miljøledelse krever ofte ganske grundige dokumentasjoner på innkjøp og beholdning. Dermed ved hjelp av miljøledelse får din bedrift god oversikt som blant annet er med på å redusere skadelige stoffer og generelt utslipp på din arbeidsplass.

Å implementere miljøledelse skal ikke resultere i økonomisk tap. Miljø er en kvalitet og kvalitet er en investering. Å gjøre diverse tiltak for å redusere utslipp og skadelige stoffer, samt forbedre avfallshåndtering vil lønne seg i det lange løp. 

De ulike tiltakene som kan sørge for økonomisk gevinst: 

  • Avfallshåndtering. Lønner seg å bruke mer energi på å sortere riktig, slik at man unngår unødvendige gebyrer.
  • Effektivisering av driften. Digitalisering for eksempel, reduserer bruken av unødvendige mengder papir. I miljøledelse er det ofte kriterier som innebærer å effektivisere driften så mye som mulig.
  • Effektivisere energibruk. Dette er også noe som ofte er et kriterium når man skal implementere miljøledelse. Å være bevisst på å bruke energi kun når det er nødvendig.
  • Dokumentasjon. Dette skaper innsikt og oversikt over hva du har i din bedrift og reduserer unødvendige innkjøp.

Hvilke forventninger har du til resultater gjennom miljøledelse?

Ta gjerne kontakt, så tar vi en uforpliktende men nyttig kaffedrøs.

Hvordan gi kunden godfølelsen?

 Kundens valg er basert på følelser. Ingen valg blir tatt uten at følelsene er påkoblet.Da kan det være en god ting å skaffe seg innsikt på hvordan ulike persontyper reagerer i ulike situasjoner, og hvorfor, og samtidig få innsikt i hva du som...

les mer

Stress over tid

 – Hvordan dette kan påvirke oss både fysisk og psykisk«Stress er en overlevingsteknikk. Oldtidshjernen er med på å styre vårt reaksjonsmønster når vi blir utsatt for stress». Daniel Kahneman Stress styres av vårt autonome nervesystem. Dette...

les mer

Hva er dine unike salgsargument?

  USP, UBO, UBR, WIIFM... Kjært barn har mange navn. Hva er dine unike salgsargument? Det er faktisk svært mange ledere og selgere som ikke er bevisst akkurat det. ”En vellykket USP lover en klar fordel for forbrukerne, gir dem noe som...

les mer

Hvordan sikrer DU din daglige dose?

  Tenk at vi fortsatt prater om hjemmekontor, covid-19, teamsmøter og «den nye normalen». Da min kollega Bodil i 2020 skrev i sin blogg at vi håper dette er over til etter påske, så håper vi nå at vi kanskje kan snakke om en bedring etter...

les mer

Planlegg for suksess i 2022

  Det er ikke lenge før et nytt år igjen står på trappene. Et nytt år gir ofte nye muligheter med potensial for videre vekst og utvikling av virksomheten. Men så har plutselig covid-19 kommet tilbake igjen og tatt vesentlig inngripen i...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2022?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig...

les mer