Hvilke resultater kan forventes av miljøledelse?

av | 22. mai 2019 | Ledelse

Slik som med alle endringer, er miljøledelse en investering. Både av tid og penger. Alle bedrifter tar jevnlig stilling til endringer for å skape innovasjon og utvikling. Innovasjon og utvikling henger ofte sammen med bedre resultater, når endringen er forankret og gjennomsyrer bedriften.

Hvis din bedrift skal få mest mulig ut av å innføre miljøledelse, må dette forankres grundig i ledelsen, for å sikre felles enighet om gjennomføringen.

Hvilke resultater kan din bedrift få? 

Det kommer an på hvilken bedrift du driver, og deretter hvilke tiltak som er gunstig å gjøre for nettopp dere. Det er derfor eksempelvis stiftelsen Miljøfyrtårn opererer med et kriteriesett basert på hvilken type bedrift du driver, og hvilke muligheter som ligger til rette.

Jeg mener at en av de tydeligste resultatene vil gjenspeiles i rennomméet som skapes gjennom miljøledelse, som jeg tror vil få betydelige ringvirkninger i form av økt kundemasse og økt omsetning.

Hvilke resultater skal til for at miljøledelse blir attraktivt for din bedrift?   

I hovedsak kan det nevnes noen samfunnsmessige, kulturelle og miljøgunstige gevinster som ofte gir økonomiske ringvirkninger. 

  • Rennommé.Du skaper et godt omdømme for din bedrift, du viser at din bedrift tar ansvar. Dette skaper tillit blant dine kunder, og kan øke salg.
  • Verdi. Du setter en ny verdi i din bedrift, som både ansatte og kunder kan kjenne seg igjen i. Særlig viktig og ikke minst nyttig, i disse dager som miljøspørsmål nærmest dominerer den offentlige debatten.
  • Kultur. Du skaper en god kultur for miljø og bærekraft som en integrert del av arbeidskulturen. En god kultur er viktig for vekst og trivsel og kan være med på å øke motivasjonen og resultater.
  • Godt arbeidsmiljø med gode HMS-rutiner. Innføring av miljøledelse krever ofte ganske grundige dokumentasjoner på innkjøp og beholdning. Dermed ved hjelp av miljøledelse får din bedrift god oversikt som blant annet er med på å redusere skadelige stoffer og generelt utslipp på din arbeidsplass.

Å implementere miljøledelse skal ikke resultere i økonomisk tap. Miljø er en kvalitet og kvalitet er en investering. Å gjøre diverse tiltak for å redusere utslipp og skadelige stoffer, samt forbedre avfallshåndtering vil lønne seg i det lange løp. 

De ulike tiltakene som kan sørge for økonomisk gevinst: 

  • Avfallshåndtering. Lønner seg å bruke mer energi på å sortere riktig, slik at man unngår unødvendige gebyrer.
  • Effektivisering av driften. Digitalisering for eksempel, reduserer bruken av unødvendige mengder papir. I miljøledelse er det ofte kriterier som innebærer å effektivisere driften så mye som mulig.
  • Effektivisere energibruk. Dette er også noe som ofte er et kriterium når man skal implementere miljøledelse. Å være bevisst på å bruke energi kun når det er nødvendig.
  • Dokumentasjon. Dette skaper innsikt og oversikt over hva du har i din bedrift og reduserer unødvendige innkjøp.

Hvilke forventninger har du til resultater gjennom miljøledelse?

Ta gjerne kontakt, så tar vi en uforpliktende men nyttig kaffedrøs.

Medarbeidersamtalen – et praktisk program

 Gode medarbeidersamtaler bidra til økt trivsel, motivasjon og bedre prestasjoner. Nå kan du delta i et praktisk program for ledere som ønsker å utvikle sin kompetanse i å gjennomføre gode medarbeidersamtaler. De beste lederne bruker en rekke verktøy når de...

les mer

Medarbeidersamtalen

  I vårt arbeid med å utvikle ledere og team, kommer vi ofte innom temaet medarbeidersamtaler. Dette nyttige verktøyet, som når det blir brukt smart, gir stor verdi og nytte for både leder og medarbeider. Og som kan skape mye frustrasjon når det ikke gjennomføres...

les mer

Forhandlinger i praksis

 «Hvis I ikke kan li’  lugten i bageriet, så forsvind!»Dette utsagnet ble jeg møtt med helt i starten av en forhandlingsprosess. Vi snakker skandinavisk luftfart, sent 80-tall. En tid som fremdeles bar preg av «Management by terror and fear». Forhandlinger på...

les mer

Digital fredagsdrøs 26. april

 Også denne gang er det en digital versjon slik at du kan bli med uansett hvor i landet du befinner deg.Temaet er ledertrender for 2024/2025. Vi deler noen spennende tanker rundt litt av det som rører seg innen ledertrender, og vi gleder oss!26. april 2024 kl....

les mer

Lær å bli en coachende leder

 Bli med på vårt praktiske coachingprogram på 4 samlinger, som starter 16. mai!Coachende ledere bruker en rekke verktøy når de hjelper medarbeidere med å oppnå ønskede resultater. En coach påpeker alternativer, inspirerer, bygger opp selvtillit og kompetanse,...

les mer

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer

Fra god på fag til god på å lede andre

 Er du ny som leder og trenger noen verktøy i hverdagen? Som ny i lederrollen, kan man trenge litt påfyll og verktøy til å håndtere daglige situasjoner. Det er ofte små endringer som skal til for å oppnå bedre resultater.God på fag Når man er dyktig i faget sitt,...

les mer